Więcej

  Jaką pomoc społeczną mogą otrzymać uczniowie?

  Czytaj również...

  Rodzicom, zamierzającym wysłać swoje dzieci do szkoły, przypominamy, że uczniowie z rodzin o niskich dochodach mają prawo do pomocy socjalnej: darmowego żywienia i wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Podania o udzielenie pomocy socjalnej są przyjmowane od 1 lipca br. Zachęcamy rodziców, aby nie zwlekali i zatroszczyli się, ażeby uczniowie ​​po wakacjach otrzymali obiad i najniezbędniejsze przybory szkolne.

  Wsparcie socjalne jest przyznawane uczniom, którzy uczą się według programów kształcenia przedszkolnego i ogólnokształcącego. Te formy wsparcia socjalnego są przydzielane wówczas, jeżeli średni dochód na członka rodziny miesięcznie jest mniejszy niż 1,5 DWP (153 euro).
  Pomoc nie jest przyznawana uczniom, uczącym się według programów kształcenia dla dorosłych, jak również uczniom, którzy uczą się zarówno według programów kształcenia ogólnego, jak i programów kształcenia zawodowego, finansowanych przez państwo lub samorządy, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny oraz tym, których rodzice są zwolnieni z płacenia za posiłki dzieci w bursach szkolnych.
  W celu otrzymania wsparcia społecznego dla uczniów jeden z rodziców ucznia (lub opiekunów), musi zwrócić się do gminy wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania, a jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – do gminy, w której faktycznie mieszka.
  Ubiegający się o pomoc wnioskodawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
  • wypełnioną prośbę – podanie o wsparcie dla socjalne dla uczniów, wskazując koniecznie w której klasie uczy się dziecko;
  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny (otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy do złożenia podania o wsparcie socjalne dla uczniów lub miesiąca złożenia podania);
  • inne, w zależności od okoliczności, wskazane przez specjalistę zaświadczenia, niezbędne do otrzymania pomocy socjalnej.

  W przypadku, jeśli rodzina, ubiegająca się o wsparcie socjalne dla uczniów, otrzymuje zasiłek socjalny, wnioskodawca w celu otrzymania pomocy socjalnej powinien przedstawić krótki formularz poddania.

  Bezpłatne żywienie uczniom przydziela się od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego, a gdy podanie jest złożone w okresie nauki – od przyjęcia decyzji w sprawie udzielania wsparcia do końca roku szkolnego. W sprawie bezpłatnego żywienia można zwracać się bezpośrednio do administracji szkoły, w której dziecko uczy się, lub która organizuje letnie obozy dzienne.
  Bezpłatne żywienie dla uczniów może być przydzielone i w innych przypadkach: z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej, choroby, inwalidztwa, nieszczęśliwych wypadków, klęsk żywiołowych, utraty żywiciela, gdy wspólnie mieszkające osoby wychowują troje lub więcej dzieci, albo dzieci wychowują osoby niepełnosprawne lub niepracujący emeryci i in., jeżeli średnie ogólne dochody miesięczne wspólnie mieszkających osób stanowią mniej niż 2 DWP (204 euro).
  Wsparcie na zakup przyborów szkolnych przydziela się do lub po rozpoczęciu roku szkolnego, ale nie później niż do 5 października. Na zakup przyborów szkolnych dla jednego ucznia w roku kalendarzowym przydziela się 1,5 bazowej wielkości świadczeń socjalnych (57 euro). Wsparcie może być świadczone zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej, (jeśli uczeń rośnie w rodzinie ryzyka społecznego).

  W sprawie uzyskania większej ilości informacji na temat wsparcia społecznego dla uczniów można zwrócić się do lokalnej gminy lub do Wydziału Opieki Społecznej (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 0063, gab. nr 123).

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...