W gminie Podbrzezie we wrześniu rozpocznie się porządkowanie terenu byłej bazy naftowej

1 sierpnia została podpisana umowa współfinansowanego z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu „Uporządkowanie terenu byłej bazy naftowej we wsi Wesołówka gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego”.

Prace będzie wykonywało PP „Grunto valymo technologijos“ (Technologie oczyszczania gruntu). Podczas trwającego około 6 miesięcy projektu na zanieczyszczonym chemikaliami terenie planowane jest usunięcie drzew i krzewów o niskiej wartości, usunięcie gruzów fundamentów oraz nawierzchni oraz wykopanie zanieczyszczonego gruntu.
Przewiduje się uporządkowanie zanieczyszczonej powierzchni, która znajduje się w zachodniej części wsi Wesołówka I. Działająca tu niegdyś baza naftowa należała do spółki rolnej „Visalaukė” (Wesołówka). Chociaż początek czasu eksploatacji stacji paliw nie jest znany, jest wiadome, że ona działała do 1990 roku. W naziemnych zbiornikach zachodniej części terytorium bazy naftowej przechowywano ciekłe produkty naftowe (benzynę i olej napędowy), natomiast we wschodniej części były dystrybutory paliwa.

Planowane jest uporządkowanie powierzchni 0,0165 ha. W uporządkowaniu gleby będzie stosowana metoda ex-situ, a mianowicie będzie wykopany zanieczyszczony grunt i w jego miejsce przywieziony czysty. Objętość wykopanego zanieczyszczonego gruntu powinna wynosić około 218 m³, będzie on od razu załadowywany na wywrotki i wywożony na specjalne place oczyszczania. W miejscach kopania byłe podziemne rurociągi bazy naftowej będą demontowane, a natrafione produkty naftowe usuwane.

Ciągłość wyników projektu zapewnią specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego podczas stałego ekologicznego monitoringu terenu. Uporządkowane i oczyszczone terytorium stanie się bardziej atrakcyjne, nieszkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, zapewni dobry stan gleby. Pojawi się również okazja, aby sformować nową działkę ziemi i w drodze aukcji przekazać ją na rozwój działalności gospodarczej lub społecznej.
Prace porządkowania terenu powinny rozpocząć się już we wrześniu, a zakończyć je planuje się w grudniu. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 67 tys. euro.