Konferencja o ujednoliconym programie nauczania języka państwowego

Zapraszamy na konferencję pt. ,,Ujednolicony program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie”.

Z początkiem bieżącego roku szkolnego we wszystkich klasach szkół mniejszości narodowych rozpoczęło się nauczanie języka litewskiego według nowego ujednoliconego programu.
Tradycyjnie władze oświatowe wprowadzają nowy pomysł kompletnie nieprzyszykowany do wprowadzenia w życie. Nowy proces nauczania odbywa się bez odpowiednich podręczników oraz pomocy metodycznych dla lituanistów. Mimo ogłoszonej w 2011 roku reformy nie zostały jeszcze przyszykowane należycie pomoce naukowe do nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Przez 6 lat nie zrobiono kompletnie nic, aby umożliwić naszym dzieciom normalną naukę języka państwowego.
Otrzymujemy bardzo dużo skarg od niezadowolonych rodziców, lituanistów i wychowawców. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, której celem będzie wysłuchanie każdej ze stron, a także wypracowanie dalszej strategii.
Przed miesiącem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego przeprowadziła anonimową ankietę wśród rodziców klas 1-4 klas dotyczącą nauczania języka państwowego. Jej wyniki i wnioski również zostaną przedstawione podczas konferencji.
Konferencja odbędzie się 20 listopada br. o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.
Zapraszamy wszystkich, którzy widzą, jak nowe regulacje krzywdzą nasze dzieci, jaki niepotrzebny stres wywołują u naszych pociech. Osoby chętne do udziału w konferencji oraz zabrania głosu w panelu dyskusyjnym proszę o zgłoszenie na adres: rodziceforum@wp.pl

Renata Cytacka
prezes Forum Rodziców Szkół Polskich
Rejonu Solecznickiego