Powstaje projekt odnowienia parku dworskiego w Mazuryszkach

Zostanie uporządkowany park dworski w Mazuryszkach (gmina Zujuny) Foto: vrsa.lt

Samorząd rejonu wileńskiego pracuje obecnie nad projektem uporządkowania parku dworskiego w Mazuryszkach (gmina Zujuny). Planowane jest uporządkowanie parkowych zieleńców i zbiorników wodnych.

W toku prac zostaną wycięte niskocenne rośliny, urządzone dróżki dla pieszych, wyczyszczony staw w parku. Podczas realizacji projektu będzie podtrzymywany stały dialog ze społeczeństwem.
Ogółem planuje się uporządkować terytorium o powierzchni 6,5 ha. Szacunkowa wartość projektu – około 200 tysięcy euro, a czas trwania realizacji około 18-24 miesięcy.
Uporządkowanie parku dworskiego w Mazuryszkach realizowane w ramach unijnego programu.
W przyszłości samorząd rejonu wileńskiego zamierza też zrekonstruować budynek dworu.
Propozycje i uwagi można składać do 13 kwietnia tego roku za pośrednictwem poczty elektronicznej katazyna.juchnevic@vrsa.lt.
Informacje o dworze w Mazuryszkach są dosyć skąpe. Wiadomo, że w XVIII w. Mazuryszki należały do Józefa Sulistrowskiego. W 1805 r. właścicielem dworu był Antoni Prozor, wojewoda witebski. W połowie XIX w. Mazuryszki przeszły do Teodora Iłłakowicza, jednego z kredytorów Prowizora. Iłłakowiczowie władali Mazuryszkami do początku XX w. W roku 1918-1920 dwór trafił do pułkownika Jerzego Dąbrowskiego, walczącego o niepodległość Polski. Jego rodzina mieszkała tu do 1939 roku. Na początku II wojny światowej Dąbrowski trafił do sowieckiej niewoli i zginął. W okresie powojennym w dworze działała szkoła.

Tłumaczenie: L24.lt