Więcej

  Nowe inicjatywy projektów z gminą Korycin

  Czytaj również...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego omówiono nowe wspólne możliwości realizacji projektów z gminą Korycin Fot. vrsa.lt

  10 kwietnia 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedził wójt gminy Korycin Mirosław Lech. Spotkał się z dyrektor Administracji Lucyną Kotłowską, st. specjalistką Działu Kultury, Sportu i Turystyki Grażyną Gołubowską i uczestniczącymi w spotkaniu dyrektorem straży pożarnej rejonu Kęstutisem Velikianecasem i kierownikiem Stowarzyszenia Ochotników Strażaków Rejonu Wileńskiego Arturasem Vaišnorasem.

  Podczas spotkania omówiono możliwości przyciągania inwestycji przygotowując projekty w ramach programu współpracy „Interreg V-A Litwa-Polska”.
  Podczas spotkania omówiono nowe wspólne możliwości realizacji projektów w ramach programu „Interreg A V-Litwa-Polska”, wyróżniono dziedziny priorytetowe, przewidziano działania i spodziewane rezultaty.
  Podczas spotkania strony w celu propagowania postępowego i zrównoważonego wzrostu i skutecznej poprawy jakości życia mieszkańców swoich regionów wspólnie planują złożyć wniosek w ramach programu współpracy transgranicznej „Interreg V-A Litwa-Polska”. Przewidziano również kierunki priorytetowe: „Utrzymanie środowiska i bezpieczeństwo oraz wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów”, a także „Wzmacnianie umiejętności instytucji władz i zainteresowanych podmiotów i skuteczne administrowanie publiczne”.

  W ogłoszonym zaproszeniu do składania wniosków konstatuje się, że wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obejmie 85 % wszystkich kwalifikujących się kosztów projektu, a 15 % partnerzy projektu muszą pokryć ze środków własnych. Minimalny całkowity budżet projektu w aplikacji musi wynosić ponad 50 tysięcy euro, maksymalna wartość projektu wynosi 1 milion euro.
  Współpraca między Samorządem i gminą Korycin trwa od lutego 2017 r., kiedy z powodzeniem uruchomiono projekt „Kultura i natura – promocja turystyki po obu stronach granicy, opartej na wspólnym dziedzictwie i współpracy”, inwestycja w rozwój dziedzictwa kulturowego i wzmacnianie rozwoju zrównoważonej transgranicznej turystyki, wykorzystując dziedzictwo litewsko – polskie.
  Działania realizowanego projektu „Kultura i Natura” – promocja turystyki po obu stronach granicy na podstawie wspólnego dziedzictwa kultury i współpracy” są nastawione na rozwój dziedzictwa kulturowego:
  Budowa amfiteatru, rekonstrukcja plaży i urządzenie infrastruktury obiektów rekreacyjnych nad zbiornikiem wodnym w Korycinie;

  Inwestycje w rozwój dziedzictwa kulturowego w Mejszagole – rozwój kultury i edukacji poprzez modernizację instytucji: instalacja systemów audiowizualnych i ekspozycji w muzeum ks. J. Obrembskiego. Montaż wystawy edukacyjnej i tablicy informacyjnej o zasobach turystycznych miasteczka w Centrum Rzemiosł Tradycyjnych;
  Urządzenie miejsca wypoczynkowego Žingiai nad jeziorem Asveja;
  Wspólne imprezy, promujące upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i szkolenia: 2 imprezy „Festiwal dziedzictwa kulturowego przygranicza”, 2 imprezy „Przygraniczne dni rzemiosł” , 1 Obóz młodzieżowy nad jeziorem Asveja, wspólne szkolenia z dziedziny dziedzictwa kulturowego oraz przygotowanie 3 wydań promujących dziedzictwo przygraniczne: ulotki „Ścieżka dziedzictwa przyrodniczego” i broszur „Rzemiosła tradycyjne przygranicza” oraz „Przygraniczne sakralne dziedzictwo kulturowe”.
  Całkowita wartość projektu stanowi 910 964,48 euro, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 774 319, 80 euro (85,00 %). Czas trwania realizacji projektu: od 2017-03-01 do 2019-02-28.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...