Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca rodziców, aby ubiegali się o świadczenie dla dzieci

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie dzieci w wieku poniżej 18 lat lub do 21 roku życia, jeżeli uczą się według ogólnych programów nauczania, niezależnie od formy opieki, mogą otrzymać zasiłek na dziecko, co stanowi 30,02 euro miesięcznie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego od początku roku ogółem otrzymał i rozpatrzył ponad 10 tys. podań o świadczenia na dzieci.
W Samorządzie Rejonu Wileńskiego jest zarejestrowanych około 20 tysięcy dzieci poniżej 18 roku życia. Spośród nich ponad 16 tys. dzieci już otrzymują zasiłek. W trosce o dobrobyt dzieci Samorząd już rozpatrzył 100 proc. wszystkich otrzymanych podań i zachęca tych, którzy jeszcze nie ubiegali się, aby aktywniej składali podania o świadczenia na dzieci.
Przypominamy, że świadczenia na dziecko będą wypłacane również za miniony okres, t. j. jeśli w sprawie świadczenia rodzice będą zwracali się później, np. w czerwcu, świadczenie będzie wypłacone za cały okres, ale za okres, nie wcześniejszy niż od 1 stycznia 2018 roku.
Samorząd Rejonu Wileńskiego radzi, by wnioski składać wygodnie i szybko – elektronicznie, za pośrednictwem systemu informatycznego pomocy społecznej www.spis.lt. Są trzy sposoby połączenia: przez internetowy system bankowy, z mobilnym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym.

Dla tych, którzy nie mają możliwości złożenia podania przez się Internet, mogą złożyć podanie na piśmie do gminy według zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Ci, którzy są wciągnięci na ewidencję osób niemających miejsca zamieszkania, będą musieli zwracać się do gminy według rzeczywistego miejsca zamieszkania. W tym przypadku trzeba będzie przedstawić swój dowód tożsamości i konto bankowe, ale żadnych dodatkowych dokumentów przy ubieganiu się o 30,02 euro zasiłku na dziecko nie będzie trzeba.
Ponadto, dodatkowy zasiłek na dziecko jest przyznawany rodzinom (nie oceniając dochodów rodziny), które wychowują (opiekują się) troje lub więcej dzieci od urodzenia do dwóch lat – 28,50 euro miesięcznie, od 2 do 18 lat – 15,20 miesięcznie. Dodatkowy zasiłek może być również wypłacany dla rodzin wychowujących (opiekujących się) jedno lub dwoje dzieci (oceniając dochód rodziny).