Naukowcy prawnicy z całej Polski obradują w Wilnie

Podczas konferencji, której tematem przewodnim jest „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka” naukowcy wygłaszają referaty w kilku panelach tematycznych oraz uczestniczą w dyskusjach

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 10-11 maja odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka” z udziałem wykładowców z publicznych uczelni wyższych w Polsce.

Konferencja połączona jest ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego wyższych uczelni w Polsce. Organizatorem konferencji jest Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

„Jest to dla mnie osobiście, dla moich współpracowników oraz dwóch wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie – wielki zaszczyt, zorganizować i otworzyć dzisiejszą konferencję połączoną ze zjazdem katedr prawa międzynarodowego publicznego. Tegoroczny zjazd katedr jest wyjątkowy, bowiem element międzynarodowy, transgraniczny pojawił się już na etapie organizacji tego przedsięwzięcia” – powiedziała witając zebranych dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, prof. Mieczysława Zdanowicz.

W uroczystej inauguracji konferencji wzięła udział ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska.
„To dla mnie wielki zaszczyt, że już kolejny raz w Wilnie otwieram konferencję naukową w tej placówce, która współtworzy życie intelektualne tego miasta i pomaga rozwijać potencjał intelektualny i naukowy Polaków na Litwie. Ogromną wagę przykładamy wszyscy do rozwoju naukowego tej placówki” – zaznaczyła ambasador.

Na konferencję do Wilna przybyli przedstawiciele największych uczelni publicznych z całej Polski

– Zjazd Katedr jest zwyczajem takich corocznych spotkań specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, gdzie jest możliwość do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji w świecie i w Europie, która regulowana jest prawem międzynarodowym – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Na konferencję do Wilna przybyli przedstawiciele największych uczelni publicznych z całej Polski: z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Wrocławia, Katowic, Olsztyna, Rzeszowa, Opola, Wrocławia, Poznania, Lublina.

– Formuła spotkania jest bardzo szeroka. Oprócz posłuchania opinii naukowców bardzo zasłużonych dla danej dziedziny, dajemy też możliwość wystąpienia osobom, które dopiero zaczynają swoją karierę naukową. Przygotowane są specjalne panele dla doktorantów i magistrów, żeby oni również mogli przedstawić swoje poglądy. W konferencji wezmą udział również pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB – poinformowała dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Podczas konferencji, której tematem przewodnim jest „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka”, naukowcy wygłaszają referaty w kilku panelach tematycznych oraz uczestniczą w dyskusjach.
– Myślę, że interesujący będzie panel, gdzie będą poruszane kwestie mniejszości narodowych w kontekście zobowiązań Litwy. Innym ciekawym panelem jest ten dotyczący sytuacji w Puszczy Białowieskiej – to z punktu widzenia Polski jest bardzo istotne, bowiem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczyło się postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszeń prawa Unii Europejskiej w związku z wycinką drzew na tym obszarze. Myślę, że również interesujące jest zagadnienie, które dotyczy przestrzegania zasad praworządności przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jest panel, który zostanie poświęcony ochronie praw człowieka, organizacjom międzynarodowym, prawu lotniczemu – mówiła dziekan Mieczysława Zdanowicz.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji są bardzo różnorodne, poświęcone omówieniu aktualnych problemów prawa międzynarodowego

Jak mówiła dziekan Mieczysława Zdanowicz, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie działa już jedenasty rok na mocy decyzji rządu polskiego i litewskiego. Kształcenie studentów odbywa się tu po polsku. Wydział ma 3 kierunki – ekonomii I i II stopnia, informatyki I stopnia i europeistyki. Filia w Wilnie wykształciła już 620 absolwentów, obecnie na 3 kierunkach studiuje 300 osób. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie jest to dziewiąty wydział Uniwersytetu w Białymstoku. UwB jest jedyną publiczną szkołą wyższą, posiadającą taki wydział poza granicami Polski. Wileńska filia uczelni od lat nie ma własnego pomieszczenia dla celów edukacyjnych. W marcu br. została podpisana umowa pomiędzy wicepremierem Jarosławem Gowinem a rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robertem Ciborowskim, o przeznaczeniu 19 mln złotych na budowę budynku przy ul. Makowej w Wilnie. Dzięki podpisanej umowie wydział zyska własną siedzibę.

Fot. Marian Paluszkiewicz