Więcej

  Kompleksowe usługi dla rodzin w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  W maju 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu i zaprasza mieszkające w rejonie wileńskim rodziny, stykające się z problemami wychowania dzieci, dążące do kształtowania nawyków rodzinnych, doświadczające kryzysów w relacjach czy dążące do pokojowego rozwiązywania sporów, aby ubiegać się o oferowane nieodpłatne kompleksowe usługi:
  Szkolenia nt. pozytywnego rodzicielstwa – pomoc rodzicom, by zdawały sobie sprawę z negatywnych skutków kar fizycznych i wszelkich konsekwencji nieodpowiedniego traktowania dzieci, umożliwienie oferowania więcej wiadomości o emocjonalnym życiu dzieci i ważności wychowywania uczuć, efektywnych i pozytywnych metodach dyscypliny.
  Wsparcie psychospołeczne – wsparcie dla osób, które doświadczyły agresywnych zachowań w rodzinie, lub mają różne problemy w wychowywaniu dzieci. Psychologowie mogą w razie potrzeby zapewnić poradnictwo indywidualne lub rodzinne.
  Kształcenie usług umiejętności rodzinnych i usługi społeczno-kulturowe – poprzez szkolenia grupowe są kształcone umiejętności finansowe i prawne. W celu umacniania relacji rodzice – dzieci są organizowane wspólne zajęcia i imprezy.
  Usługi mediacji – pomóc stronom konfliktującym pokojowo rozwiązać spór poprzez pośredniczenie jednego lub kilku mediatorów.
  Usługa opieki nad dziećmi – usługi opieki nad dziećmi są świadczone dla rodziców, którzy biorą udział w działaniach projektowych, ale nie mają gdzie pozostawić swoich małych dzieci. Wiek dzieci – od trzech do siedmiu lat, usługa jest świadczona nie dłużej niż 4 godziny.
  Usługa dowozu – jest organizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem świadczenia usług przez psychologa.
  Projekt „Kompleksowe usługi dla rodzin rejonu wileńskiego” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z działaniami 8 priorytetu „Zwiększenie integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa” na lata 2014-2020, powołując się na środek nr 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksowe usługi dla rodziny”.
  Wykonawca projektu – Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, partnerzy projektu –SB „Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego” PP „Centrum Społeczne Dzieci i Młodzieży” oraz PP „Pupų pėdelis”.
  Partnerzy projektu
  SB „Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego”
  PP „Centrum Społeczne Dzieci i Młodzieży”
  PP „Pupų pėdelis”.

  ul. Mokyklos 64, w. Giejsiszki, rej. wileński.
  Tel.: 8 613 00641
  e-mail: geisiskiucentras@gmail.com

  ul. Piliakalnio 84, Niemenczyn, rej. wileński.
  Tel. 8 523 72548
  al. Konstitucijos. 12, Wilno
  wejście 4, II piętro.
  Tel.: 8 694 05030
  e-mail: info@vpscentras.lt
  ul. Žalioji 48, Wielka Rzesza, rej. wileński.

  Tel.: 8 685 20255
  e-mail: info@pupu.lt

  W sprawie odbioru usług uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem środowiskowego domu rodzinnego p. Egle Jurevičienė pod adresem ul. Mokyklos 64, w. Giejsiszki, rejon wileński, e-mail bsnkoordinatore@gmail.com lub pod telefonem 8 686 85697.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...