Kompleksowe usługi dla rodzin w rejonie wileńskim

W maju 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu i zaprasza mieszkające w rejonie wileńskim rodziny, stykające się z problemami wychowania dzieci, dążące do kształtowania nawyków rodzinnych, doświadczające kryzysów w relacjach czy dążące do pokojowego rozwiązywania sporów, aby ubiegać się o oferowane nieodpłatne kompleksowe usługi:
Szkolenia nt. pozytywnego rodzicielstwa – pomoc rodzicom, by zdawały sobie sprawę z negatywnych skutków kar fizycznych i wszelkich konsekwencji nieodpowiedniego traktowania dzieci, umożliwienie oferowania więcej wiadomości o emocjonalnym życiu dzieci i ważności wychowywania uczuć, efektywnych i pozytywnych metodach dyscypliny.
Wsparcie psychospołeczne – wsparcie dla osób, które doświadczyły agresywnych zachowań w rodzinie, lub mają różne problemy w wychowywaniu dzieci. Psychologowie mogą w razie potrzeby zapewnić poradnictwo indywidualne lub rodzinne.
Kształcenie usług umiejętności rodzinnych i usługi społeczno-kulturowe – poprzez szkolenia grupowe są kształcone umiejętności finansowe i prawne. W celu umacniania relacji rodzice – dzieci są organizowane wspólne zajęcia i imprezy.
Usługi mediacji – pomóc stronom konfliktującym pokojowo rozwiązać spór poprzez pośredniczenie jednego lub kilku mediatorów.
Usługa opieki nad dziećmi – usługi opieki nad dziećmi są świadczone dla rodziców, którzy biorą udział w działaniach projektowych, ale nie mają gdzie pozostawić swoich małych dzieci. Wiek dzieci – od trzech do siedmiu lat, usługa jest świadczona nie dłużej niż 4 godziny.
Usługa dowozu – jest organizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem świadczenia usług przez psychologa.
Projekt „Kompleksowe usługi dla rodzin rejonu wileńskiego” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z działaniami 8 priorytetu „Zwiększenie integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa” na lata 2014-2020, powołując się na środek nr 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksowe usługi dla rodziny”.
Wykonawca projektu – Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, partnerzy projektu –SB „Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego” PP „Centrum Społeczne Dzieci i Młodzieży” oraz PP „Pupų pėdelis”.
Partnerzy projektu
SB „Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego”
PP „Centrum Społeczne Dzieci i Młodzieży”
PP „Pupų pėdelis”.

ul. Mokyklos 64, w. Giejsiszki, rej. wileński.
Tel.: 8 613 00641
e-mail: geisiskiucentras@gmail.com

ul. Piliakalnio 84, Niemenczyn, rej. wileński.
Tel. 8 523 72548
al. Konstitucijos. 12, Wilno
wejście 4, II piętro.
Tel.: 8 694 05030
e-mail: info@vpscentras.lt
ul. Žalioji 48, Wielka Rzesza, rej. wileński.

Tel.: 8 685 20255
e-mail: info@pupu.lt

W sprawie odbioru usług uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem środowiskowego domu rodzinnego p. Egle Jurevičienė pod adresem ul. Mokyklos 64, w. Giejsiszki, rejon wileński, e-mail bsnkoordinatore@gmail.com lub pod telefonem 8 686 85697.