Więcej

  Misja Medyczna Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – szansa również dla chorych z Litwy

  Czytaj również...

  W ramach Misji medycznej możliwe będzie dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce

  Polska nie zapomina o Polakach mieszkających poza granicami kraju. Teraz, oprócz wielu istniejących form pomocy, pojawia się również program dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji kierowany m.in do Polaków na Litwie.

  – Dla mnie największym zmartwieniem jest dziś to, czy uda nam się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Chciałbym, aby każdy Polak mieszkający w krajach objętych programem, który ma problemy zdrowotne i nie stać go na leczenie, wiedział, w jaki sposób może się zwrócić do nas o pomoc – podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

  Stowarzyszenie przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy medycznej dla środowiska polskiego i polonijnego. Program skierowany jest do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie medycznych staży zawodowych również dla Polonii i Polaków mieszkających w Gruzji i Rosji.
  – To nie jest nowa inicjatywa. Zajmowaliśmy się pomocą medyczną przez kilka lat w ramach zbliżonej formuły. Wracamy teraz z taką formą pomocy po pewnej przerwie, spowodowanej różnymi czynnikami, również finansowymi. Zadania, które realizujemy, wynikają z diagnozy potrzeb. Te, które zauważyliśmy w dziedzinie wsparcia zdrowotnego, są bardzo istotne, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie tego projektu – mówi Bonisławski.

  Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” podkreśla, że chciałby, aby informacja o możliwości ubiegania się o wsparcie w zakresie leczenia docierała do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy.
  – Nie boję się zbyt dużej liczby zgłoszeń. Wręcz przeciwnie. Często doświadczam tego, że Polacy, mieszkający zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, nie orientują się do końca, że mogą otrzymywać różnego rodzaju wsparcie, czy to dotyczące dofinansowania różnego rodzaju działań, czy też, jak w tym przypadku, kwestii zdrowotnych. Dlatego cieszę się z zainteresowania mediów tą sprawą. Mam nadzieję, że dzięki pośrednictwu „Kuriera Wileńskiego” dotrzemy również z tą informacją do szerszego grona potrzebujących. Być może nie wszystkim uda się pomóc w tym roku, ale duża liczba zgłoszeń może być pomocą w diagnozowaniu potrzeb i szukaniu sposobów na odpowiedzenie na nie w przyszłości. W tak wrażliwym obszarze jak zdrowie, w pracy z ludźmi starszymi, chorymi, jest to bardzo ważne – wyjaśnia nasz rozmówca.

  Dariusz Piotr Bonisławski

  Osoby ubiegające się o wsparcie będą musiały przesyłać pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wnioski będą wstępnie analizowane przez koordynatora projektu. a następnie oceniane przez Radę Misji Medycznej. Podstawowe kryteria oceny wniosku: polskie pochodzenie (dokumentacja w postaci np. Karty Polaka lub rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania) i istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej.

  Następnie wniosek będzie podlegał ocenie Rady Programowej, w skład której wchodzą m.in.: prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, kierujący zespołami lekarskimi oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
  – Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Możemy refundować koszty leczenia, rehabilitacji w kraju zamieszkania czy też leczenie w Polsce, oczywiście w granicach naszych możliwości finansowych – zapewnia Bonisławski.

  W ramach Misji Medycznej będzie realizowanych kilka obszarów, takich jak dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, wspominane już dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce. Poza tym w ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe dla hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i organizowanie medycznych staży zawodowych.

  – Chcemy wspierać ośrodki zaangażowane w pomoc osobom ciężko chorym. Kilka miesięcy temu przekazaliśmy już sporą kwotę dla hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, współpracujemy z podobnymi, choć działającymi w mniejszym zakresie, placówkami na Ukrainie. Przewidujemy również staże medyczne w Polsce dla lekarzy polskiego pochodzenia. To nowy projekt, do którego będziemy zapraszali jesienią – opowiada prezes „Wspólnoty Polskiej”.

  W najbliższym czasie w Wilnie odbędzie się spotkanie poświęcone Misji Medycznej i zasadom składania wniosków. O jego terminie poinformujemy w jednym z kolejnych wydań „Kuriera Wileńskiego”.

  Program Misji Medycznej realizowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w zakresie dwóch projektów współfinansowanych ze środków Senatu RP.

  Fot. Marian Paluszkiewicz

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  35 lat krzewienia polskiego folkloru

  „Rudomianka” jest przykładem tego, że folklor nie tylko nie przestaje być aktualną propozycją kulturową, ale wręcz staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przez 35 lat działalności zespół urósł z 17-osobowej grupy, która dała mu początek, aż do 170 osób. –...

  Ziarna nadziei. Ukrainie potrzebna jest pomoc wojskowa i wiara w zwycięstwo [Z GALERIĄ]

  Organizatorzy akcji od początku wojny poprzez sianie ziarenek słoneczników demonstrują solidarność z walczącą Ukrainą. Jak podkreślają, słoneczniki to nie tylko piękne, żółte kwiaty lata, które zawsze zwracają się w stronę światła, lecz także nieoficjalny symbol państwa ukraińskiego, przypominający o...

  Prof. Stanisław Swianiewicz – patriota, naukowiec, świadek historii – doczekał się pełnej biografii

  Ilona Lewandowska: W marcu odebrał Pan Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieła krajowe za książkę „Intelektualny włóczęga. Biografia Stanisława Swianiewicza”. Jakie znaczenie ma dla Pana to wyróżnienie?  Wojciech Łysek: Ogromne. O Nagrodzie „Przeglądu Wschodniego” słyszałem zawsze jako o prestiżowej. Dlatego...

  Biskup niezłomny

  Ilona Lewandowska: Jako jednego z patronów roku 2024 ustanowiono także abp. Antoniego Baraniaka, któremu poświęcił Ksiądz swoją książkę „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”. Co zdecydowało o wyborze takiego tytułu książki i...