Więcej

  W sprawie realizacji projektu „Rozwój infrastruktury ulic o znaczeniu lokalnym we wsi Skojdziszki gminy Niemież rejonu wileńskiego”

  Czytaj również...

  Rezultaty projektu przyczynią się do poprawy życia we wsi Skojdziszki gminy Niemież rejonu wileńskiego Foto. vrsa.lt

  14 grudnia 2018 r. była sporządzona umowa na finansowanie projektu „Rozwój infrastruktury ulic o znaczeniu lokalnym we wsi Skojdziszki gminy Niemież rejonu wileńskiego (ulice Kaštonų, Akacijų, Beržų)” (dalej – projekt).

  Projekt jest finansowany z Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Celem projektu jest rozwój połączeń dróg lokalnych w celu poprawy parametrów technicznych ulic o znaczeniu lokalnym i wdrożenia środków bezpieczeństwa ruchu na ulicach Kaštonų, Akacijų, Beržų we wsi Skojdziszki gminy Niemież rejonu wileńskiego.
  Rezultaty projektu przyczynią się do poprawy życia we wsi Skojdziszki gminy Niemież rejonu wileńskiego. Realizacja działań w ramach projektu rozwinie infrastrukturę dróg lokalnych w celu stworzenia bezpiecznego, atrakcyjnego i komfortowego środowiska życia, która zaspokoi potrzeby lokalnej ludności. Środki z projektu zostaną wykorzystane na ulepszenie infrastruktury trzech ulic lokalnych we wsi Skojdziszki gminy Niemież, tj. na układanie nawierzchni asfaltowej, chodników i brakującego oświetlenia. Łączna długość odcinków ulic lokalnych, które będą zrekonstruowane – około 2 421 km: ul. Kaštonų – około 0,527 km (odcinek zostanie zrekonstruowany przez położenie nawierzchni asfaltowej, chodników, sieci ścieków wód deszczowych i realizacja prac wyposażenia); ul. Akacijų – około 1,22 km (odcinek zostanie zrekonstruowany przez położenie nawierzchni asfaltowej, chodników, rekonstrukcję oświetlenia, sieci ścieków wód deszczowych i prac wyposażenia ulicy); ul. Beržų – ok. 0,674 km (odcinek zostanie zrekonstruowany poprzez zainstalowanie nawierzchni asfaltowej, oświetlenia, chodników, sieci ścieków wód deszczowych i realizacja prac wyposażenia.
  Przypominamy, że zgodnie z wymogami ustalonymi przez Projekt dla Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego po podpisaniu umowy w październiku 2018 r. była rozpoczęta realizacja projektu. O tym mieszkańców rejonu wileńskiego powiadomiliśmy 10 lipca 2018 r. i 13 listopada 2018 r.
  Ważna informacja dla mieszkańców zrekonstruowanych ulic
  Informujemy, że w 2019 roku jest planowane zakończenie prac rekonstrukcji ulic Kaštonų, Akacijų i Beržų. Dlatego też wzywamy właścicieli działek wzdłuż tych ulic, aby jak najszybciej dołączyli do scentralizowanych sieci zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej na rekonstruowanych ulicach. Zachęcamy również do projektowania także podjazdów na te ulice, jeśli one są potrzebne.
  Informujemy, że w sprawie dołączenia do scentralizowanych sieci zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej należy skontaktować się z ZSA „Nemėžio komunalininkas” (ul. Sodų 23, Skojdziszki, tel. 861258159, e-mail: justina.bujel@gmail.com; info@nkom.lt).
  W sprawie budowy podjazdów – do przedstawiciela ZSA „FEGDA”, tj. kierownika budowy budynku Vidasa Balčiusa (ul. Geologų 12, Wilno, tel. 868699660, e-mail: v.balcius@fegda.lt).
  Zwracamy uwagę, że w razie, jeśli nie zdąży się wykonać wyżej wymienionych prac przyłączenia do sieci gospodarki wodnej i ściekowej na powyższych ulicach do końca rekonstrukcji mogą znacznie wzrosnąć koszty wspomnianych prac.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...