Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego na dużym obszarze Litwy

Wypalanie trawy, zwykły niedopałek czy porzucona butelka nierzadko stają się przyczyną wielkich pożarów  Fot. Marian Paluszkiewicz

Najwyższy, piąty stopień zagrożenia pożarowego panuje w znacznej części Litwy – podaje Litewska Służba Hydrometeorologiczna. Zagrożeniem pożarami objęte są lasy w leśnictwach trockim, solecznickim, niemenczyńskim, a także w części rejonu wileńskiego. „Las jest tak suchy, że nawet niedopałek rzucony na poszycie leśne może spowodować pożar” – mówi leśniczy Robertas Bojarinas z rudnickiego leśnictwa w rejonie solecznickim.

Jak informuje Litewska Służba Hydrometeorologiczna, dzisiaj i jutro, 15 i 16 maja, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego utrzyma się we wschodniej i centralnej częściach kraju. W pozostałej części kraju utrzyma się nieco niższy – czwarty stopień zagrożenia pożarowego.

Ekstremalnie duże zagrożenie pożarami, 5 klasy, utrzymuje się na terenach leśnych w rejonie trockim, orańskim, druskiennickim, olickim, części rejonu wileńskiego. Susza i wiatr oraz duża ilość ubiegłorocznych suchych liści i gałęzi zwiększają prawdopodobieństwo pożaru.

Ze wstępnych danych udzielonych „Kurierowi Wileńskiemu” przez Dainiusa Adžgauskasa, specjalistę działu ochrony lasów spółki Lasy Państwowe, wynika, że przed 14 maja bieżącego roku w lasach na Litwie zarejestrowano już 151 pożarów na łącznym obszarze 166,14 ha (w 2018 r. w tym samym okresie zarejestrowano 70 pożarów leśnych na terenie 23,35 ha).

Božena Golubovska, kierownik solecznickiej jednostki regionalnej Lasów Państwowych, zapewnia, że najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego objęta jest trzecia część lasów na Litwie.

– W tym roku zagrożenie pożarami jest większe niż w ubiegłym. Tegoroczna wiosna była dość wczesna i ciepła, a brak deszczu spowodował suszę. Zagrożenie pożarowe wzrosło w kwietniu, kiedy ludzie zaczęli masowo wypalać trawę i ubiegłoroczne liście. Najczęściej trawa jest wypalana przed świętami wielkanocnymi i dla leśniczych jest to najbardziej gorący okres – mówi Bożena Golubovska.

Jak zaznacza kierownik, w sezonie zwiększonego zagrożenia pożarowego tworzone są tzw. drużyny przeciwpożarowe, które pełnią stały, całodobowy dyżur przy monitorze komputera, także w weekendy. W przypadku dostrzeżenia najmniejszego dymu z lasów objętych monitoringiem przekazywany jest sygnał z kamer do komputera, po czym dyżurny natychmiast przekazuje informację o stopniu zagrożenia pożarowego na określonym terenie do konkretnej leśniczówki.

– Sygnały o niebezpieczeństwie pożaru mogą być przekazane nawet z sąsiednich oddziałów regionalnych Lasów Państwowych, z terenów leśnych Niemenczyna, Oranu czy nawet oddziałów Państwowej Straży Granicznej – poinformowała Bożena Golubovska.

Jak informuje Dainius Adžgauskas, zwiększone ryzyko pożarowe jest przyczyną wprowadzenia zakazu wstępu do lasów.
– W tych jednostkach regionalnych Lasów Państwowych, w których występuje największe ryzyko pożaru, kierownictwo tych jednostek zwraca się do samorządów z prośbą, by skorzystały ze swego prawa do wprowadzenia ograniczenia dostępu do lasów. Jak wynika z danych, 14 maja ograniczenie wstępu osób fizycznych do lasu obowiązuje na terenie samorządów Oran, Kozłowej Rudy, Kalwarii, Mariampola i Wyłkowyszek – poinformował specjalista działu ochrony lasów spółki Lasy Państwowe.

– Wchodzenie do lasu w naszym regionie nie jest zabronione, ale ludzie muszą zachować ostrożność, ponieważ przy tak wysokim stopniu zagrożenia pożarowego istnieje wielkie ryzyko i dla lasu, i dla bezpieczeństwa samych ludzi. Wchodzą tu w grę dosłownie sekundy: w jednej chwili spala się niemały obszar – zaznacza Božena Golubovska.

Zachowanie ostrożności jest bardzo ważne: kategorycznie się zabrania rozpalania ognisk, porzucania szkła w dowolnej postaci, które zwiększa ryzyko pożaru – zwykła butelka, ogniskując promienie słoneczne, działa jak soczewka i staje się przyczyną zapalenia ognia.

– Największe ryzyko wszczęcia pożaru stanowi sam człowiek. Nie ma bardziej niebezpiecznego czynnika niż człowiek. Każdy musi zachować odpowiedzialność, unikać otwartych płomieni, stawiania pojazdów w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania, nie przynosić do lasu olejów, smarów, środków chemicznych ani płynów łatwopalnych. Ogniska w obiektach rekreacyjnych rozpalać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych – piąty stopień zagrożenia pożarowego oznacza, że ognisk rozpalać w ogóle nie wolno – apeluje kierownik solecznickiej jednostki regionalnej Lasów Państwowych.

W ciągu czterech miesięcy tego roku na Litwie wybuchło 5 tys. 676 pożarów, w których życie straciło 35 osób.