Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Wilnie

W Wilnie otwarte zostało Centrum Języka i Kultury Polskiej, czyli polonistyka działająca w ramach Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Fot. Roman Niedźwiecki, zw.lt

W czwartek 30 maja w Wilnie otwarte zostało Centrum Języka i Kultury Polskiej, czyli polonistyka działająca w ramach Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, gdzie kształcić się będą mogli nauczyciele polskich szkół.

– To bardzo ważne wydarzenie dla naszej uczelni. Młodzież, studenci będą mieli możliwość nie tylko studiować zgodnie z określonymi programami studiów języka i kultury polskiej, ale jednocześnie pracować w centrum na rzecz popularyzacji kultury obu naszych krajów, realizować wspólne projekty – mówił podczas uroczystości rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego prof. Juozas Augutis.
Szef Komisji Oświaty i Nauki Sejmu RL Eugenijus Jovaiša podkreślił, że litewskim władzom zależy na jak najlepszym poziomie kształcenia mniejszości:
– Chcemy, aby nasi współobywatele Polacy mieli dostęp do wykształcenia, które odpowiadałoby standardom całego społeczeństwa. Nasz kraj potrzebuje osób znających dobrze język polski – mówił polityk.
W uroczystości wzięła udział Urszula Doroszewska, ambasador RP na Litwie.

– Jeśli będziemy kształcić w dobry sposób nauczycieli języka polskiego, to na pewno wzmocni to relacje między naszymi krajami. Wszystkim nam zależy, aby nasze kraje rozwijały się dobrze. Wszystkim nam zależy, aby młodzież nie wyjeżdżała gdzieś za morze, tylko pracowała tutaj, na rzecz naszych ojczyzn w tej części Europy – powiedziała podczas otwarcia Centrum.
Obecnie w Wilnie można studiować polonistykę na dwóch uczelniach: na Uniwersytecie Wileńskim oraz w nowo otwartym centrum, które jest kontynuacją studiów polonistycznych na dawnym Uniwersytecie Edukologicznym. O ile polonistyka na najstarszej uczelni Wilna nie była zagrożona, o tyle los tego kierunku na uczelni pedagogicznej był wielką niewiadomą jeszcze kilka miesięcy temu. Ostatecznie polonistyka przetrwała reorganizację uniwersytetu. Dzięki polsko-litewskiej współpracy udało się również doprowadzić do odnowienia programów studiów. Teraz studia w zakresie języka polskiego będą łącznie z innymi kierunkami, co umożliwi lepsze przygotowanie nauczycieli do pracy w polskich szkołach na Litwie.
Stworzenie nowych możliwości nie oznacza jednak automatycznie gwarancji utrzymania tego kierunku studiów. Aby w kolejnym roku akademickim rozpoczęło się nauczanie na I roku, konieczne jest zgłoszenie co najmniej 10 chętnych. W realiach Litwy, gdzie wiele kierunków studiów jest zamykanych z powodu braku zainteresowania kandydatów, uzbieranie nawet tak nielicznej grupy nie jest wcale proste.

– Zrobiliśmy, co do nas należało. Daliśmy możliwość, a wykorzystanie tej możliwości zależy od naszej społeczności – powiedział podczas uroczystości Jarosław Narkiewicz, poseł AWPL-ZChR , który od wielu miesięcy osobiście zaangażowany był w prace nad dostosowaniem polonistyki dawnego Uniwersytetu Edukologicznego do nowych realiów.
Otwarcie Centrum nie było jedyną w ostatnich dniach dobrą wiadomością dla polskiej oświaty na Litwie. Przez kilka ostatnich dni w Wilnie przebywała delegacja Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Posłowie spotkali się m.in. z przewodniczącym Sejmu RL Viktorasem Pranckietisem oraz litewską sejmową komisją zajmującą się oświatą. Rozmowy dotyczyły nauczania języka litewskiego, matury z języka polskiego i nowych podręczników dla polskich szkół.
Jeśli chodzi o naukę języka litewskiego, to najważniejsze jest, by metodyka nauczania dzieci polskich, szczególnie dla tych, które języka litewskiego prawie w ogóle nie znają, była dostosowana do ich poziomów. I aby w późniejszych klasach ten poziom spotykał się z poziomem, którego oczekuje Ministerstwo Oświaty – powiedział dziennikarzom Rafał Grupiński, przewodniczący komisji.
W kwestii nauczania języka ojczystego polski polityk zauważył, że bardzo ważne jest obecnie zapewnienie uczniom polskich szkół dodatkowych punktów na studia za egzamin maturalny z języka ojczystego. – Także tu mamy otwartą postawę pana ministra. Jednak wszystko zależy od następnych kroków – zaznaczył Grupiński.

Spośród wszystkich, ważnych dla Polaków kwestii, wydaje się, że najszybciej na rozwiązanie ma szanse kwestia podręczników.
– Spodziewamy się, że od września fizycznie w polskich szkołach na Litwie będzie nowy podręcznik dla klas pierwszych. Mam nadzieję, że ten plan będzie realizowany i będzie ponad polityczny. Nie będzie zależny od zmian, jakie będą zachodziły, chociażby po wyborach – przekazał polityk dziennikarzom.
Kilkudniową wizytę na Litwie delegacja Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP zakończyła spotkaniem w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie, która ubiega się o status długiego gimnazjum.