Więcej

  Filia UwB w Wilnie wkroczyła w 13. rok działalności

  Czytaj również...

  Podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie dokonano immatrykulacji studentów I roku

  Inauguracja kolejnego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odbyła się 1 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

  Zebranych studentów, ich rodziców, pracowników uczelni oraz gości przywitał dyrektor Filii UwB w Wilnie, dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB. Podczas uroczystości dokonano immatrykulacji studentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. „Europejskie zasady i standardy ustroju terytorialnego państwa” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Stec (Uniwersytet Jagielloński).

  Na uroczystość przybyli dostojni goście: ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, europoseł, prezes AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė, przedstawiciele stołecznych władz samorządowych, a także wydziałów oświaty rejonu wileńskiego i solecznickiego. Na uroczystość przybyli również prorektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Jarosław Matwiejuk, zastępca dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński.

  Na wstępie dyrektor Adam Doliwa podziękował ustępującej dziekan, prof. Mieczysławie Zdanowicz, za jej oddanie uczelni i sprawom wydziału. Poinformował też, że na mocy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, podobnie jak we wszystkich uczelniach w Polsce, tak też na Uniwersytecie w Białymstoku, doszło do zmiany organizacyjnej i do zmiany na funkcjach kierowniczych. Filia w Wilnie z Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym staje się elementem nowej struktury uniwersytetu, na którą składa się jeszcze 9 wydziałów i 5 instytutów.

  „Nasz wydział to pierwsza zagraniczna filia polskiej uczelni. Jesteśmy, sądzę, mogę tak powiedzieć, młodzi, nowocześni, ambitni, kształcimy praktycznie na kierunkach ekonomia, informatyka i europeistyka. Zapewniamy studentom stypendia zagraniczne i praktyki zawodowe. Programy studiów są dostosowane do potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwami europejskimi w XXI wieku” – mówił prof. dr hab. Adam Doliwa.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Nowy dyrektor filii UwB w Wilnie opowiedział też krótko o sobie.

  „Jestem absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ponad 20 lat temu zostałem tam zatrudniony jako asystent przez mojego mistrza, prof. Stanisława Kukisa, który, co zawsze podkreślam, był uczniem śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, prawnika, nauczyciela akademickiego, marszałka senatu i ministra, inicjatora i pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Obecnie jestem profesorem naszej uczelni, na wydziale prawa pełnię funkcję kierownika zakładu prawa cywilnego. Od moich profesorów, w tym szczególnie Stanisława Kukisa i Andrzeja Stelmachowskiego, który w 2001 r. był recenzentem mojego doktoratu, przejąłem zasadę, że uniwersytet to nie tylko miejsce, gdzie się zdobywa, przechowuje, przekazuje wiedzę, ale że do etosu uniwersyteckiego należą – kierowanie się sprawiedliwością i regułami moralnymi oraz praca na rzecz społeczeństwa. Z tych powodów bardzo bliska jest mi jako prawnikowi rzymska zasada „Ius est ars boni et aequi” – Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne” – mówił prof. dr hab. Adam Doliwa.

  „Rzeczpospolita pamięta o studentach na Litwie, o Polakach na Litwie, o ich kształceniu” – zapewniła Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska

  Jak podkreślił, celem władz filii w nowym roku akademickim będzie wykorzystanie atutu interdyscyplinarności wydziału, poprzez organizację wydarzeń naukowych poświęconych zagadnieniom wspólnym dla ekonomii, europeistyki i informatyki, np. dotyczących kulturowych, społeczno-gospodarczych, prawnych aspektów technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji. Celem władz uczelni będzie też wzbogacenie księgozbioru biblioteki wydziału, aktywizowanie młodzieży w zakresie praktyk zawodowych i korzystania z programu Erasmus, współpraca z uczelniami litewskimi, podejmowanie niezbędnych działań, które doprowadzą do rozpoczęcia budowy nowej siedziby wydziału.

  CZYTAJ WIĘCEJ:  Sześćsetny dyplom i nowy rok akademicki w wileńskiej filii UwB

  Z kolei prorektor UwB, prof. Jarosław Matwiejuk, w swej przemowie zaznaczył, że przez 13 lat istnienia filii uczelni w Wilnie udało się wykształcić kilkuset znakomitych fachowców. „Na tym wydziale przekazywana jest elitarna wiedza, która pozwala funkcjonować w XXI wieku. Tu uczymy podstaw prawa, ale także ekonomii, także technik przyszłości. Wiedza tutaj uzyskana pozwoli wam znaleźć pracę i zajmować wszystkie stanowiska, także te najważniejsze, bowiem wy już jesteście elitą, a po skończeniu studiów – będziecie elitą jeszcze wyższej jakości i miary” – zwrócił się do studentów prorektor Matwiejuk.

  CZYTAJ WIĘCEJ:  X promocja wileńskiej filii UwB otrzymała swoje dyplomy

  „Rzeczpospolita pamięta o studentach na Litwie, o Polakach na Litwie, o ich kształceniu” – zapewniła Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, przypominając o różnych formach pomocy płynącej z Macierzy, w tym o 19 mln złotych przeznaczonych w ubiegłym roku przez państwo polskie na budowę nowego budynku uczelni w Wilnie.

  ***
  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczął swą działalność w Wilnie w 2007 r. W 2019 r. filię jedynej zagranicznej uczelni polskiej w Wilnie ukończyła dziesiąta promocja absolwentów studiów licencjackich oraz czwarta promocja absolwentów studiów magisterskich. Od początku działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku studia na kierunku informatyki, ekonomii i europeistyki ukończyło 716 absolwentów.

  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W Wilnie zmienią się przepisy dotyczące opłat parkingowych

  Termin płatności wydłuży się, a żółte kartki znikną Wraz z wejściem w życie decyzji, od 1 października br. rozszerzona zostanie możliwość uiszczania opłaty za parking — zamiast obecnych 72 godz., opłatę będzie można uiścić w ciągu 168 godz. Nie będzie już...

  Wiosenna aura: w marcu jak w garncu, a kwiecień–plecień

  Wraz z 20 marca nadeszła również astronomiczna wiosna. Jakiej aury możemy się spodziewać w najbliższym czasie, a także — jaka będzie Wielkanoc, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi etnolog prof. Libertas Klimka oraz meteorolog Gytis Valaika z Litewskiej Służby...

  Wilno szykuje się do lipcowego szczytu NATO

  Do Wilna przybędzie ok. 40 delegacji państw członkowskich i partnerów sojuszu; w wydarzeniu ma wziąć udział ok. 5 tys. osób. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia wspólnej obrony i odstraszania, priorytetów i potrzeb w zakresie inwestycji obronnych, a także zwiększania poparcia...

  Wspaniała przygoda z językiem polskim. Olimpijczycy nagrodzeni

  Olimpiada polonistyczna na Litwie została zainicjowana na fali odrodzenia narodowego w 1990 r. i od tego czasu ma rangę szczególnie ważnego wydarzenia ogniskującego uwagę polskiej społeczności w kraju. Na uroczystość podsumowania zmagań olimpijskich co roku stawiają się uczestnicy konkursu...