W rejonie wileńskim trwały ćwiczenia, symulujące katastrofę w elektrowni jądrowej w Ostrowcu

2 października, w rejonie wileńskim trwały ćwiczenia drugiego dnia z zakresu ochrony ludności „Działania podmiotów systemu ochrony cywilnej w razie wypadku w elektrowni jądrowej na terytorium Republiki Białoruś”.

Drugiego dnia ćwiczeń imitowano ewakuację mieszkańców w gminach Bujwidze, Ławaryszki i Mickuny rejonu wileńskiego. Rano na tych terenach wzniesiono drogowskazy, a w miasteczku Mickuny, w pobliżu Gimnazjum w Mickunach i Domu Wspólnoty w Mickunach w celu ćwiczeń ogrodzono teren, na którym odbywały się ćwiczenia, przewidziane w planie. Przybyłym na ten teren uczestniczącym w ewakuacji wolontariuszom, było wykonywane imitacyjne odkażanie sanitarne i rozdawane tabletki jodu.

Po raz kolejny chcemy uspokoić mieszkańców rejonu wileńskiego, że są to tylko ćwiczenia, dlatego mieszkańcy w ustalonych miejscach, którzy zobaczą funkcjonariuszy w odzieży ochronnej, powinni zachować spokój.
Przypominamy również wszystkim mieszkańcom, że ze wszystkimi aktualnymi informacjami i z biegiem ćwiczeń na wypadek awarii można zapoznać się na stronie internetowej www.lt72.lt, która zawiera informacje o tym, jak przygotować się do katastrofy, jak zachowywać się w jej przypadku i jak uzyskać niezbędne informacje podczas sytuacji ekstremalnej itd.

Foto. vrsa.lt