Plebiscyt „Polak Roku 2019”: znamy nazwiska kandydatów

Z nadesłanych przez Czytelników nazwisk przedstawicieli oświaty, kultury, nauki, praworządności i Kościoła, kapituła wytypowała dziesiątkę tegorocznych finalistów plebiscytu Fot. Marian Paluszkiewicz

Ponieważ za oknem już mamy listopad, nastąpił właściwy czas na ustalenie dziesiątki finalistów ubiegających się o zaszczytny tytuł „Polak Roku 2019”. Kandydatów do 22. edycji plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” od początku jesieni aktywnie zgłaszali sami Czytelnicy – listownie oraz pocztą elektroniczną. Finalistów, po długich obradach w naszej redakcji, wytypowała wczoraj, 6 listopada, kapituła plebiscytu.

Krótko mówiąc, zasady plebiscytu liczącego już ponad dwie dekady, za wyjątkiem kilku drobnych zmian, pozostają takie same. Co roku zmienia się natomiast główna część składowa wydarzenia – lista kandydatów do tytułu „Polak Roku”. W tym roku znaleźli się na niej przedstawiciele oświaty, kultury, nauki, praworządności i Kościoła.

CZYTAJ WIĘCEJ: Edyta Tamošiūnaitė Polakiem Roku 2018

Podczas obrad redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. Tymczasem kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów poprzednich lat. W tym roku w obradach wzięli więc udział: Zofia Matarewicz, Barbara Kosinskienė, Edward Trusewicz, siostra Michaela Rak, Jadwiga Sinkiewicz, Anna Adamowicz, Regina Markiewicz oraz Edyta Tamošiūnaitė.

W składzie kapituły tradycyjnie znaleźli się zwycięzcy plebiscytów poprzednich edycji
Fot. Marian Paluszkiewicz

Członkowie kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku kandydata w dziedzinie rozwoju polskiej kultury, w zachowaniu i propagowaniu polskości na Litwie, promowaniu dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Na liście finalistów nie mogły natomiast znaleźć się osoby bezpośrednio związane z naszą redakcją, obywatele Polski (z wyjątkiem stale mieszkających i działających społecznie na Litwie) oraz zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich lat.

Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia 2020 r. Wówczas jej zadaniem będzie podliczenie nadesłanych przez Czytelników kuponów z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2019”. Ostateczny wybór po raz kolejny dokonany zostanie wspólnie z Czytelnikami i kapitułą. Wynik w 50 proc. zależeć będzie od Czytelników i 50 proc. od kapituły. Decydujący głos należy, oczywiście, do Czytelników.

CZYTAJ WIĘCEJ: Regina Markiewicz „Polakiem Roku 2017”

Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników kuponów każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce”, w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. – 9 punktami itd. Z kolei każdy z członków kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”.
Później wyniki kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce – 10 pkt, 2. – 9 pkt itd. Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od kapituły zostaną zsumowane. W ten sposób będzie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów.

Do stycznia czeka więc na Czytelników kolejne zadanie – przeanalizowanie zamieszczonej poniżej listy kandydatów do tytułu „Polak Roku 2019” oraz nadsyłanie kuponów z nazwiskami swoich faworytów. Prosimy też Czytelników o podanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody!

Na kandydatów, których listę podajemy w ramce, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2019”. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej liczbie, ale nie mogą być kserowane. Dodatkowo, kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2019”

Marian Adamowicz, b. wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach


Ewelina Dobrowolska, działaczka społeczna, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka


Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie


Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach


Wioletta Leonowicz, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”


Dariusz Lewicki, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


s. Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielka Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce


Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR


Henryk Sielewicz, astronom, założyciel Obserwatorium Astronomicznego w Słobodzie w rejonie wileńskim


prof. Ryszard Świackiewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce