Regina Markiewicz „Polakiem Roku 2017”

Kapituła składająca się ze zwycięzców poprzednich edycji plebiscytu liczyła kupony nadesłane przez naszych Czytelników

4 stycznia, zostały podsumowane wyniki Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2017”.

Najwięcej głosów–kuponów, 2 185, w tym roku zdobyła Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego.
Wyboru Polaka Roku już po raz trzeci dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły.
Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali: redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W podliczaniu głosów wzięli udział członkowie Kapituły: siostra Michaela Rak, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Jadwiga Sinkiewicz, Józef Rybak, Antoni Jankowski, proboszcz ks. prał. Wacław Wołodkowicz.

Regina Markiewicz zdobyła najwięcej głosów Czytelników i Kapituły oraz zdobyła tytuł „Polak Roku 2017”

Decydujący głos należał do naszych Czytelników, którzy wypełniali i nadsyłali kupony do redakcji. Ogółem wpłynęło 6 626 kuponów, o ponad 1 000 więcej niż w ubiegłym roku.
Po podliczeniu przez Kapitułę nadesłanych przez Czytelników kuponów, każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. Każdy z członków Kapituły wybierał tajnie również swoją „dziesiątkę” i premiował kandydatów odpowiednimi punktami.
Anna Adamowicz oraz Edward Trusewicz, którzy nie mogli wczoraj przybyć na posiedzenie Kapituły, przesłali swoją kolejność dziesiątki finalistów.
Punkty Czytelników i Kapituły zsumowano i w taki sposób został wyłoniony tegoroczny zwycięzca plebiscytu. Głosy Czytelników i Kapituły tym razem były całkowicie identyczne.

Regina Markiewicz była mile zaskoczona zwycięstwem w naszym plebiscycie.

– Jestem bardzo wzruszona, że aż tyle osób na mnie głosowało. Serdecznie dziękuję Czytelnikom i Kapitule oraz wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. To naprawdę niemały wysiłek w dobie sms–ów i listów elektronicznych, żeby kupić gazetę, wypełnić i wysłać kupon. Sprawy polskie od urodzenia były dla mnie bardzo ważne – tak wychowali mnie rodzice. Swoje dzieci też wychowywałam w duchu polskości, ukończyły polską szkołę i studia – powiedziała zwyciężczyni plebiscytu.

Zaznaczyła też, że tytuł Polaka Roku zobowiązuje do wielkiej odpowiedzialności.

W tym roku do redakcji wpłynęło 6 626 kuponów

– Już samo bycie Polakiem na Litwie jest swoistym zobowiązaniem, bo my naprawdę jesteśmy obserwowani i oceniani. Każdym swoim słowem, postępowaniem, osiągnięciami w pracy udowadniamy, że z całą pewnością nie jesteśmy gorsi od innych obywateli Litwy. Potrafimy jako samorządowcy uczciwie pracować i utrzymać nasze szkoły na godnym poziomie. Życzę nam wszystkim, byśmy byli jednością, żeby nasze hasło „Soleczniki łączą” połączyło całą Wileńszczyznę, wszystkich Polaków mieszkających poza granicami Polski w dążeniu do wspólnych celów, żebyśmy potrafili cieszyć się osiągnięciami swoich przyjaciół – dodała Regina Markiewicz.

Józef Rybak, najnowszy przedstawiciel Kapituły, zdobywca tytułu „Polak Roku 2016”, pogratulował zwycięstwa Reginie Markiewicz.

– Pani Regina od lat jest oddana szkolnictwu polskiemu, które wraz z kościołem tworzą podstawę naszego bytu narodowego na Wileńszczyźnie. Kościół i szkoła – tak było od zawsze i tak jest dzisiaj. Dlatego bardzo się cieszę, że w plebiscycie Polak Roku zwyciężają przedstawiciele szkolnictwa i duchowieństwa. Pani Regina wiele lat swego życia praktycznie poświęciła polskiej szkole. Reprezentowała ją z wielu pozycji – jako wicedyrektorka największego w rejonie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, a obecnie na stanowisku kierownika wydziału oświaty i sportu w samorządzie naszego rejonu, gdzie od trzynastu lat kieruje oświatą. Zachowaliśmy w rejonie sieć szkół, żeby nasi uczniowie mieli blisko do szkoły. Mamy trzynaście gimnazjów, nie każdy samorząd w republice może pochwalić się takimi osiągnięciami – zaznaczył Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Jest to już 20. edycja popularnego, organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla spraw polskich na Litwie.

Uroczysta gala, poświęcona uhonorowaniu najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2017, odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, w wileńskim Domu Kultury Polskiej o godzinie 16.00. Podczas uroczystości będą zbierane pieniądze na rzecz budowy dziecięcego działu Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Dziesiątka laureatów plebiscytu „Polak Roku 2017”:

O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL

Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie

Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego

Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych
premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego

Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR

Dariusz Żybort, lekarz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

Fot. Marian Paluszkiewicz