To jest sztuka mówić ładnie – „Kresy 2019”

W finale konkursu udział wzięło 72 uczniów szkół polskich Wileńszczyzny

8 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się finał XVIII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019”.

W finale konkursu adresowanego do wychowanków szkół polskich z Wileńszczyzny udział wzięło 72 uczniów z rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego i Wilna. Zostali wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tomasz Matujzo i Tomasz Sokołowski będą reprezentowali Litwę podczas ogólnopolskiego finału konkursu w Białymstoku. Artur Dowgiałło i Małgorzata Patrycja Minkiel znaleźli się na liście rezerwowej. We wszystkich etapach tegorocznego konkursu udział wzięło 960 uczniów.

Tomasz Matujzo, zdobywca I miejsca w najstarszej grupie uczestników, jest uczniem Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

„Dążyłem do tego celu od piątej klasy, z pewną przerwą, co prawda. Zawsze jednak – do przodu. Dotychczas nie wierzę, że na dyplomie przy I miejscu jest moje nazwisko” – nie krył emocji zwycięzca. Jego nauczycielką języka polskiego w liceum jest obecnie Stanisława Wielisiejczyk.
Na II miejscu w najstarszej grupie wiekowej uplasował się Tomasz Sokołowski również z wileńskiej „Mickiewiczówki”.

Tomasz Matujzo ( w centrum) i Tomasz Sokołowski (pierwszy z prawej) będą reprezentować Litwę na tegorocznych spotkaniach laureatów „Kresów” w Białymstoku, Artur Dowgiałło (pierwszy od lewej) znalazł się na miejscu rezerwowym

Tomasz Matujzo i Tomasz Sokołowski będą reprezentować Litwę na tegorocznych spotkaniach laureatów „Kresów” w Białymstoku, które odbędą się w dniach 9-14 grudnia.
Zdobywca III miejsca Artur Dowgiałło z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie i Małgorzata Patrycja Minkiel z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, która zdobyła na konkursie wyróżnienie, znaleźli się na liście rezerwowej. Recytatorów oceniało jury w składzie: przewodniczący – profesor zwyczajny Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku Piotr Damulewicz, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku Anna Kietlińska, reżyser Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Lilia Kiejzik oraz reżyser Polskiego Teatru w Wilnie Irena Litwinowicz.

Przewodniczący jury Piotr Damulewicz zasiada w komisji oceniającej talenty recytatorskie uczniów Wileńszczyzny od 28 lat.

– W tym roku jestem bardzo mile zaskoczony parą interpretacji. Wprost mnie zachwyciły, a bardzo rzadko się zdarza usłyszeć interpretacje w pełnym tego słowa znaczeniu. Byłem zaskoczony zarówno od strony formy, jak i od strony treści. W ogóle widać, że recytatorzy i ich opiekunowie przyłożyli bardzo dużą wagę do tego, żeby słowo zabrzmiało właściwie. Słowo jest bardzo wymagające i czasami można więcej krzywdy zrobić źle mówiąc niż nie mówiąc w ogóle. To jest sztuka mówić ładnie. Ja przywiązuję ogromną wagę do tego i gratuluję wszystkim uczestnikom i ich opiekunom takiego przedsięwzięcia. To bardzo ważna i duża sprawa – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przewodniczący jury.

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Głównymi sponsorami wydarzenia są Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie.


Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyniki konkursu:

I kategoria – dzieci do lat 7

I miejsce – Maja Własowa (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach)
II miejsce – Artur Makarow (Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu)
III miejsce – Marta Masłowska (Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce)
Wyróżnienie – Kornelia Rynkiewicz (Szkoła Lazdynai)

II kategoria – dzieci od lat 8 do lat 12

I miejsce – Julia Celestyna Turowska (Gimnazjum w Ejszyszkach)
II miejsce – Izabela Učkuronytė (Gimnazjum w Ejszyszkach)
III miejsce – Justyna Rudzianiec (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie)
Wyróżnienie – Radosław Bużyński (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie)
Wyróżnienie – Amelia Maconko (Gimnazjum im Longina Komołowskiego w Połukniu)
Wyróżnienie – Anna Maria Bojarowicz (Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie)

III kategoria – dzieci i młodzież od lat 13 do 15

I miejsce – Arnold Wojcinowicz (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie)
II miejsce – Jakub Bill (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu)
III miejsce – Gabriela Mazur (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie)
Wyróżnienie – Ernest Mickielewicz (Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach)
Wyróżnienie – Aneta Baranowska (Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie)
Wyróżnienie – Kinga Magdalena Żybort (Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie)

IV kategoria – młodzież od lat 16

I miejsce – Tomasz Matujzo (Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie)
II miejsce – Tomasz Sokołowski (Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie)
III miejsce – Artur Dowgiałło (Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie)
Wyróżnienie – Sylwia Žemoitinaitė (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach)
Wyróżnienie – Bogusław Jodko (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Wyróżnienie – Anna Makutonowicz (Gimnazjum im.L.Komołowskiego w Połukniu)
Wyróżnienie – Małgorzata Patrycja Minkiel (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie)