Wysokie miejsce rejonu wileńskiego w Indeksie Dobrobytu Samorządów

13. miejsce zajął Samorząd Rejonu Wileńskiego w Indeksie Dobrobytu Samorządów. Ranking opublikowano 11 grudnia. Autorzy zestawienia poddali ocenie wszystkie 60 samorządów na Litwie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego uzyskał 4 pkt. Dla porównania liderowi zestawienia, Neryndze, przyznano 6,3 pkt, a samorządowi m. Wilno, który plasuje się na miejscu drugim – 6,2 pkt.
Mimo to mer rejonu wileńskiego Maria Rekść krytycznie ocenia metody zastosowane przez autorów zestawienia, np. w dziedzinie oświaty, w której rejon wileński uzyskał 3,9 pkt. – Oświata, która jest priorytetową dziedziną naszego samorządu, została oceniona niewłaściwie, wręcz niesprawiedliwie. Autorzy rankingu poddali ocenie i placówki oświatowe znajdujące się w gestii samorządu, i szkoły podległe Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu. Wyniki uogólniono, co spowodowało, że obraz został wypaczony. Sytuacja w dziedzinie oświaty w rejonie wileńskim nie jest taka niedobra, jak ją przedstawia zestawienie – powiedziała Maria Rekść, która wzięła udział w prezentacji indeksu w Wilnie.

Dla przykładu autorzy indeksu zastosowali takie kryteria, jak wyniki egzaminów maturalnych z matematyki i języka litewskiego. Mer rejonu sceptycznie odnosi się do takiego sposobu oceniania. – Czy naprawdę wyniki w nauczaniu tego czy innego przedmiotu są wymiernym wskaźnikiem ogólnej sytuacji w dziedzinie oświaty? – pyta mer Rekść.
Autorzy indeksu z kolei wysoko ocenili rejon wileński pod względem demografii. Za tę dziedzinę samorządowi przyznano 7,7 pkt, co plasuje Samorząd Rejonu Wileńskiego na trzecim miejscu. W dziedzinie demografii rejon wileński wyprzedza 57 samorządów w kraju, w tym stolicę – Wilno.
Dziewiąte miejsce przyznano Samorządowi Rejonu Wileńskiego w kategorii „Żywotna gospodarka”, z kolei w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego samorząd plasuje się na miejscu 15.
Po raz pierwszy Indeks Dobrobytu Samorządów opublikowano w 2018 r. Najnowsze zestawienie obejmuje lata 2016–2019.