Większa emerytura szansą na godniejsze życie?

W tym roku emerytury wzrosną średnio o 9 proc.

W 2020 rok wkroczyliśmy ze zmianami w dochodach emerytów i rencistów. „Średnio emerytury i renty wzrosną w tym roku o ponad 9 proc. Ich zwiększenie po raz pierwszy przekroczy wzrost płac. Wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od wysokości płaconych składek ubezpieczenia socjalnego” – informuje Sodra.

Na Litwie emerytury sięgają nieco ponad 70 proc. średniego wynagrodzenia. Szacuje się, że w 2020 r. średnia emerytura wzrośnie od 345 do 377 euro, a dla osób z wymaganym stażem pracy od 365 do 399 euro.
„Wzrosną również zasiłki dla opiekunów. Osoby, które nie mają niezbędnego stażu roboczego, ale przynajmniej 15 lat opiekowały się osobami niepełnosprawnymi lub wychowały co najmniej pięcioro dzieci w domu, otrzymają rentę 210 euro. Zwiększą się nie tylko emerytury i renty socjalne, ale również renty inwalidzkie” – poinformowała Sodra. Dodatkowo emerytury wzrosną jeszcze o 3,5 euro na wniosek prezydenta.

Wilnianka Jadwiga S. ponad 50 lat przepracowała w laboratorium mikrobiologicznym w jednym ze stołecznych szpitali. Ostatnie 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego na stanowisku kierowniczki tej placówki.

– Po kolejnej indeksacji emerytury moje świadczenie w ubiegłym roku stanowiło 450 euro miesięcznie. W tym roku wzrosło o 41 euro. W styczniu na moje konto wpłynęło już 491 euro. Obawiam się jednak, że podobnie jak wielu emerytów, nie odczuję tej podwyżki. Zostanie praktycznie w całości „zjedzona” przez inflację, wzrost cen żywności czy prądu – opowiada seniorka.

Większość emerytów na Litwie uważa, że emerytura, jaką otrzymują, nie wystarczy do godnego życia. Twierdzą, że rozbieżność pomiędzy potrzebami a rzeczywistością jest nadal olbrzymia. 3/4 seniorów szacuje, że do zaspokojenia ich codziennych potrzeb co miesiąc musieliby otrzymywać co najmniej 600 euro. Z sondażu wykonanego na zamówienie Swedbank (opinię wyraziło 1 010 mieszkańców kraju) wynika, że oczekiwania mieszkańców aż dwukrotnie albo i trzykrotnie mijają się z rzeczywistością. Zaledwie 1 proc. respondentów uważa, że obecna wysokość emerytury wystarczy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Sondaż wykazał, że oczekiwana wysokość emerytury zależy od miejsca zamieszkania – mieszkańcy dużych miast szacują, że co miesiąc musieliby otrzymywać od 800 do 1 000 euro, natomiast emeryci zamieszkujący mniejsze miasta i wsie uważają, że wystarczyłoby im od 500 do 600 euro.
Na Litwie emerytury pozostają nadal jednymi z najniższych w Europie.

Większość emerytów na Litwie uważa, że świadczenia, jakie otrzymują, nie wystarczają do godnego życia

Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podaje, że przeciętne świadczenie emerytalne w pierwszej połowie 2019 r. wyniosło 2 236,84 złotych brutto (około 560 euro). Na polskich emerytów czeka także wypłata dodatkowych 1 100 zł w ramach trzynastej emerytury; po wszystkich potrąceniach to 888,25 zł na rękę. Trzynasta emerytura została wypłacona po raz pierwszy w 2019 r. Wsparcie otrzymało łącznie ok. 9,8 mln osób. 13. emerytura ma być wypłacana regularnie, raz do roku.

W 2020 roku na Litwie istotne zmiany zajdą też w systemach podatkowym i wynagradzania.
Wzrosną m.in. wynagrodzenia, płace minimalne, ale będą także wyższe progi podatkowe oraz ceny paliwa i alkoholu. Zasiłki na dzieci wzrosną z 50 do 60 euro, a z 70 do 100 euro dla rodzin wielodzietnych, rodzin o niskich dochodach bądź wychowujących dzieci niepełnosprawne. Podstawowa stawka wynagrodzenia dla urzędników państwowych wzrośnie z 173 do 176 euro. Oznacza to, że około 300 tys. osób dostanie wyższe wynagrodzenie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zmiany w opiece socjalnej 2020 roku

Minimalna miesięczna płaca przed opodatkowaniem wzrośnie o 52 euro, z 555 do 607 euro. Oznacza to, że wynagrodzenie po opodatkowaniu wzrośnie o 41 euro, z 396 do 437 euro. Dane rządowe pokazują, że na Litwie płacę minimalną dostaje około 156 tys. osób.
Osoby zarabiające 110 tys. euro rocznie będą płacić wyższe podatki dochodowe. Dotąd podatek wynosił 27 proc., a obecnie będzie wynosił 32 proc. Na Litwie mieszka ponad 2 000 osób, które odczują tę zmianę. Dochód niepodlegający opodatkowaniu wzrośnie zaś z 300 do 350 euro.
W tym roku właściciele nieruchomości o wartości ponad 150 tys. euro także zapłacą podatki. Poprzedni próg wynosił 220 tys. euro. 75 proc. takich nieruchomości znajduje się w Wilnie. Rząd ma nadzieję uzbierać 2,5 mln euro rocznie dzięki tym podatkom. Wzrosną też ceny paliwa i alkoholu. Benzyna zdrożeje o 7 proc., alkohol o 10 proc.
W 2020 r. z budżetu państwa i Sodry na wypłatę emerytur i rent przeznaczono o 239,8 mln euro więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na wypłatę emerytur, z racji ubezpieczenia socjalnego, ogółem przewidziano 3,4 mld euro.


O ile w 2020 roku wzrosną emerytury dla osób z wymaganym stażem pracy przedstawia opublikowana przez „Sodrę” poniższa tabela

Np. emerytura w wysokości 250 eur od stycznia br. wzrośnie o 23 euro i wyniesie 273 euro.

Odpowiednio wzrosną emerytury:

2019 r. 2020 r.

300 euro – 27 – 327euro

400 euro – 35 – 435 euro

500 euro – 44 – 544 euro

600 euro – 52 – 652 euro

700 euro – 60 – 760 euro


Fot. Marian Paluszkiewicz