Więcej

  Liczba mieszkańców w rejonie wileńskim nadal rośnie

  Czytaj również...

  Według PP Centrum Rejestrów miniony 2019 rok dla rejonu wileńskiego znów jest pomyślny – liczba mieszkańców deklarujących swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim sięga 105 109 (w tym zarejestrowanych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego), czyli o 1 628 mieszkańców więcej niż w roku 2018.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu samorządów, w których liczba mieszkańców każdego roku rośnie. W 2018 r. swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim zadeklarowało 1 213 nowych mieszkańców. I chociaż w 2019 r. zarejestrowano o dziesięć nowych osadników mniej niż w 2018 roku, cieszymy się, że co roku ponad tysiąc nowych mieszkańców wybiera rejon wileński.

  Należy podkreślić, że według PP Centrum Rejestrów Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z trzech najmłodszych samorządów w kraju, tj. łączna liczba dzieci i młodzieży jest wyższa niż liczba ludności w wieku emerytalnym. W rejonie wileńskim łączna liczba dzieci i młodzieży (0-17 lat) wynosi 17,7% wszystkich mieszkańców, a liczba ludności w wieku emerytalnym – 17,6 proc. całej liczby ludności. Pozostałe dwa najmłodsze samorządy to rejony kowieński i kłajpedzki.

  Jedną z największych gmin pozostaje gmina Awiżenie, która liczy 12 048 mieszkańców (o 2 314 więcej niż w 2018 r.). Od wielu lat drugie miejsce pod względem liczby ludności wśród gmin rejonu wileńskiego zajmuje gmina Niemież, licząca 9 441 mieszkańców. Trzecią co do wielkości liczby ludności, wyprzedziwszy w 2018 r. gminę Pogiry, została gmina Zujuny, która liczy 7 822 mieszkańców. Gmina Pogiry z liczbą ludności 7 529 pozostała na czwartym miejscu.

  Gminy rejonu wileńskiego według liczby mieszkańców w 2019 r. uszeregowały się następująco:

  Gmina

  Liczba mieszkańców w 2019 r. wg danych PP Centrum Rejestrów Zmiana liczby mieszkańców w porównaniu z 2018 r.

  Awiżenie

  12 048

  +2 314

  Niemież

  9 441

  +116

  Zujuny

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  7 822

  +454

  Pogiry

  7 529

  -10

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rzesza

  6 908

  +594

  Rudomina

  6 164

  +111

  Mickuny

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  5 807

  +224

  m. Niemenczyn

  5 140

  -129

  Czarny Bór

  4 891

  -82

  Kowalczuki

  4 370

  -165

  Niemenczyn

  3 921

  -19

  Mariampol

  3 675

  +4

  Podbrzezie

  3 564

  -140

  Szaterniki

  3 108

  +2

  Bezdany

  3 037

  +166

  Suderwie

  3 017

  +213

  Mejszagoła

  2 993

  -28

  Rukojnie

  2 782

  -63

  Ławaryszki

  2 400

  -103

  Dukszty

  2 043

  +129

  Sużany

  1 881

  -90

  Miedniki

  1 177

  -33

  Bujwidze

  966

  -40

  Jak widać w powyższej tabeli, 5-7 miejsca tradycyjnie zajęły najszybciej rozwijające się gminy Rzesza, Rudomino i Mickuny.

  W porównaniu z 2018 r. w gminie Rzesza w r. 2019 zamieszkało ponad 100 nowych mieszkańców (ogółem 594). Liczba nowych osadników w roku 2018 wynosiła 470. Gwałtownie wzrosła liczba nowych mieszkańców w gminie Rudomina – w 2019 roku tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 111 nowych mieszkańców, czyli prawie 10 razy więcej niż w 2018 r. (w 2018 r. liczba przyrostu ludności była tylko 12 osób). Tendencja wzrostu liczby ludności w 2019 r. nadal obserwuje się w gminie Mickuny – tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 224 nowych mieszkańców, czyli dwa razy więcej niż w 2018 r. (w 2018 r. nowych mieszkańców było 105).

  Porównując lata 2018 i 2019, można również zauważyć, że w r. 2019 wzrost liczby ludności odnotowano w gminie Bezdany, która wyprzedziła gminę Mejszagoła, będącą w 2018 r. na wyższej pozycji.

  Przedstawione dane pokazują, że osadnicy najczęściej wybierają osiedla w pobliżu stolicy.

  Z roku na rok rosnąca liczba ludności jest konsekwencją pozytywnych zmian w rejonie wileńskim. „Cieszę się, że coraz więcej mieszkańców docenia zalety rejonu wileńskiego i przenosi się tu. W rejonie wileńskim – niższe podatki, tańsza ziemia, więcej przestrzeni, bardziej świeże powietrze, piękna przyroda – wszystko to kusi do osiedlenia się w naszym rejonie. Rosnące zainteresowanie opinii publicznej rejonem wileńskim jako miejscem zamieszkania wynika nie tylko z jego dogodnego położenia geograficznego, ale również z tworzonego tu bezpiecznego, wygodnego i wysokiej jakości życia i dobrobytu jego mieszkańców.” – o entuzjastycznych danych statystycznych mówiła mer Maria Rekść.

  Chociaż podaje się dane z Centrum Rejestrów, dokładna liczba mieszkańców w rejonie wileńskim nie jest znana, ponieważ według samorządu około 30 tysięcy mieszkańców mieszka w wspólnotach ogrodniczych i innych miejscowościach rejonu wileńskiego, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w innych samorządach.

  * Analiza liczby mieszkańców 2019 r. oparta jest na danych PP Centrum Rejestrów

  Foto. vrsa.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...