Liczba mieszkańców w rejonie wileńskim nadal rośnie

Według PP Centrum Rejestrów miniony 2019 rok dla rejonu wileńskiego znów jest pomyślny – liczba mieszkańców deklarujących swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim sięga 105 109 (w tym zarejestrowanych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego), czyli o 1 628 mieszkańców więcej niż w roku 2018.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu samorządów, w których liczba mieszkańców każdego roku rośnie. W 2018 r. swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim zadeklarowało 1 213 nowych mieszkańców. I chociaż w 2019 r. zarejestrowano o dziesięć nowych osadników mniej niż w 2018 roku, cieszymy się, że co roku ponad tysiąc nowych mieszkańców wybiera rejon wileński.

Należy podkreślić, że według PP Centrum Rejestrów Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z trzech najmłodszych samorządów w kraju, tj. łączna liczba dzieci i młodzieży jest wyższa niż liczba ludności w wieku emerytalnym. W rejonie wileńskim łączna liczba dzieci i młodzieży (0-17 lat) wynosi 17,7% wszystkich mieszkańców, a liczba ludności w wieku emerytalnym – 17,6 proc. całej liczby ludności. Pozostałe dwa najmłodsze samorządy to rejony kowieński i kłajpedzki.

Jedną z największych gmin pozostaje gmina Awiżenie, która liczy 12 048 mieszkańców (o 2 314 więcej niż w 2018 r.). Od wielu lat drugie miejsce pod względem liczby ludności wśród gmin rejonu wileńskiego zajmuje gmina Niemież, licząca 9 441 mieszkańców. Trzecią co do wielkości liczby ludności, wyprzedziwszy w 2018 r. gminę Pogiry, została gmina Zujuny, która liczy 7 822 mieszkańców. Gmina Pogiry z liczbą ludności 7 529 pozostała na czwartym miejscu.

Gminy rejonu wileńskiego według liczby mieszkańców w 2019 r. uszeregowały się następująco:

Gmina

Liczba mieszkańców w 2019 r. wg danych PP Centrum Rejestrów Zmiana liczby mieszkańców w porównaniu z 2018 r.

Awiżenie

12 048

+2 314

Niemież

9 441

+116

Zujuny

7 822

+454

Pogiry

7 529

-10

Rzesza

6 908

+594

Rudomina

6 164

+111

Mickuny

5 807

+224

m. Niemenczyn

5 140

-129

Czarny Bór

4 891

-82

Kowalczuki

4 370

-165

Niemenczyn

3 921

-19

Mariampol

3 675

+4

Podbrzezie

3 564

-140

Szaterniki

3 108

+2

Bezdany

3 037

+166

Suderwie

3 017

+213

Mejszagoła

2 993

-28

Rukojnie

2 782

-63

Ławaryszki

2 400

-103

Dukszty

2 043

+129

Sużany

1 881

-90

Miedniki

1 177

-33

Bujwidze

966

-40

Jak widać w powyższej tabeli, 5-7 miejsca tradycyjnie zajęły najszybciej rozwijające się gminy Rzesza, Rudomino i Mickuny.

W porównaniu z 2018 r. w gminie Rzesza w r. 2019 zamieszkało ponad 100 nowych mieszkańców (ogółem 594). Liczba nowych osadników w roku 2018 wynosiła 470. Gwałtownie wzrosła liczba nowych mieszkańców w gminie Rudomina – w 2019 roku tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 111 nowych mieszkańców, czyli prawie 10 razy więcej niż w 2018 r. (w 2018 r. liczba przyrostu ludności była tylko 12 osób). Tendencja wzrostu liczby ludności w 2019 r. nadal obserwuje się w gminie Mickuny – tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 224 nowych mieszkańców, czyli dwa razy więcej niż w 2018 r. (w 2018 r. nowych mieszkańców było 105).

Porównując lata 2018 i 2019, można również zauważyć, że w r. 2019 wzrost liczby ludności odnotowano w gminie Bezdany, która wyprzedziła gminę Mejszagoła, będącą w 2018 r. na wyższej pozycji.

Przedstawione dane pokazują, że osadnicy najczęściej wybierają osiedla w pobliżu stolicy.

Z roku na rok rosnąca liczba ludności jest konsekwencją pozytywnych zmian w rejonie wileńskim. „Cieszę się, że coraz więcej mieszkańców docenia zalety rejonu wileńskiego i przenosi się tu. W rejonie wileńskim – niższe podatki, tańsza ziemia, więcej przestrzeni, bardziej świeże powietrze, piękna przyroda – wszystko to kusi do osiedlenia się w naszym rejonie. Rosnące zainteresowanie opinii publicznej rejonem wileńskim jako miejscem zamieszkania wynika nie tylko z jego dogodnego położenia geograficznego, ale również z tworzonego tu bezpiecznego, wygodnego i wysokiej jakości życia i dobrobytu jego mieszkańców.” – o entuzjastycznych danych statystycznych mówiła mer Maria Rekść.

Chociaż podaje się dane z Centrum Rejestrów, dokładna liczba mieszkańców w rejonie wileńskim nie jest znana, ponieważ według samorządu około 30 tysięcy mieszkańców mieszka w wspólnotach ogrodniczych i innych miejscowościach rejonu wileńskiego, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w innych samorządach.

* Analiza liczby mieszkańców 2019 r. oparta jest na danych PP Centrum Rejestrów

Foto. vrsa.lt