Więcej

  Liczba mieszkańców w rejonie wileńskim nadal rośnie

  Czytaj również...

  Według PP Centrum Rejestrów miniony 2019 rok dla rejonu wileńskiego znów jest pomyślny – liczba mieszkańców deklarujących swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim sięga 105 109 (w tym zarejestrowanych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego), czyli o 1 628 mieszkańców więcej niż w roku 2018.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu samorządów, w których liczba mieszkańców każdego roku rośnie. W 2018 r. swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim zadeklarowało 1 213 nowych mieszkańców. I chociaż w 2019 r. zarejestrowano o dziesięć nowych osadników mniej niż w 2018 roku, cieszymy się, że co roku ponad tysiąc nowych mieszkańców wybiera rejon wileński.

  Należy podkreślić, że według PP Centrum Rejestrów Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z trzech najmłodszych samorządów w kraju, tj. łączna liczba dzieci i młodzieży jest wyższa niż liczba ludności w wieku emerytalnym. W rejonie wileńskim łączna liczba dzieci i młodzieży (0-17 lat) wynosi 17,7% wszystkich mieszkańców, a liczba ludności w wieku emerytalnym – 17,6 proc. całej liczby ludności. Pozostałe dwa najmłodsze samorządy to rejony kowieński i kłajpedzki.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Jedną z największych gmin pozostaje gmina Awiżenie, która liczy 12 048 mieszkańców (o 2 314 więcej niż w 2018 r.). Od wielu lat drugie miejsce pod względem liczby ludności wśród gmin rejonu wileńskiego zajmuje gmina Niemież, licząca 9 441 mieszkańców. Trzecią co do wielkości liczby ludności, wyprzedziwszy w 2018 r. gminę Pogiry, została gmina Zujuny, która liczy 7 822 mieszkańców. Gmina Pogiry z liczbą ludności 7 529 pozostała na czwartym miejscu.

  Gminy rejonu wileńskiego według liczby mieszkańców w 2019 r. uszeregowały się następująco:

  Gmina

  Liczba mieszkańców w 2019 r. wg danych PP Centrum Rejestrów Zmiana liczby mieszkańców w porównaniu z 2018 r.

  Awiżenie

  12 048

  +2 314

  Niemież

  9 441

  +116

  Zujuny

  7 822

  +454

  Pogiry

  7 529

  -10

  Rzesza

  6 908

  +594

  Rudomina

  6 164

  +111

  Mickuny

  5 807

  +224

  m. Niemenczyn

  5 140

  -129

  Czarny Bór

  4 891

  -82

  Kowalczuki

  4 370

  -165

  Niemenczyn

  3 921

  -19

  Mariampol

  3 675

  +4

  Podbrzezie

  3 564

  -140

  Szaterniki

  3 108

  +2

  Bezdany

  3 037

  +166

  Suderwie

  3 017

  +213

  Mejszagoła

  2 993

  -28

  Rukojnie

  2 782

  -63

  Ławaryszki

  2 400

  -103

  Dukszty

  2 043

  +129

  Sużany

  1 881

  -90

  Miedniki

  1 177

  -33

  Bujwidze

  966

  -40

  Jak widać w powyższej tabeli, 5-7 miejsca tradycyjnie zajęły najszybciej rozwijające się gminy Rzesza, Rudomino i Mickuny.

  W porównaniu z 2018 r. w gminie Rzesza w r. 2019 zamieszkało ponad 100 nowych mieszkańców (ogółem 594). Liczba nowych osadników w roku 2018 wynosiła 470. Gwałtownie wzrosła liczba nowych mieszkańców w gminie Rudomina – w 2019 roku tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 111 nowych mieszkańców, czyli prawie 10 razy więcej niż w 2018 r. (w 2018 r. liczba przyrostu ludności była tylko 12 osób). Tendencja wzrostu liczby ludności w 2019 r. nadal obserwuje się w gminie Mickuny – tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 224 nowych mieszkańców, czyli dwa razy więcej niż w 2018 r. (w 2018 r. nowych mieszkańców było 105).

  Porównując lata 2018 i 2019, można również zauważyć, że w r. 2019 wzrost liczby ludności odnotowano w gminie Bezdany, która wyprzedziła gminę Mejszagoła, będącą w 2018 r. na wyższej pozycji.

  Przedstawione dane pokazują, że osadnicy najczęściej wybierają osiedla w pobliżu stolicy.

  Z roku na rok rosnąca liczba ludności jest konsekwencją pozytywnych zmian w rejonie wileńskim. „Cieszę się, że coraz więcej mieszkańców docenia zalety rejonu wileńskiego i przenosi się tu. W rejonie wileńskim – niższe podatki, tańsza ziemia, więcej przestrzeni, bardziej świeże powietrze, piękna przyroda – wszystko to kusi do osiedlenia się w naszym rejonie. Rosnące zainteresowanie opinii publicznej rejonem wileńskim jako miejscem zamieszkania wynika nie tylko z jego dogodnego położenia geograficznego, ale również z tworzonego tu bezpiecznego, wygodnego i wysokiej jakości życia i dobrobytu jego mieszkańców.” – o entuzjastycznych danych statystycznych mówiła mer Maria Rekść.

  Chociaż podaje się dane z Centrum Rejestrów, dokładna liczba mieszkańców w rejonie wileńskim nie jest znana, ponieważ według samorządu około 30 tysięcy mieszkańców mieszka w wspólnotach ogrodniczych i innych miejscowościach rejonu wileńskiego, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w innych samorządach.

  * Analiza liczby mieszkańców 2019 r. oparta jest na danych PP Centrum Rejestrów

  Foto. vrsa.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...