Więcej

  Realizacja projektów inwestycyjnych przyczyni się do ożywienia gospodarki

  Czytaj również...

  Rekonstrukcja budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie

  W celu wspierania gospodarki samorządy kraju są zdecydowane w tym roku przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych i wykonać więcej prac niż planowano. Niektóre ważne dla lokalnej społeczności projekty w rejonie wileńskim będą również realizowane szybciej niż planowano.

  Dodatkowe fundusze na realizację projektów inwestycyjnych samorządów
  Aby przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych, samorządy kraju zwracają się do Ministerstwa Finansów o przyznanie dodatkowych 115,5 mln euro z Państwowego Programu Inwestycyjnego (PPI). Samorząd Rejonu Wileńskiego przewiduje, że na szybszą realizację projektów dodatkowo otrzyma prawie 2 miliony euro.

  „Samorządy zdają sobie sprawę, że ożywienie gospodarki państwowej w dużej mierze będzie zależeć od tego, jak aktywna może być działalność gospodarcza. Dlatego dążymy do przyspieszenia realizacji samorządowych projektów inwestycyjnych – będzie to korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych” – twierdzi Mindaugas Sinkevičius, prezes Stowarzyszenia Samorządów Litwy (SSL).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Obecnie szczególnie ważne jest utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie konsumpcji i aktywności gospodarczej w sektorze publicznym i biznesowym.

  „Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem infekcji koronawirusa skorygowały nasze życie i przyszłe plany. Gospodarka kraju nie miała najlepszego czasu. Musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania, które by wspierały zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Przyspieszenie projektów inwestycyjnych przyczyni się do odnowienia obiektów infrastruktury publicznej, tym samym jednocześnie zapewni korzyści ekonomiczne dla działalności gospodarczej nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, ale także w przyszłości” – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Wartość dodana i korzyści ekonomiczne dla społeczności, jak i dla działalności gospodarczej
  Wśród planowanych ustawicznych projektów PPI w rejonie wileńskim – rekonstrukcja budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie. Po otrzymaniu dodatkowych funduszy dodatkowe prace byłyby wykonane również na obiektach, które w poprzednich latach nie były objęte PPI, ale prace są już prowadzone ze źródeł finansowania UE, np. renowacja dworu w Glinciszkach i dostosowanie go do potrzeb kulturalnych i innych potrzeb społeczności oraz modernizacja infrastruktury Szkoły Artystycznej w Rudominie.

  Na prace remontowe dworu w Glinciszkach jest potrzebne dodatkowo

  Wielofunkcyjny Centrum Kultury w Niemenczynie: rekonstrukcja pomieszczeń wewnętrznych

  500 tys. euro, a wartość wszystkich prac wynosi około 2,5 mln euro. Po realizacji projektu zostanie zaktualizowana infrastruktura kultury, zostaną stworzone warunki dla jakościowego upowszechniania sztuki zawodowej i uczestnictwa różnych grup społecznych w kulturze. Nie ma wątpliwości, że realizacja projektu będzie propagować aktywność społeczną.

  Na rekonstrukcję budynku szkoły artystycznej w Rudominie i stworzenie nowoczesnych i wysokiej jakości przestrzeni do edukacji nieformalnej byłyby potrzebne dodatkowe 450 tys. euro. Wartość wszystkich prac projektowych wynosi 2,7 mln euro.

  Wizualizacja: budynek szkoły artystycznej w Rudominie po rekonstrukcji

  „O dodatkowe finansowanie w wysokości 1 mln euro ze źródeł Rządu prosimy również na jeden z największych ostatnio realizowanych projektów – rekonstrukcję budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie. Jest to ważne miejsce działalności kulturalnej w rejonie wileńskim. Do tej pory w liczącym prawie pół wieku budynku, były wykonywane jedynie bieżące prace. Budynek stracił swoją reprezentatywność. Zmiany były konieczne, aby centrum kultury pozostało miejscem przyciągania publicznego” – mówi Anna Matwejko, zastępca kierownika Działu Inwestycji.

  Podczas realizacji projektu planowane jest ocieplenie i wykończenie elewacji, rekonstrukcja pomieszczeń wewnętrznych, instalacja nadbudówki, uporządkowanie wewnętrznych i zewnętrznych sieci inżynieryjnych oraz uporządkowanie środowiska. Łączna wartość prac projektowych wynosi 3,99 mln euro. Na ten projekt już wcześniej z PPI przydzielono 900 tys. euro. Prace w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie rozpoczęto jesienią 2018 roku. Do 1 stycznia 2020 r. wartość wykonanych prac wyniosła 1,42 mln euro.

  „Jeśli chodzi o przyspieszenie projektów inwestycyjnych, należy podkreślić, że w tym trudnym dla wszystkich okresie realizacja projektów przynosi podwójne korzyści – mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Dla mieszkańców staramy się stworzyć odpowiednie i atrakcyjne warunki do rozpowszechniania kultury i uczestnictwa w działaniach kulturalnych, jednocześnie aktywizując działalność gospodarczą, inaczej mówiąc, pozwalając na pozyskiwanie dochodów. Ludzie szybciej otrzymają nowe możliwość i jakościowe usługi, a spółki będą mogły szybciej stanąć na nogach” – mówi Dorota Korwin-Piotrowska, kierownik Działu Inwestycji.

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...