Realizacja projektów inwestycyjnych przyczyni się do ożywienia gospodarki

Rekonstrukcja budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie

W celu wspierania gospodarki samorządy kraju są zdecydowane w tym roku przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych i wykonać więcej prac niż planowano. Niektóre ważne dla lokalnej społeczności projekty w rejonie wileńskim będą również realizowane szybciej niż planowano.

Dodatkowe fundusze na realizację projektów inwestycyjnych samorządów
Aby przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych, samorządy kraju zwracają się do Ministerstwa Finansów o przyznanie dodatkowych 115,5 mln euro z Państwowego Programu Inwestycyjnego (PPI). Samorząd Rejonu Wileńskiego przewiduje, że na szybszą realizację projektów dodatkowo otrzyma prawie 2 miliony euro.

„Samorządy zdają sobie sprawę, że ożywienie gospodarki państwowej w dużej mierze będzie zależeć od tego, jak aktywna może być działalność gospodarcza. Dlatego dążymy do przyspieszenia realizacji samorządowych projektów inwestycyjnych – będzie to korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych” – twierdzi Mindaugas Sinkevičius, prezes Stowarzyszenia Samorządów Litwy (SSL).

Obecnie szczególnie ważne jest utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie konsumpcji i aktywności gospodarczej w sektorze publicznym i biznesowym.

„Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem infekcji koronawirusa skorygowały nasze życie i przyszłe plany. Gospodarka kraju nie miała najlepszego czasu. Musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania, które by wspierały zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Przyspieszenie projektów inwestycyjnych przyczyni się do odnowienia obiektów infrastruktury publicznej, tym samym jednocześnie zapewni korzyści ekonomiczne dla działalności gospodarczej nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, ale także w przyszłości” – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Wartość dodana i korzyści ekonomiczne dla społeczności, jak i dla działalności gospodarczej
Wśród planowanych ustawicznych projektów PPI w rejonie wileńskim – rekonstrukcja budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie. Po otrzymaniu dodatkowych funduszy dodatkowe prace byłyby wykonane również na obiektach, które w poprzednich latach nie były objęte PPI, ale prace są już prowadzone ze źródeł finansowania UE, np. renowacja dworu w Glinciszkach i dostosowanie go do potrzeb kulturalnych i innych potrzeb społeczności oraz modernizacja infrastruktury Szkoły Artystycznej w Rudominie.

Na prace remontowe dworu w Glinciszkach jest potrzebne dodatkowo

Wielofunkcyjny Centrum Kultury w Niemenczynie: rekonstrukcja pomieszczeń wewnętrznych

500 tys. euro, a wartość wszystkich prac wynosi około 2,5 mln euro. Po realizacji projektu zostanie zaktualizowana infrastruktura kultury, zostaną stworzone warunki dla jakościowego upowszechniania sztuki zawodowej i uczestnictwa różnych grup społecznych w kulturze. Nie ma wątpliwości, że realizacja projektu będzie propagować aktywność społeczną.

Na rekonstrukcję budynku szkoły artystycznej w Rudominie i stworzenie nowoczesnych i wysokiej jakości przestrzeni do edukacji nieformalnej byłyby potrzebne dodatkowe 450 tys. euro. Wartość wszystkich prac projektowych wynosi 2,7 mln euro.

Wizualizacja: budynek szkoły artystycznej w Rudominie po rekonstrukcji

„O dodatkowe finansowanie w wysokości 1 mln euro ze źródeł Rządu prosimy również na jeden z największych ostatnio realizowanych projektów – rekonstrukcję budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie. Jest to ważne miejsce działalności kulturalnej w rejonie wileńskim. Do tej pory w liczącym prawie pół wieku budynku, były wykonywane jedynie bieżące prace. Budynek stracił swoją reprezentatywność. Zmiany były konieczne, aby centrum kultury pozostało miejscem przyciągania publicznego” – mówi Anna Matwejko, zastępca kierownika Działu Inwestycji.

Podczas realizacji projektu planowane jest ocieplenie i wykończenie elewacji, rekonstrukcja pomieszczeń wewnętrznych, instalacja nadbudówki, uporządkowanie wewnętrznych i zewnętrznych sieci inżynieryjnych oraz uporządkowanie środowiska. Łączna wartość prac projektowych wynosi 3,99 mln euro. Na ten projekt już wcześniej z PPI przydzielono 900 tys. euro. Prace w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie rozpoczęto jesienią 2018 roku. Do 1 stycznia 2020 r. wartość wykonanych prac wyniosła 1,42 mln euro.

„Jeśli chodzi o przyspieszenie projektów inwestycyjnych, należy podkreślić, że w tym trudnym dla wszystkich okresie realizacja projektów przynosi podwójne korzyści – mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Dla mieszkańców staramy się stworzyć odpowiednie i atrakcyjne warunki do rozpowszechniania kultury i uczestnictwa w działaniach kulturalnych, jednocześnie aktywizując działalność gospodarczą, inaczej mówiąc, pozwalając na pozyskiwanie dochodów. Ludzie szybciej otrzymają nowe możliwość i jakościowe usługi, a spółki będą mogły szybciej stanąć na nogach” – mówi Dorota Korwin-Piotrowska, kierownik Działu Inwestycji.