Klasy specjalne w rejonie wileńskim. Komu mogą pomóc?

Niemało jest przypadków, gdy integracja w zwykłym środowisku okazuje się niemożliwa Fot. pixabay.com

W rejonie wileńskim powstaną od września klasy specjalne, przeznaczone dla uczniów, którzy mają bardzo szczególne potrzeby edukacyjne. „Co prawda, cała edukacja idzie w kierunku integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednak w praktyce nie zawsze taka integracja jest możliwa” – mówi Anna Pawiłowicz-Janczys, pedagog specjalny.

Do tej pory rejon wileński nie miał szkoły specjalnej ani klas specjalnych. Teraz takie klasy powstaną pomiędzy Wilnem a Suderwą. Dla uczniów młodszych klas 1–4 będą otwarte w Dziale Szkoły Początkowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie i Dziale Szkoły Podstawowej, dla starszych uczniów w Ciechanowiszkach – oddziale Gimnazjum w Zujunach. W szkole w Rostynianach uczniowie mają się kształcić według zindywidualizowanego programu nauczania początkowego, w szkole w Ciechanowiszkach – zgodnie ze zindywidualizowanym programem edukacji podstawowej.
Jak zauważa Anna Pawiłowicz-Janczys tego rodzaju placówki są w rejonie wileńskim bardzo potrzebne.

– Dla dzieci z mniejszymi problemami odpowiednie warunki nauki może zapewnić w tej chwili zwykła szkoła, w której często mogą one liczyć na pomoc specjalistów czy nauczyciela wspomagającego. Niemało jest jednak przypadków, gdy integracja w zwykłym środowisku okazuje się niemożliwa. Gdy dziecko ma poważne potrzeby, wymagające nieustannej pomocy, lepszym rozwiązaniem może się okazać klasa specjalna, w której taką pomoc otrzyma. Do tej pory rodzice z rejonu wileńskiego musieli swoje dzieci wozić do Wilna lub do Solecznik. Jeśli nie mieli takiej możliwości, dzieci zostawały objęte domowym nauczaniem – wyjaśnia ekspertka.

Anna Pawiłowicz-Janczys

Pedagog zauważa, że klasy specjalne będą szansą na uzyskanie pomocy specjalistów dla dzieci, ale mogą się stać również bardzo ważną pomocą da rodziców.
– Opieka nad dzieckiem z tego rodzaju problemami jest wielkim obciążeniem dla rodziny. Klasy specjalne, do których uczniowie będą dowożeni szkolnym busem, w znacznym stopniu mogą te rodziny wesprzeć – wyjaśnia rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.
Uczniowie w Rostynianach i Ciechanowiszkach mają mieć zapewnioną kompleksową pomoc różnych specjalistów – logopedy, pedagoga specjalnego, pedagoga socjalnego, psychologa oraz specjalną pomoc asystenta nauczyciela. Będą mogli również korzystać z usług specjalisty od korekty ruchu – kinezyterapeuty oraz, w razie potrzeby, z pomocy i usług innych specjalistów. Będą mieli zapewnione także zajęcia pozalekcyjne, dowóz i posiłki.
Jak zapowiada Samorząd Rejonu Wileńskiego, obie szkoły zostaną wyposażone w specjalne sale ze sprzętem multisensorycznym, w których dzieci będą rozwijać różne funkcje sensoryczne i poznawcze. W jednym z pomieszczeń wyposażenia sensorycznego z wielością świateł, dźwięków i obrazów będą jednocześnie stymulowane różne doznania dzieci, w innym – dzieci będą miały okazję rozwijać umiejętności integracji sensorycznej, percepcji przestrzennej, małej i dużej motoryki.

– W tej chwili przygotowujemy się do rozpoczęcia pracy na różnych poziomach. Dostosowujemy pomieszczenia, zakupujemy potrzebny sprzęt, ale również zbieramy odpowiednią kadrę – mówi Marek Pszczołowski, dyrektor Gimnazjum w Zujunach.

Jak zauważa, jednym z największych wyzwań, jakie stoją obecnie przed szkołą jest właśnie znalezienie odpowiednich specjalistów.
– Nie mam wątpliwości, że zbierzemy bardzo dobry zespół, częściowo już go mamy, ale nie jest tajemnicą, że pedagogów specjalnych, logopedów czy psychologów na Litwie brakuje – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu”.
Niedawno ogłoszona propozycja utworzenia w rejonie wileńskim klas specjalnych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.
– Te klasy nie mogą być duże. Może uczyć się w nich od 5 do 8 uczniów. Jedną klasę skompletowaliśmy bardzo szybko, teraz trwają zapisy do kolejnej. Nie mam wątpliwości, że chętnych do nauki będzie więcej – twierdzi dyrektor Gimnazjum w Zujunach.


PRZYJĘCIE DO KLAS SPECJALNYCH

Rodzice, u których dzieci stwierdzono poważne lub bardzo poważne potrzeby edukacyjne niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności rozwojowej i zalecono edukację wg zindywidualizowanego programu edukacji początkowej i/lub zindywidualizowanego programu edukacji podstawowej i edukacji w szkole specjalnej, lub klasie specjalnej szkoły ogólnej, wraz z wnioskiem muszą złożyć „Zaświadczenie wstępnej/ponownej oceny specjalnych potrzeb edukacyjnych” oraz „Zaświadczenie specjalnej edukacji i /lub pomocy edukacyjnej” wydany przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.

W sprawie przyjęcia do klas specjalnych 1–4 z litewskim i polskim językiem nauczania Działu Szkoły Początkowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (wieś Rostyniany, gmina Suderwie, rejon wileński) prosimy o kontakt z administracją szkoły tel. (85) 249 0237, mail: pm@suderve.vilniausr.lm.lt.

W sprawie przyjęcia do klas specjalnych 5–10 z litewskim i polskim językiem nauczania Działu Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach j (ul. Čekoniškių 3, wieś Ciechanowiszki, gmina Zujuny, rejon wileński), prosimy o kontakt z administracją szkoły tel. (85) 235 3354, mail: zujunu.vm@gmail.com.