Więcej

  Od poniedziałku – matura

  Czytaj również...

  W tym roku składającym egzaminy zaleca się, by posiadali nie tylko dowód tożsamości, ale także środki ochronne  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 22 czerwca, rozpoczyna się sesja państwowych egzaminów maturalnych, która potrwa do 21 lipca. Jako pierwszy egzamin maturzyści będą zdawali ustny angielski, jako ostatni – fizykę. 22 lipca rozpocznie się sesja powtórkowa, która potrwa do 4 sierpnia.

  W tym roku składającym egzaminy zaleca się, by posiadali nie tylko dowód tożsamości, ale także zabrali ze sobą środki ochronne do zasłaniania nosa i ust (maseczki, respiratory lub inne środki). Do napisania prac maturalnych potrzebny będzie też długopis z czarnym wkładem.
  W tym roku do egzaminów maturalnych podchodzi 28 267 kandydatów, w tym 26 360 tegorocznych absolwentów, 632 uczniów poprzednich roczników i 1 275 uczących się eksternistycznie. Egzaminy wybrane przez największą liczbę uczniów i wymagające największego wkładu pracy podczas oceniania zostaną przeprowadzone na początku sesji głównej. Język litewski i literatura, język obcy (angielski), matematyka i historia – trafiły na początek listy.

  Egzamin z języka litewskiego i literatury jest obowiązkowy, muszą go złożyć wszyscy, którzy ubiegają się o świadectwo dojrzałości. Kandydaci mogą dowolnie wybierać rodzaj egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury i zdawać go jako państwowy lub szkolny. Państwowy egzamin maturalny wybrało w tym roku 17 268 kandydatów, szkolny – 8,5 tys. kandydatów. Od kilku lat popularnością cieszy się szkolny egzamin z technologii. Złożyło go już ponad 6 tys. kandydatów.

  Do uzyskania świadectwa dojrzałości w tym roku wymagane jest złożenie 2 egzaminów maturalnych: obowiązkowego egzaminu z języka litewskiego i literatury oraz dowolnie wybranego przedmiotu lub przygotowanie pracy dojrzałości. W sumie kandydaci mogli wybrać i złożyć maksymalnie 7 egzaminów maturalnych.
  Główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 21 lipca. Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone przed 5 sierpnia. Większość uczniów, którzy zdadzą egzaminy dojrzałości, mogłoby otrzymać świadectwa dojrzałości od 7 sierpnia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie od 22 lipca do 4 sierpnia. Wyniki odwołań i powtórkowej sesji zostaną opublikowane przed 17 sierpnia. Procedura odwoławcza w tym roku nie uległa zmianie. Kandydaci ubiegający się o ponowne rozpatrzenie oceny pracy w ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników mogą złożyć podanie do dyrektora swej szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie oceny, z uzasadnieniem, dlaczego ocena powinna zostać zmieniona. Podczas rozpatrywania odwołania prace maturalne są oceniane od nowa, co może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie oceny.


  DATY EGZAMINÓW MATURALNYCH

  Język obcy (angielski) ustny – 22, 23, 25 czerwca
  Język obcy (rosyjski) ustny – 23, 25 czerwca
  Język obcy (francuski, niemiecki) ustny – 25 czerwca
  Język litewski – 29 czerwca
  Język obcy (francuski, niemiecki) – 30 czerwca
  Język obcy (angielski) – 1 lipca
  Matematyka – 3 lipca
  Historia – 7 lipca
  Biologia – 9 lipca
  Język ojczysty (polski, rosyjski, białoruski, niemiecki) – 10 lipca
  Informatyka – 13 lipca
  Geografia – 15 lipca
  Język rosyjski (jako obcy) – 17 lipca
  Chemia – 20 lipca
  Fizyka – 21 lipca


  Na podst.: smm.lt, nec.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Wilno szykuje się do lipcowego szczytu NATO

  Do Wilna przybędzie ok. 40 delegacji państw członkowskich i partnerów sojuszu; w wydarzeniu ma wziąć udział ok. 5 tys. osób. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia wspólnej obrony i odstraszania, priorytetów i potrzeb w zakresie inwestycji obronnych, a także zwiększania poparcia...

  Wspaniała przygoda z językiem polskim. Olimpijczycy nagrodzeni

  Olimpiada polonistyczna na Litwie została zainicjowana na fali odrodzenia narodowego w 1990 r. i od tego czasu ma rangę szczególnie ważnego wydarzenia ogniskującego uwagę polskiej społeczności w kraju. Na uroczystość podsumowania zmagań olimpijskich co roku stawiają się uczestnicy konkursu...

  Rak jelita grubego atakuje coraz młodszych. Można go w porę rozpoznać

  — Jedyne, co trzeba zrobić, to wcześnie wykryć chorobę, co daje szansę na wyleczenie. Służy temu bezpłatny program badań skierowany do osób 50+, czasami pozornie zdrowych. Teoretycznie mieszkańcy Litwy mają świadomość, że istnieje bezpłatny program profilaktyki raka jelita grubego, skierowany...

  Ewa Rawłuszewicz: „Marzę o wielkich scenach”

  W tym roku wśród laureatów znalazła się uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Ewa Rawłuszewicz, która, jak czytamy w uzasadnieniu nagrody, „swoim talentem i wyjątkowym głosem zaskarbiła już sobie sympatię wileńskiej społeczności, jest dobrze znana mniejszości polskiej mieszkającej...