Od poniedziałku – matura

W tym roku składającym egzaminy zaleca się, by posiadali nie tylko dowód tożsamości, ale także środki ochronne  Fot. Marian Paluszkiewicz

Już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 22 czerwca, rozpoczyna się sesja państwowych egzaminów maturalnych, która potrwa do 21 lipca. Jako pierwszy egzamin maturzyści będą zdawali ustny angielski, jako ostatni – fizykę. 22 lipca rozpocznie się sesja powtórkowa, która potrwa do 4 sierpnia.

W tym roku składającym egzaminy zaleca się, by posiadali nie tylko dowód tożsamości, ale także zabrali ze sobą środki ochronne do zasłaniania nosa i ust (maseczki, respiratory lub inne środki). Do napisania prac maturalnych potrzebny będzie też długopis z czarnym wkładem.
W tym roku do egzaminów maturalnych podchodzi 28 267 kandydatów, w tym 26 360 tegorocznych absolwentów, 632 uczniów poprzednich roczników i 1 275 uczących się eksternistycznie. Egzaminy wybrane przez największą liczbę uczniów i wymagające największego wkładu pracy podczas oceniania zostaną przeprowadzone na początku sesji głównej. Język litewski i literatura, język obcy (angielski), matematyka i historia – trafiły na początek listy.

Egzamin z języka litewskiego i literatury jest obowiązkowy, muszą go złożyć wszyscy, którzy ubiegają się o świadectwo dojrzałości. Kandydaci mogą dowolnie wybierać rodzaj egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury i zdawać go jako państwowy lub szkolny. Państwowy egzamin maturalny wybrało w tym roku 17 268 kandydatów, szkolny – 8,5 tys. kandydatów. Od kilku lat popularnością cieszy się szkolny egzamin z technologii. Złożyło go już ponad 6 tys. kandydatów.

Do uzyskania świadectwa dojrzałości w tym roku wymagane jest złożenie 2 egzaminów maturalnych: obowiązkowego egzaminu z języka litewskiego i literatury oraz dowolnie wybranego przedmiotu lub przygotowanie pracy dojrzałości. W sumie kandydaci mogli wybrać i złożyć maksymalnie 7 egzaminów maturalnych.
Główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 21 lipca. Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone przed 5 sierpnia. Większość uczniów, którzy zdadzą egzaminy dojrzałości, mogłoby otrzymać świadectwa dojrzałości od 7 sierpnia.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie od 22 lipca do 4 sierpnia. Wyniki odwołań i powtórkowej sesji zostaną opublikowane przed 17 sierpnia. Procedura odwoławcza w tym roku nie uległa zmianie. Kandydaci ubiegający się o ponowne rozpatrzenie oceny pracy w ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników mogą złożyć podanie do dyrektora swej szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie oceny, z uzasadnieniem, dlaczego ocena powinna zostać zmieniona. Podczas rozpatrywania odwołania prace maturalne są oceniane od nowa, co może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie oceny.


DATY EGZAMINÓW MATURALNYCH

Język obcy (angielski) ustny – 22, 23, 25 czerwca
Język obcy (rosyjski) ustny – 23, 25 czerwca
Język obcy (francuski, niemiecki) ustny – 25 czerwca
Język litewski – 29 czerwca
Język obcy (francuski, niemiecki) – 30 czerwca
Język obcy (angielski) – 1 lipca
Matematyka – 3 lipca
Historia – 7 lipca
Biologia – 9 lipca
Język ojczysty (polski, rosyjski, białoruski, niemiecki) – 10 lipca
Informatyka – 13 lipca
Geografia – 15 lipca
Język rosyjski (jako obcy) – 17 lipca
Chemia – 20 lipca
Fizyka – 21 lipca


Na podst.: smm.lt, nec.lt