Więcej

  Od poniedziałku – matura

  Czytaj również...

  W tym roku składającym egzaminy zaleca się, by posiadali nie tylko dowód tożsamości, ale także środki ochronne  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 22 czerwca, rozpoczyna się sesja państwowych egzaminów maturalnych, która potrwa do 21 lipca. Jako pierwszy egzamin maturzyści będą zdawali ustny angielski, jako ostatni – fizykę. 22 lipca rozpocznie się sesja powtórkowa, która potrwa do 4 sierpnia.

  W tym roku składającym egzaminy zaleca się, by posiadali nie tylko dowód tożsamości, ale także zabrali ze sobą środki ochronne do zasłaniania nosa i ust (maseczki, respiratory lub inne środki). Do napisania prac maturalnych potrzebny będzie też długopis z czarnym wkładem.
  W tym roku do egzaminów maturalnych podchodzi 28 267 kandydatów, w tym 26 360 tegorocznych absolwentów, 632 uczniów poprzednich roczników i 1 275 uczących się eksternistycznie. Egzaminy wybrane przez największą liczbę uczniów i wymagające największego wkładu pracy podczas oceniania zostaną przeprowadzone na początku sesji głównej. Język litewski i literatura, język obcy (angielski), matematyka i historia – trafiły na początek listy.

  Egzamin z języka litewskiego i literatury jest obowiązkowy, muszą go złożyć wszyscy, którzy ubiegają się o świadectwo dojrzałości. Kandydaci mogą dowolnie wybierać rodzaj egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury i zdawać go jako państwowy lub szkolny. Państwowy egzamin maturalny wybrało w tym roku 17 268 kandydatów, szkolny – 8,5 tys. kandydatów. Od kilku lat popularnością cieszy się szkolny egzamin z technologii. Złożyło go już ponad 6 tys. kandydatów.

  Do uzyskania świadectwa dojrzałości w tym roku wymagane jest złożenie 2 egzaminów maturalnych: obowiązkowego egzaminu z języka litewskiego i literatury oraz dowolnie wybranego przedmiotu lub przygotowanie pracy dojrzałości. W sumie kandydaci mogli wybrać i złożyć maksymalnie 7 egzaminów maturalnych.
  Główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 21 lipca. Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone przed 5 sierpnia. Większość uczniów, którzy zdadzą egzaminy dojrzałości, mogłoby otrzymać świadectwa dojrzałości od 7 sierpnia.

  Egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie od 22 lipca do 4 sierpnia. Wyniki odwołań i powtórkowej sesji zostaną opublikowane przed 17 sierpnia. Procedura odwoławcza w tym roku nie uległa zmianie. Kandydaci ubiegający się o ponowne rozpatrzenie oceny pracy w ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników mogą złożyć podanie do dyrektora swej szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie oceny, z uzasadnieniem, dlaczego ocena powinna zostać zmieniona. Podczas rozpatrywania odwołania prace maturalne są oceniane od nowa, co może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie oceny.


  DATY EGZAMINÓW MATURALNYCH

  Język obcy (angielski) ustny – 22, 23, 25 czerwca
  Język obcy (rosyjski) ustny – 23, 25 czerwca
  Język obcy (francuski, niemiecki) ustny – 25 czerwca
  Język litewski – 29 czerwca
  Język obcy (francuski, niemiecki) – 30 czerwca
  Język obcy (angielski) – 1 lipca
  Matematyka – 3 lipca
  Historia – 7 lipca
  Biologia – 9 lipca
  Język ojczysty (polski, rosyjski, białoruski, niemiecki) – 10 lipca
  Informatyka – 13 lipca
  Geografia – 15 lipca
  Język rosyjski (jako obcy) – 17 lipca
  Chemia – 20 lipca
  Fizyka – 21 lipca


  Na podst.: smm.lt, nec.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Egzamin z litewskiego — sprawdzianem z nieskuteczności nauczania tego przedmiotu

  Poznane wyniki matur pozwoliły jednym maturzystom odetchnąć z ulgą i aplikować na wymarzone kierunki, inni zaś zastanawiają się nad planem B. Niestety, dla 21 proc. tegorocznych maturzystów polskich szkół, którzy podeszli do składania matury z języka litewskiego, droga na...

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...