Więcej

  Mieszkańcy mogą odebrać tabletki jodku potasu w urzędach gmin

  Czytaj również...

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy do tej pory nie otrzymali tabletek jodku potasu, mogą odebrać preparaty w urzędach gmin
  | Fot. vrsa.lt

  Osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, mogą odebrać preparaty jodku potasu w gminie według miejsca zamieszkania. Dane kontaktowe gmin rejonu wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt, w rubryce „Gminy”.

  Przypominamy, że tabletki jodku potasu w czerwcu i lipcu br. dostarczano do domów mieszkańców gmin Bujwidze, Kowalczuki i Ławaryszki, które znalazły się w strefie pilnych działań ochronnych, tj. w promieniu 30 km od budowanej elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Od lipca preparaty rozprowadzano wśród mieszkańców innych gmin rejonu wileńskiego, znajdujących się w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej w Ostrowcu, za pośrednictwem sołtysów, pracowników sołectw i gmin. Tabletki dostarczano do domów mieszkańców lub zapraszano mieszkańców do podebrania jodku potasu w urzędzie gminy. Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy do tej pory nie otrzymali tabletek jodku potasu, mogą odebrać preparaty w urzędach gmin.

  Z tabletkami jodku potasu mieszkańcy otrzymają także arkusze informacyjne w czterech językach (litewskim, polskim, rosyjskim i angielskim) z instrukcjami, kiedy i jak używać produktu w nagłych wypadkach. Są tam też zalecenia (w języku litewskim, polskim i rosyjskim), co robić w razie incydentu jądrowego lub radiologicznego. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia na wypadek awarii jądrowej można znaleźć na stronie internetowej https://sam.lrv.lt/.

  Ponadto wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej poświęconej gotowości na wypadek sytuacji ekstremalnej www.lt72.lt. Strona zawiera też szczegółowe informacje o tym, jak ludność cywilna powinna się zachowywać w razie awarii elektrowni jądrowej oraz w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych, technicznych lub społecznych. Na stronie są także aktualne informacje na temat ryzyka zakażenia koronawirusem (covid-19). Strona jest dostępna w językach litewskim, rosyjskim i angielskim, jest też wersja dla osób niepełnosprawnych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...