Mieszkańcy mogą odebrać tabletki jodku potasu w urzędach gmin

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy do tej pory nie otrzymali tabletek jodku potasu, mogą odebrać preparaty w urzędach gmin
| Fot. vrsa.lt

Osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, mogą odebrać preparaty jodku potasu w gminie według miejsca zamieszkania. Dane kontaktowe gmin rejonu wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt, w rubryce „Gminy”.

Przypominamy, że tabletki jodku potasu w czerwcu i lipcu br. dostarczano do domów mieszkańców gmin Bujwidze, Kowalczuki i Ławaryszki, które znalazły się w strefie pilnych działań ochronnych, tj. w promieniu 30 km od budowanej elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Od lipca preparaty rozprowadzano wśród mieszkańców innych gmin rejonu wileńskiego, znajdujących się w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej w Ostrowcu, za pośrednictwem sołtysów, pracowników sołectw i gmin. Tabletki dostarczano do domów mieszkańców lub zapraszano mieszkańców do podebrania jodku potasu w urzędzie gminy. Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy do tej pory nie otrzymali tabletek jodku potasu, mogą odebrać preparaty w urzędach gmin.

Z tabletkami jodku potasu mieszkańcy otrzymają także arkusze informacyjne w czterech językach (litewskim, polskim, rosyjskim i angielskim) z instrukcjami, kiedy i jak używać produktu w nagłych wypadkach. Są tam też zalecenia (w języku litewskim, polskim i rosyjskim), co robić w razie incydentu jądrowego lub radiologicznego. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia na wypadek awarii jądrowej można znaleźć na stronie internetowej https://sam.lrv.lt/.

Ponadto wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej poświęconej gotowości na wypadek sytuacji ekstremalnej www.lt72.lt. Strona zawiera też szczegółowe informacje o tym, jak ludność cywilna powinna się zachowywać w razie awarii elektrowni jądrowej oraz w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych, technicznych lub społecznych. Na stronie są także aktualne informacje na temat ryzyka zakażenia koronawirusem (covid-19). Strona jest dostępna w językach litewskim, rosyjskim i angielskim, jest też wersja dla osób niepełnosprawnych.