Więcej

  Mieszkańcy mogą odebrać tabletki jodku potasu w urzędach gmin

  Czytaj również...

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy do tej pory nie otrzymali tabletek jodku potasu, mogą odebrać preparaty w urzędach gmin
  | Fot. vrsa.lt

  Osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, mogą odebrać preparaty jodku potasu w gminie według miejsca zamieszkania. Dane kontaktowe gmin rejonu wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt, w rubryce „Gminy”.

  Przypominamy, że tabletki jodku potasu w czerwcu i lipcu br. dostarczano do domów mieszkańców gmin Bujwidze, Kowalczuki i Ławaryszki, które znalazły się w strefie pilnych działań ochronnych, tj. w promieniu 30 km od budowanej elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Od lipca preparaty rozprowadzano wśród mieszkańców innych gmin rejonu wileńskiego, znajdujących się w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej w Ostrowcu, za pośrednictwem sołtysów, pracowników sołectw i gmin. Tabletki dostarczano do domów mieszkańców lub zapraszano mieszkańców do podebrania jodku potasu w urzędzie gminy. Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy do tej pory nie otrzymali tabletek jodku potasu, mogą odebrać preparaty w urzędach gmin.

  Z tabletkami jodku potasu mieszkańcy otrzymają także arkusze informacyjne w czterech językach (litewskim, polskim, rosyjskim i angielskim) z instrukcjami, kiedy i jak używać produktu w nagłych wypadkach. Są tam też zalecenia (w języku litewskim, polskim i rosyjskim), co robić w razie incydentu jądrowego lub radiologicznego. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia na wypadek awarii jądrowej można znaleźć na stronie internetowej https://sam.lrv.lt/.

  Ponadto wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej poświęconej gotowości na wypadek sytuacji ekstremalnej www.lt72.lt. Strona zawiera też szczegółowe informacje o tym, jak ludność cywilna powinna się zachowywać w razie awarii elektrowni jądrowej oraz w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych, technicznych lub społecznych. Na stronie są także aktualne informacje na temat ryzyka zakażenia koronawirusem (covid-19). Strona jest dostępna w językach litewskim, rosyjskim i angielskim, jest też wersja dla osób niepełnosprawnych.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...