Wyjaśnienie zasad noszenia masek przez dzieci oraz świadczenia usług gastronomicznych

W celu zapewnienia przejrzystości co do działań podejmowanych na Litwie w walce z koronawirusem (SARS-CoV-2), rząd przedstawił szczegółowe postanowienia o ogłoszonej na terenie kraju kwarantannie.

Obowiązek noszenia masek ochronnych przez dzieci wywołał niemałe poruszenie w społeczeństwie, w związku z czym kwestię tę omówiono ponownie podczas posiedzenia rady ministrów.

Zadecydowano, że dzieci powyżej 6. roku życia w grupach przedszkolnych i klasach początkowych nie będą zobowiązane do zakładania masek zakrywających nos i usta podczas zajęć lekcyjnych. Natomiast uczniowie klas starszych wciąż będą mieli taki obowiązek.

Czytaj więcej: Szkoła w kwarantannie: najważniejsze rzeczy

Biorąc pod uwagę nadesłane wnioski, złagodzono również przepisy dotyczące działalności placówek gastronomicznych. Zdecydowano, że usługi gastronomiczne mogą być świadczone nie tylko pracownikom firm, instytucji czy organizacji, w których wykonywana jest praca zmianowa, ale także w placówkach oświatowych, instytucjach opieki społecznej, ochrony zdrowia i obrony narodowej, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, Centrum rejestracji cudzoziemców Państwowej Straży Granicznej oraz innych placówkach, w których konieczne jest zapewnienie wyżywienia ze względu na specyfikę działalności zakładu. W innych przypadkach świadczenie usług gastronomicznych jest nadal niedozwolone.

Czytaj więcej: Rząd zdecydował — trzy tygodnie kwarantanny

Postanowiono także o wprowadzeniu dodatkowych środków przeciwdziałających próbom omijania zakazów dotyczących wykorzystania obiektów rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych.

Pomimo że obecne przepisy zabraniają odwiedzania obiektów o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym lub sportowym, a także bezpośredniej obsługi odwiedzających, zdarzały się przypadki, w których zakazy te były lekceważone pod pozorem wynajmu lokalu.

Czytaj więcej: Wprowadzono ograniczenia dot. sklepów, wydarzeń kulturalnych i sportowych

Z tej przyczyny rząd postanowił o wprowadzeniu zakazu nieodpłatnego najmu, podnajmu lub przekazywania (na zasadzie użyczenia) lokali lub pomieszczeń w celu organizowania prywatnych imprez, uroczystości i innych zgromadzeń.

Przypominamy, że kwarantanna wprowadzona została na terenie całej Litwy do 29 listopada (włącznie). Jest to jeden ze środków rządu, aby zapobiec lawinowemu wzrostowi zakażeń, który może sparaliżować system ochrony zdrowia. Do takich sytuacji dochodziło w Hiszpanii, Włoszech i Francji, co wypchnęło te kraje na czołówkę pod względem zgonów.

W Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii łącznie zgony przekroczyły zatrważającą liczbę 250 tysięcy. Jeszcze tydzień temu było to 220 tysięcy.

Czytaj więcej: Słabnąca Europa — wirus zabił już ponad 220 tys.

Inf własne


Na podst.: ECDC, NVSC, SAM LR;