Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą prosić o opiekę wytchnieniową

Mieszkańcy rejonu wileńskiego wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi mogą zwrócić się do samorządu z wnioskiem o tymczasową opiekę wytchnieniową. W zależności od osobistej sytuacji i preferencji rodziców pomoc może być udzielana w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka lub w wybranej instytucji społecznej.

Tymczasowa opieka wytchnieniowa oznacza krótkoterminowe usługi opiekuńcze nad dzieckiem niepełnosprawnym świadczone w czasie, gdy jego rodzina lub krewni nie są w stanie sprawować nad nim opieki lub nadzoru.

Czytaj więcej: Osoby niepełnosprawne chcą być aktywne zawodowo

Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek ˗ to wszystko, czego zwykle nie mają rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Dyżurowanie przez cały rok, cierpliwe pielęgnowanie i poświęcanie wszystkich sił fizycznych i psychicznych dla dobrego samopoczucia niepełnosprawnego dziecka to ogromne i trudne wyzwanie – mówi starsza specjalistka Wydziału Opieki Społecznej Rodziny i Dzieci Urzędu Rejonu Wileńskiego, Iwona Stasiłowicz.

„Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić rodzicom lub opiekunom możliwość, gdy potrzebują gdzieś wyjechać lub w innych koniecznych przypadkach możemy zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną pomoc i zapewnić wszechstronną opiekę” – dodaje urzędniczka.

Z wnioskiem o tymczasową opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia mogą zgłaszać zamieszkali z nim członkowie rodziny i opiekunowie prawni.

Osoby występujące do Wydziału Opieki Społecznej Rodziny i Dzieci z wnioskiem o przydzielenie opieki tymczasowej powinny zabrać ze sobą: własny dowód tożsamości, dowód tożsamości dziecka, zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka, plan zajęć dziecka oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą być przydatne, aby określić priorytet w przydzielaniu opieki.

Pierwszeństwo w uzyskaniu tymczasowej opieki wytchnieniowej mają rodziny, w których:

  • co najmniej jeden krewny niepełnosprawnego dziecka cierpi na choroby przewlekłe;
  • w rodzinie wychowuje się dziecko do 14 roku życia lub inna osoba niepełnosprawna;
  • niepełnosprawnym dzieckiem zajmuje się tylko jedna osoba;
  • harmonogram osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym zmienił się w związku z pracą i trudno jest o zapewnienie odpowiedniej opieki nad dzieckiem;
  • co najmniej jeden z członków rodziny przeżył kryzys (np. utratę bliskiej osoby, rozwód, problemy zdrowotne itp.), w związku z czym sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym jest utrudnione.

Jednemu dziecku niepełnosprawnemu przydzielonych może być maksymalnie 720 godzin opieki rocznie.

Czytaj więcej: Społeczność Dziennego Centrum Zajętości Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie radośnie obchodziła 15. jubileuszowe urodziny

Pomoc w zakresie tymczasowej opieki wytchnieniowej dla dzieci niepełnosprawnych na terenie rejonu wileńskiego zapewniają:

IB Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego (BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras)
Bažnyčios g. 21, Niemenczyn, 15172 rejon wileński
Tel. (85) 215 3447
E-mail: info@vrspc.lt

Samorządową Instytucję Budżetową Wileński Dom Dzieci z Niepełnosprawnością Rozwojową – Centrum Pomocy „Dolina Rodziny” (Biudžetinė įstaiga Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai – pagalbos centras „Šeimos slėnis”)
Žolyno g. 47, 10254 Wilno
Tel. (8 5) 234 0300
E-mail: administracija@kudikiunamai.lt

Samorządową Instytucję Budżetową Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego Mokyklos (Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras)
Mokyklos g. 64, wieś Giejsiszki, 14231 Rejon wileński
Tel. +370 627 99208
E-mail:. info@svgc.lt

Czytaj więcej: Mowa nienawiści wobec niepełnosprawnych rodzi się niespostrzeżenie

Świadczenie usług doraźnych finansowane jest z budżetu samorządu lub ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na organizację usług socjalnych.

Z opisem procedury organizowania tymczasowej opieki wytchnieniowej dla dzieci niepełnosprawnych na terenie rejonu wileńskiego można zapoznać się tutaj (dokument w j. litewskim).

Inf. na podst. VRSA