Ruszyło przenoszenie archiwum „Kuriera” do internetu

Na portal internetowy Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (www.pbc.uw.edu.pl) trafiły pierwsze ze zdigitalizowanych numerów polskiego dziennika na Litwie — „Kuriera Wileńskiego” z lat 1990-1999. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na wschodzie” we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz redakcją „Kuriera Wileńskiego”, a finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Jedyny polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński” wydawany jest pod tą nazwą w kraju od 1990 roku. Rocznie ukazywało się około 6500 stron wspomnianej gazety. Dla Polaków żyjących nad Wilią to przygotowywane w języku polskim pismo jest jednym z najważniejszych tytułów dostępnych na rynku.

Czytaj więcej: Od „Czerwonego Sztandaru” do „Kuriera Wileńskiego”. Polski dziennik na Litwie w czasach przełomu

Tematyka „Kuriera” jest szeroka: od spraw lokalnych przez ogólnopolskie aż po kwestie międzynarodowe. Jako oś tożsamości przyjmuje język polski i kulturę. Na jego łamach wyrosło wielu dziennikarzy. Jest też organizatorem konkursu „Polak Roku” i „Miss Polka Litwy — Dziewczyna «Kuriera Wileńskiego»”.

Czytaj więcej: Konkurs „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego- Miss Polka Litwy 2019” – rzuć wyzwanie przygodzie!

Pierwsze materiały, które powstały w wyniku realizowanej w 2020 r. digitalizacji wersji papierowej pisma z lat 1990-1999, właśnie zostały umieszczone w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (PBC, www.pbc.uw.edu.pl), która w wolnym i darmowym dostępie prezentuje prasę polonijną.

Wstępne efekty pracy można zobaczyć tutaj.

Digitalizacja „Kuriera Wileńskiego” przyczyni się do uzupełnienia i rozpowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie intelektualnym oraz kulturowym wytworzonym i wciąż powstającym poza granicami Polski. Dla medioznawców poddany cyfryzacji materiał stanie się przyczynkiem do pogłębionych badań nad recepcją tego pisma w środowisku polskim i polonijnych oraz jego pozycji na litewskim rynku wydawniczym.

Dzięki otwartemu i darmowemu dostępowi digitalizacja „Kuriera Wileńskiego” obniży także koszty badań nad jego zawartością i zachowa dla przyszłych pokoleń dorobek polskich dziennikarzy pracujących w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Projekt wpłynie też na promocję oraz rozpowszechnianie w Europie słowa polskiego i informacji dotyczących działalności polskiego środowiska na Litwie.

PBC powstała w 2012 r. i aktualnie zawiera prawie 13 tys. tytułów. W bazie tej biblioteki cyfrowej znajduje się kompletny zbiór numerów kilku pism wydawanych przez polskie redakcje m.in. z Czech i Rosji.

Dzięki tej inicjatywie redaktorzy polonijnych i polskich pism ze Wschodu mają bezpośredni dostęp do treści upowszechnianych przez polskie tytuły wydawane w wielu miejscach na świecie. Polonijna Biblioteka Cyfrowa jest widoczna w Federacji Bibliotek Cyfrowych, a ta jest prezentowana w Europeanie, największej bibliotece cyfrowej gromadzącej zbiory związane z czasopismami wydawanymi w całej Europie.

Inf. własne


Na podst. FPPnW, archiwum