Więcej

  Ruszyło przenoszenie archiwum „Kuriera” do internetu

  Czytaj również...

  Na portal internetowy Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (www.pbc.uw.edu.pl) trafiły pierwsze ze zdigitalizowanych numerów polskiego dziennika na Litwie — „Kuriera Wileńskiego” z lat 1990-1999. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na wschodzie” we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz redakcją „Kuriera Wileńskiego”, a finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

  Jedyny polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński” wydawany jest pod tą nazwą w kraju od 1990 roku. Rocznie ukazywało się około 6500 stron wspomnianej gazety. Dla Polaków żyjących nad Wilią to przygotowywane w języku polskim pismo jest jednym z najważniejszych tytułów dostępnych na rynku.

  Czytaj więcej: Od „Czerwonego Sztandaru” do „Kuriera Wileńskiego”. Polski dziennik na Litwie w czasach przełomu

  Tematyka „Kuriera” jest szeroka: od spraw lokalnych przez ogólnopolskie aż po kwestie międzynarodowe. Jako oś tożsamości przyjmuje język polski i kulturę. Na jego łamach wyrosło wielu dziennikarzy. Jest też organizatorem konkursu „Polak Roku” i „Miss Polka Litwy — Dziewczyna «Kuriera Wileńskiego»”.

  Czytaj więcej: Konkurs „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego- Miss Polka Litwy 2019” – rzuć wyzwanie przygodzie!

  Pierwsze materiały, które powstały w wyniku realizowanej w 2020 r. digitalizacji wersji papierowej pisma z lat 1990-1999, właśnie zostały umieszczone w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (PBC, www.pbc.uw.edu.pl), która w wolnym i darmowym dostępie prezentuje prasę polonijną.

  Wstępne efekty pracy można zobaczyć tutaj.

  Digitalizacja „Kuriera Wileńskiego” przyczyni się do uzupełnienia i rozpowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie intelektualnym oraz kulturowym wytworzonym i wciąż powstającym poza granicami Polski. Dla medioznawców poddany cyfryzacji materiał stanie się przyczynkiem do pogłębionych badań nad recepcją tego pisma w środowisku polskim i polonijnych oraz jego pozycji na litewskim rynku wydawniczym.

  Dzięki otwartemu i darmowemu dostępowi digitalizacja „Kuriera Wileńskiego” obniży także koszty badań nad jego zawartością i zachowa dla przyszłych pokoleń dorobek polskich dziennikarzy pracujących w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Projekt wpłynie też na promocję oraz rozpowszechnianie w Europie słowa polskiego i informacji dotyczących działalności polskiego środowiska na Litwie.

  PBC powstała w 2012 r. i aktualnie zawiera prawie 13 tys. tytułów. W bazie tej biblioteki cyfrowej znajduje się kompletny zbiór numerów kilku pism wydawanych przez polskie redakcje m.in. z Czech i Rosji.

  Dzięki tej inicjatywie redaktorzy polonijnych i polskich pism ze Wschodu mają bezpośredni dostęp do treści upowszechnianych przez polskie tytuły wydawane w wielu miejscach na świecie. Polonijna Biblioteka Cyfrowa jest widoczna w Federacji Bibliotek Cyfrowych, a ta jest prezentowana w Europeanie, największej bibliotece cyfrowej gromadzącej zbiory związane z czasopismami wydawanymi w całej Europie.

  Inf. własne


  Na podst. FPPnW, archiwum

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski koncert w Litewskiej Filharmonii Narodowej

  Kontynuacja cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę” Niniejszy koncert stanowi kontynuację rozpoczętego przed laty cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę”. W programie zabrzmią następujące dzieła muzyczne: barwny i nowatorski „Poemat elektryczny” Vytautasa Bacevičiusa oraz „Koncert skrzypcowy nr 7” Grażyny Bacewicz, dodatkowo —...

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może wrócić szara strefa. Jerry Meijer: Nie jestem ekonomistą. Już mieszkam...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...