Tradycyjna akcja dobroczynna częstochowskiego Świętego Mikołaja dla szkół rejonu wileńskiego

Ani panująca epidemia, ani ogłoszona kwarantanna nie zatrzymały akcji dobroczynnej, zainicjowanej przed sześcioma laty przez ks. Ryszarda Umańskiego z parafii św. Wojciecha w Częstochowie. Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” podjęło się wyzwania mimo niełatwego okresu kontynuować misję wspierania rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich i zorganizować akcję „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach”.

Akcja „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach” została zorganizowana tego roku po raz szósty dzięki współpracy gmin na Litwie i w Polsce
| Fot. Gmina Mickuny, VRSA

Czytaj więcej: Gimnazjum w Mickunach czeka modernizacja

Pięć lat temu, dzięki powyższej inicjatywie, została zawarta umowa o współpracy między gminą Mickuny a gminą Poraj na czele z wójtem gminy Łukaszem Stacherą. Nie jest to zwykła akcja, tylko aktywna współpraca międzyludzka, rezultatem której są organizowane dla dzieci wyjazdy do Polski oraz wspomniana akcja bożonarodzeniowa.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, ks. Ryszard Umański nie mógł jak zwyczaj nakazuje zawitać w roli Świętego Mikołaja i obdarzyć dzieci prezentami bezpośrednio.

Zaszły również zmiany w organizacji i przebiegu akcji dobroczynnej, w tym roku została organizowana zbiórka darów rzeczowych, poprzestając na zbieraniu w szkołach tylko słodyczy oraz książek o tematyce historyczno-patriotycznej.

Stowarzyszenie przeprowadziło również zbiórkę publiczną środków pieniężnych.

Mikołajkowe dary trafią do szkoły w Mickunach i okolicznych gminach
| Fot. Gmina Mickuny, VRSA

Czytaj więcej: Wilno: podczas kwarantanny miasto będzie dostarczać żywność seniorom

Dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów oraz firm z Częstochowy i jej okolic, ogółem przeznaczono około 2 500 paczek, które zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom zamieszkującym gminę Mickuny i pobliskie gminy.

Prezenty otrzymają uczniowie gimnazjów: w Mickunach, im. św. J. Bosko w Jałówce, im. S. Batorego w Ławaryszkach, im. S. Moniuszki w Kowalczukach, w Rukojniach, im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, także szkół podstawowych im. Cz. Miłosza w Pakienie, w Szumsku, w Kiwiszkach oraz szkoły początkowej w Grygajciach.

Tradycyjnie prezenty otrzymają także dzieci ze żłobków–przedszkoli w Mickunach i Ławaryszkach oraz przedszkola w Kowalczukach.

Dostarczono też dary żywnościowe, które będą przekazane osobom potrzebującym, emerytom, mieszkającym w gminach Mickuny, Rukojnie, Kowalczuki oraz gminie Jaszuny (rejon solecznicki).


Na podst.: VRSA