W Wilnie powstanie nowy most dla pieszych — projekt zopiniowany pozytywnie

108 metrów długości, 4 metry szerokości dla pieszych, 5 dla rowerzystów i hulajnóg, 2 metry schodów na dolny poziom brzegu. To wszystko w ładnym stylu spójnym z charakterem Zwierzyńca. Tak wyglądają założenia projektowe dla nowego mostu w Wilnie, który ma wspomóc ruch pieszych i zachęcić do przesiadania się na rower.

Wizualizacja mostu
Most ma połączyć oba brzegi Wilii i usprawnić ruch pieszych. Uwzględnia też rowerzystów
| Fot. vilnius.lt

Firma architektoniczna, która rok temu wygrała konkurs na projekt na most Alberta, właśnie ukończyła kolejny etap. Dział Głównego Architekta przy samorządzie miejskim Wilna poparł propozycje projektowe na most dla pieszych między ul. Upės a ul. Goštauto.

„Proponowany drewniany most łukowy nie tylko łączy oba brzegi, tak polepszając jakość mikro-ruchu w mieście, ale także tworzy integralne środowisko wokół.” — czytamy w oficjalnym opisie projektu.

Dalszy los projektu będzie zależał od planu rozwoju po obu stronach Wilii — na obszarze byłego Uniwersytetu Edukologicznego i na terenach blisko byłego więzienia na Łukiszkach i wokół budynku sejmu. Jeśli tempo rozwoju zostanie utrzymane, taki most będzie konieczny.

Czytaj więcej: Wilnianie kochają Wilno, są jednak „ale”

„Ten most ma stać się ważnym połączeniem między intensywnie rosnącym rejonem Sołtaniszek, Zwierzyńca i Łukiszek. Most będzie budowany gdy instytucje państwowe podejmą decyzję o rozwoju bądź efektywniejszym korzystaniu z okolicznych terenów: miasteczka byłego Uniwersytetu Edukologii na prawym brzegu Wilii oraz działki należącej do Kancelarii Sejmu na lewym brzegu, a więc gdy wzrośnie ilość potencjalnych użytkowników mostu.” — mówił główny architekt miasta Mindaugas Pakalnis.

Według projektantów grupy „INHUS Engineering” i „DO architects”, w momencie gdy hulajnoga i rower są coraz częściej w Wilnie używane jako środek transportu, a nie rekreacji, tworzenie nowych jak najkrótszych połączeń staje się priorytetem. Takie decyzje są szczególnie istotne w miarę rozwoju części dalszych od centrum miasta. Most Alberta miałby skrócić czas podróży mieszkańcom Szeszkini, Poszyłajci i Justyniszek.

Pas dla pieszych liczyłby 4 metry szerokości, ale dla rowerów i hulajnóg 5. Daje to duży potencjał na nasilony ruch nie-zmotoryzowany. Przewidziane są też szerokie schody na dolny poziom brzegu rzecznego, które mają mierzyć 2 metry szerokości.

Czytaj więcej: Przyszłość Wilna widziana w 2012

Wizualizacja schodów mostu
Schody mają wynieść 2 metry szerokości
| Fot. vilnius.lt

W ocenie Mindaugasa Pakalnisa, starania samorządu remontując i przystosowując przemysłowe dzielnice centrum miasta widoczne są już w odnowie dzielnicy Sołtaniszek. Tworzone są siedziby przedsiębiorstw, rosną nowe budynki mieszkalne. Pomimo bliskiego położenia centrum, dzielnica pozostaje oddzielona, szczególnie w kontekście ruchu pieszo bądź rowerem.

„Most Geležinio Vilko jest dostosowany do szybkiego ruchu aut, obsługuje duży ruch, który charakteryzuje duże zanieczyszczenie i hałas zniechęcający pieszych i rowerzystów do korzystania z mostu. Wybrane nowe miejsce na most pozwoli mieszkańcom Sołtaniszek i pracownikom dotrzeć do centrum miasta spokojniejszą ulicą Saltoniškių.” — podkreślał architekt miasta.

„Ulica ta (Saltoniškių — przyp. red.) stanie się ważną alternatywną osią ruchu, do której przylega posiadające duży potencjał konwersji (przebudowy — przyp. red.) terytorium byłego Uniwersytetu Edukologii na prawym brzegu Wilii. Chciałoby się wierzyć, że nowy projekt mostu dla pieszych przyspieszy odnowę i tego terytorium.” — powiedział architekt Pakalnis.

Projektanci przedstawili projekt mostu dla pieszych i rowerzystów liczący 109 metrów długości oraz 13 metrów szerokości. Minimalistyczna łukowa konstrukcja mostu sprawi wrażenie dwóch przewijających się elementów, połączy brzegi w czterech miejscach. Taki układ zapewni dobre ułożenie względem naturalnego kształtu rzeki, a przede wszystkim pozwoli na wygodny ruch z jednego brzegu na drugi.

Co ważne, ruch zostanie udogodniony też osobom niepełnosprawnym i rodzinom z dziećmi.

Konstrukcja z klejonego drewna ma przyczynić się do efektu dekoracyjnego. Materiał ten został przez architektów wybrany uwzględniając wrażliwy styl i charakter Zwierzyńca.

Wizualizacja mostu
Styl architektoniczny ma być spójny z delikatnym charakterem Zwierzyńca
| Fot. vilnius.lt

Podpory mostu mają być z lanego żelbetonu. W projekcie przewidziano też zapewnienie bezpiecznego ruchu rzecznego, którego most nie będzie zakłócał.

Inf. własne


Na podst. Samorząd Wilna