Więcej

  Szkoły rejonu wileńskiego według oceny czasopisma „Reitingai”

  Czytaj również...

  Gimnazjum w Pogirach
  | Fot. FB

  Pod koniec roku czasopismo „Reitingai” (pol. Rankingi) przedstawia rankingi szkół, kolegiów i uniwersytetów kraju zestawione według poszczególnych kryteriów. Takie dogłębne badanie sektora edukacji cieszy się dużym zainteresowaniem.

  W tym roku czasopismo wyróżniło ok. 50 z 350 gimnazjów kraju, których absolwenci najlepiej zdają z każdego przedmiotu państwowe egzaminy maturalne (PEM). Pod względem egzaminów z języka litewskiego znakomicie spisały się dwa gimnazja rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach zajęło 17. miejsce, a Gimnazjum w Pogirach – 22. miejsce ze wszystkich szkół w kraju. Warto zaznaczyć, że w obu gimnazjach egzamin z języka litewskiego zdali wszyscy absolwenci, którzy wybrali PEM.

  Wśród gimnazjów najlepiej przygotowujących z języka angielskiego znalazło się Gimnazjum „Ryto” w Rudominie. 26 absolwentów tej szkoły zdawało ten egzamin i wszyscy sobie z nim poradzili, zapewniając swojemu gimnazjum 43. miejsce w rankingu. Według rankingu Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu na PEM z języka niemieckiego trafiło do grona najlepszych, zajmując 22.–30. miejsce.

  Najbardziej satysfakcjonujące były wyniki w rankingu „50 gimnazjów, które najlepiej uczą języka rosyjskiego” – aż jedną piątą ogółu zajęły szkoły Samorządu Rejonu Wileńskiego, wykazując 100-procentowe złożenie i doskonałe średnie wyniki na PEM. Najwyższą pozycję zajęły: Gimnazjum w Mickunach (10. miejsce), Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach (12.–15. miejsce), Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (16. miejsce), Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (26.–29. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (34. miejsce), Gimnazjum w Zujunach (35.–41. miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (43. miejsce), Gimnazjum im. M. Lukšienė w Mariampolu (44. miejsce), Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (46.–48. miejsce).

  W tym roku szczególną znajomością matematyki wyróżniali się absolwenci Gimnazjum w Pogirach, podlegającego Samorządowi Rejonu Wileńskiego. PEM z matematyki zdawało 27 absolwentów tego gimnazjum – wszyscy go zaliczyli.

  Redakcja pisma „Reitingai” oceniła także osiągnięcia szkół początkowych. Oceniano średni wzrost standaryzowanego ogólnego wskaźnika osiągnięć uczniów z klas od 2 do 4. Ponieważ klasy szkoły początkowej znajdują się w różnych typach placówek oświatowych, osobno sklasyfikowano cztery kategorie: szkoły początkowe, progimnazja, szkoły podstawowe i długie gimnazja. Wyróżniono kilka placówek z rejonu wileńskiego.

  Tegoroczne wyniki szkół podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego są satysfakcjonujące i pozwalają stwierdzić, że włożone wysiłki i inwestycje w młode pokolenie się opłacają. Pod względem wysokości przyznanych środków na oświatę Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje 1. miejsce wśród litewskich samorządów rejonowych oraz 6. miejsce w całej Litwie – po największych miastach Litwy.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...