Więcej

  Szkoły rejonu wileńskiego według oceny czasopisma „Reitingai”

  Czytaj również...

  Gimnazjum w Pogirach
  | Fot. FB

  Pod koniec roku czasopismo „Reitingai” (pol. Rankingi) przedstawia rankingi szkół, kolegiów i uniwersytetów kraju zestawione według poszczególnych kryteriów. Takie dogłębne badanie sektora edukacji cieszy się dużym zainteresowaniem.

  W tym roku czasopismo wyróżniło ok. 50 z 350 gimnazjów kraju, których absolwenci najlepiej zdają z każdego przedmiotu państwowe egzaminy maturalne (PEM). Pod względem egzaminów z języka litewskiego znakomicie spisały się dwa gimnazja rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach zajęło 17. miejsce, a Gimnazjum w Pogirach – 22. miejsce ze wszystkich szkół w kraju. Warto zaznaczyć, że w obu gimnazjach egzamin z języka litewskiego zdali wszyscy absolwenci, którzy wybrali PEM.

  Wśród gimnazjów najlepiej przygotowujących z języka angielskiego znalazło się Gimnazjum „Ryto” w Rudominie. 26 absolwentów tej szkoły zdawało ten egzamin i wszyscy sobie z nim poradzili, zapewniając swojemu gimnazjum 43. miejsce w rankingu. Według rankingu Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu na PEM z języka niemieckiego trafiło do grona najlepszych, zajmując 22.–30. miejsce.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Najbardziej satysfakcjonujące były wyniki w rankingu „50 gimnazjów, które najlepiej uczą języka rosyjskiego” – aż jedną piątą ogółu zajęły szkoły Samorządu Rejonu Wileńskiego, wykazując 100-procentowe złożenie i doskonałe średnie wyniki na PEM. Najwyższą pozycję zajęły: Gimnazjum w Mickunach (10. miejsce), Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach (12.–15. miejsce), Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (16. miejsce), Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (26.–29. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (34. miejsce), Gimnazjum w Zujunach (35.–41. miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (43. miejsce), Gimnazjum im. M. Lukšienė w Mariampolu (44. miejsce), Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (46.–48. miejsce).

  W tym roku szczególną znajomością matematyki wyróżniali się absolwenci Gimnazjum w Pogirach, podlegającego Samorządowi Rejonu Wileńskiego. PEM z matematyki zdawało 27 absolwentów tego gimnazjum – wszyscy go zaliczyli.

  Redakcja pisma „Reitingai” oceniła także osiągnięcia szkół początkowych. Oceniano średni wzrost standaryzowanego ogólnego wskaźnika osiągnięć uczniów z klas od 2 do 4. Ponieważ klasy szkoły początkowej znajdują się w różnych typach placówek oświatowych, osobno sklasyfikowano cztery kategorie: szkoły początkowe, progimnazja, szkoły podstawowe i długie gimnazja. Wyróżniono kilka placówek z rejonu wileńskiego.

  Tegoroczne wyniki szkół podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego są satysfakcjonujące i pozwalają stwierdzić, że włożone wysiłki i inwestycje w młode pokolenie się opłacają. Pod względem wysokości przyznanych środków na oświatę Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje 1. miejsce wśród litewskich samorządów rejonowych oraz 6. miejsce w całej Litwie – po największych miastach Litwy.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...