Więcej

  Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii – raport

  Czytaj również...

  Przekazujemy na Państwa ręce raport pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opracowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Kongres Oświaty Polonijnej.

  Report pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opublikowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  W tworzeniu raporty wzięły udział polonijne placówki edukacyjne z 16 krajów, włączając Litwę
  | Fot. PAI

  Czytaj więcej: Propaganda i oświata: o tym, jak Litwa pogodziła się z jedzeniem rękoma

  Raport prezentuje aktualny stan oświaty polonijnej oraz jej potrzeby wynikające z sytuacji pandemii. Przeprowadzona diagnoza zawiera również rekomendacje dla instytucji wspierających funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Raport powstał na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych online przez Kongres Oświaty Polonijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 r. oraz prezentacje przedstawicieli polonijnych środowisk edukacyjnych z 16 krajów na temat funkcjonowania placówek oświatowych podczas pandemii zaprezentowane podczas konferencji pt. „Kondycja oświaty polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii”.

  Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą – Ministra Jana Dziedziczaka we współpracy z Kongresem Oświaty Polonijnej oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i odbyła się on-line 13 grudnia 2020 r.

  W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą, w sumie 225 osób z 28 krajów. Reprezentowane na konferencji placówki oświatowe mają różną formułę działalności – były wśród nich przede wszystkim szkoły społeczne, ale również punkty nauczania, szkoły polskie przy placówce dyplomatycznej, szkoły z polskim językiem nauczania w systemie edukacyjnym danego kraju.

  W konferencji uczestniczyli także goście z Polski: z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Wolność i Demokracja”.

  Okładka raportu pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opublikowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  Fot. PAI

  W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Kongres Oświaty Polonijnej wzięli udział dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą. Respondenci pochodzili z 21 krajów świata, najwięcej odpowiedzi uzyskano od reprezentantów placówek zlokalizowanych w Europie (69%), nieco ponad ¼ to osoby zamieszkujące w Ameryce Północnej.

  Wyniki ankiety stanowiły punkt wyjścia do diagnozy i dyskusji przeprowadzonej podczas konferencji. Raport zawiera zatem możliwie pełen obraz sytuacji szkół polonijnych podczas pandemii.

  RAPORT W WERSJI PDF DO POBRANIA


  Na podst.: PAI, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...