Więcej

  Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii – raport

  Czytaj również...

  Przekazujemy na Państwa ręce raport pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opracowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Kongres Oświaty Polonijnej.

  Report pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opublikowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  W tworzeniu raporty wzięły udział polonijne placówki edukacyjne z 16 krajów, włączając Litwę
  | Fot. PAI

  Czytaj więcej: Propaganda i oświata: o tym, jak Litwa pogodziła się z jedzeniem rękoma

  Raport prezentuje aktualny stan oświaty polonijnej oraz jej potrzeby wynikające z sytuacji pandemii. Przeprowadzona diagnoza zawiera również rekomendacje dla instytucji wspierających funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych.

  Raport powstał na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych online przez Kongres Oświaty Polonijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 r. oraz prezentacje przedstawicieli polonijnych środowisk edukacyjnych z 16 krajów na temat funkcjonowania placówek oświatowych podczas pandemii zaprezentowane podczas konferencji pt. „Kondycja oświaty polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii”.

  Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą – Ministra Jana Dziedziczaka we współpracy z Kongresem Oświaty Polonijnej oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i odbyła się on-line 13 grudnia 2020 r.

  W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą, w sumie 225 osób z 28 krajów. Reprezentowane na konferencji placówki oświatowe mają różną formułę działalności – były wśród nich przede wszystkim szkoły społeczne, ale również punkty nauczania, szkoły polskie przy placówce dyplomatycznej, szkoły z polskim językiem nauczania w systemie edukacyjnym danego kraju.

  W konferencji uczestniczyli także goście z Polski: z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Wolność i Demokracja”.

  Okładka raportu pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opublikowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  Fot. PAI

  W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Kongres Oświaty Polonijnej wzięli udział dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą. Respondenci pochodzili z 21 krajów świata, najwięcej odpowiedzi uzyskano od reprezentantów placówek zlokalizowanych w Europie (69%), nieco ponad ¼ to osoby zamieszkujące w Ameryce Północnej.

  Wyniki ankiety stanowiły punkt wyjścia do diagnozy i dyskusji przeprowadzonej podczas konferencji. Raport zawiera zatem możliwie pełen obraz sytuacji szkół polonijnych podczas pandemii.

  RAPORT W WERSJI PDF DO POBRANIA


  Na podst.: PAI, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ulga była zmieniona z 23 proc. do 8 proc. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...

  Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

  Czytaj więcej: Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego