Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii – raport

Przekazujemy na Państwa ręce raport pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opracowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Kongres Oświaty Polonijnej.

Report pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opublikowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
W tworzeniu raporty wzięły udział polonijne placówki edukacyjne z 16 krajów, włączając Litwę
| Fot. PAI

Czytaj więcej: Propaganda i oświata: o tym, jak Litwa pogodziła się z jedzeniem rękoma

Raport prezentuje aktualny stan oświaty polonijnej oraz jej potrzeby wynikające z sytuacji pandemii. Przeprowadzona diagnoza zawiera również rekomendacje dla instytucji wspierających funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych.

Raport powstał na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych online przez Kongres Oświaty Polonijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 r. oraz prezentacje przedstawicieli polonijnych środowisk edukacyjnych z 16 krajów na temat funkcjonowania placówek oświatowych podczas pandemii zaprezentowane podczas konferencji pt. „Kondycja oświaty polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii”.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą – Ministra Jana Dziedziczaka we współpracy z Kongresem Oświaty Polonijnej oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i odbyła się on-line 13 grudnia 2020 r.

W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą, w sumie 225 osób z 28 krajów. Reprezentowane na konferencji placówki oświatowe mają różną formułę działalności – były wśród nich przede wszystkim szkoły społeczne, ale również punkty nauczania, szkoły polskie przy placówce dyplomatycznej, szkoły z polskim językiem nauczania w systemie edukacyjnym danego kraju.

W konferencji uczestniczyli także goście z Polski: z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Okładka raportu pt. „Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii” opublikowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Fot. PAI

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Kongres Oświaty Polonijnej wzięli udział dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą. Respondenci pochodzili z 21 krajów świata, najwięcej odpowiedzi uzyskano od reprezentantów placówek zlokalizowanych w Europie (69%), nieco ponad ¼ to osoby zamieszkujące w Ameryce Północnej.

Wyniki ankiety stanowiły punkt wyjścia do diagnozy i dyskusji przeprowadzonej podczas konferencji. Raport zawiera zatem możliwie pełen obraz sytuacji szkół polonijnych podczas pandemii.

RAPORT W WERSJI PDF DO POBRANIA


Na podst.: PAI, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”