Więcej

  Scentralizowany system kanalizacyjny w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej oraz Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi prowadzą obecnie społeczną kampanię reklamową, która zaprasza mieszkańców do przyłączenia się do scentralizowanego systemu odprowadzania ścieków.

  Właz studzienki kanalizacyjnej
  Zdj. skojarzone
  | Fot. Pixabay

  Czytaj więcej: Ekologia na eksport i na wewnętrzne potrzeby

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi ludności na fakt, że podłączając swoje mieszkania do sieci kanalizacyjnej, będą mniej zanieczyszczać środowisko, a tym samym znacząco przyczynią się do promowania czystszego i bardziej zielonego środowiska.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Aby zapewnić swoim mieszkańcom jak najczystsze i najkorzystniejsze warunki życia, Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca mieszkańców do podłączenia się do scentralizowanych sieci oczyszczania ścieków. Dziś taką możliwość ma aż 48 miejscowości rejonu wileńskiego.

  Zalety podłączenia do scentralizowanego systemu zbierania ścieków

  Kampania zainicjowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej oraz Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi podkreśla główne zalety podłączenia do scentralizowanego systemu odprowadzania ścieków.

  Niższe koszty

  Po obliczeniu rocznych kosztów odprowadzanie ścieków po podłączeniu do scentralizowanego systemu zbierania ścieków kosztuje mniej pieniędzy. Opłaca się to szczególnie tym, którzy obecnie korzystają z dołów do odprowadzania ścieków lub używają starszych urządzeń do ich odprowadzania na osiedlach lub dzielnicach domów indywidualnych.

  Bezpieczeństwo zdrowia

  Niewłaściwie oczyszczone ścieki stanowią niemałe zagrożenie dla zdrowia – wpływają do wód gruntowych, rzek, mórz i innych zbiorników wodnych. Szkodzi to całej bioróżnorodności i nam samym – to my kąpiemy się w tej wodzie oraz pijemy ze studni i lokalnych źródeł! Podłączając się do scentralizowanego systemu kanalizacyjnego, chronicie swoje zdrowie i innych ludzi w okolicy.

  Ochrona przyrody i sąsiadów

  Każdy uwielbia świeże warzywa i owoce wyhodowane w ogrodzie. Jednak te produkty wymagają wody, którą wy lub wasi sąsiedzi prawdopodobnie pobieracie ze studni, odwiertu lub zbiornika wodnego. Niestety, w przypadku nieprawidłowo oczyszczonych ścieków szkodliwe substancje trafiają do wód gruntowych i powierzchniowych, przedostając się do przysmaków uprawianych w ogrodzie. Podłączenie do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych zapewni, że warzywa i owoce będą smaczne i zdrowe.

  Nowoczesność

  Dzięki podłączeniu do scentralizowanego systemu gospodarki ściekami nie trzeba martwić się o przedostawanie się szkodliwej chemii gospodarczej do indywidualnych odpływów ściekowych i nieprzyjemne zapachów. Ponadto nie ma potrzeby głowić się nad tym, jak i gdzie schować pokrywy odpływu ściekowego na działce, wywozić zawartość szlamu wydobytego ze studzienki. Oszczędzacie też pieniądze – każdorazowe odprowadzenie ścieków nic nie kosztuje.

  Wygodniejsze życie

  Mieszkańcy zaopatrzeni wyłącznie zbiorniki ściekowe, zwykle muszą zrezygnować z komfortu nieograniczonego korzystania z odpływów ściekowych, ponieważ wiedzą, że zbiornik szlamu wkrótce się zapełni i trzeba będzie go ponownie opróżnić. Podłączenie do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych zapewnia lepszą jakość życia, gdyż takimi rzeczami nie musimy sobie zawracać już głowy.

  Czytaj więcej: We wsi Rukojnie – długoterminowa inwestycja w zdrowie mieszkańców. Rozpoczęto eksploatację nowego systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Możliwości podłączenia się dla mieszkańców rejonu wileńskiego

  Na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego mieszkańcy mogą podłączyć się do scentralizowanych sieci oczyszczania ścieków w 48 miejscowościach. Tutaj można zapoznać się z listą miejscowości znajdujących się na terenie obsługiwanym przez ZSA „Nemėžio komunalininkas”, a tutaj – z listą miejscowości znajdujących się na terenie obsługiwanym przez ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, gdzie mieszkańcy mogą podłączyć się do scentralizowanych sieci oczyszczania ścieków już dziś.

  Możliwość podłączenia się do sieci mają również mieszkańcy na terenach obsługiwanych przez ZSA „Vilniaus vandenys” w mieście Niemenczyn, osiedlach Wielkie Kabiszki, Krzywołoże i Rzesza.

  Aby podłączyć się do scentralizowanych sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, mieszkaniec musi zwrócić się do publicznego dostawcy wody i/lub zarządcy ścieków na danym terytorium i przejść przez następujące etapy:

  • Spełnienie warunków technicznych przyłączenia,
  • Przygotowanie i koordynacja projektu,
  • Podpisanie umowy o świadczeniu usługi.

  Pomyślnie (z)realizowane projekty

  Samorząd ze środków Unii Europejskiej pomyślnie zrealizował 19 projektów rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Obecnie realizowane są 2 kolejne projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej: we wsi Gałgi i aglomeracji Skojdziszki.

  Obecnie Samorząd inicjuje rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w aglomeracji miasta Niemenczyn. W trakcie realizacji planowane jest ułożenie 6,4 km sieci kanalizacyjnych i zapewnienie dostępu do scentralizowanych sieci dla 148 abonentów (333 mieszkańców).

  Więcej informacji na temat korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych można znaleźć na stronie www.prisijungsiu.lt.


  Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof....

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...