We wsi Rukojnie – długoterminowa inwestycja w zdrowie mieszkańców. Rozpoczęto eksploatację nowego systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tradycyjnie przekazano symboliczny klucz, który dyrektor projektu ZSA „KRS” Erika Gečaitė wspólnie z kierownikiem projektu Vitalijusem Stasevičiusem przekazali dyrektorowi ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktorowi Tankielunowi

Mieszkańcy wsi Rukojnie mogą cieszyć się z nowego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków. 26 lipca uroczyście otwarto urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pomyślnie od 2014 realizowany projekt „Rozwój zaopatrzenia w wodę i infrastruktury ściekowej we wsiach Skojdziszki, Mariampol i Rukojnie” osiągnął linię mety – od teraz 143 mieszkań we wsi Rukojnie będą mogły przyłączyć się do nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i korzystać z wody lepszej jakości.
To wydarzenie w Centrum Wspólnoty Rukojń skupiło wiele gości. Aby pocieszyć się z osiągniętych efektów przybyli nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także goście honorowi: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Robert Komarowski, zastępczyni mera Teresa Dziemieszko, członkowie Rady, wicedyrektor Beata Maluszycka, przedstawiciele Administracji, p.o. wójta gminy Rukojnie, zastępczyni Anżeła Stankiewicz, dyrektor ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktor Tankielun, dyrektor projektów ZSA „KRS” Erika Gečaitė, kierownik projektu Vitalijus Stasevičius, wykonawca prac Alvydas Banevičius, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła ks. Jan Matusewicz. Dobry nastrój gościom imprezy z okazji oficjalnego spotkania zapewnił zespół wokalny z Rukojń „Echo”.

Na początku oficjalnego otwarcia dyrektor ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktor Tankielun powitał wszystkich zgromadzonych i wyraził radość nie tylko z obecności urzędników państwowych, ale także z pokaźnej liczby mieszkańców wsi Rukojnie. Przedstawiając projekt, dyrektor W. Tankielun wezwał mieszkańców do aktywnego podłączenia się do nowo zainstalowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zapewnienia, aby do Nowego Roku bieżąca woda z kranu była zawsze dobrej jakości, a niezbędne obiekty komunalne zapewniłyby mieszkańcom właściwe warunki życia. W. Tankielun podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, szczególne słowa kierując do Samorządu Rejonu Wileńskiego za stałe wsparcie i troskę o ochronę zdrowia i dobrobyt mieszkańców. W ramach prezentacji projektu dyrektor projektu ZSA „KRS” Erika Gečaitė słowa wdzięczności skierowała do ZSA „Nemėžio komunalininkas” za realizację pokaźnych prac i do mieszkańców Rukojń – za cierpliwość podczas oczekiwania na zakończenie realizacji prac.

Po oficjalnym spotkaniu wszyscy obecni goście śpieszyli do obejrzenia nowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Uczestnicząca w otwarciu obiektu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji doniosłego projektu. Najserdeczniejsze słowa podziękowania mer skierowała do Dyrektora ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktora Tankieluna, który, realizując prace projektów, zawsze wykonuje je jakościowo, zapewnia odpowiedni rozwój infrastruktury naszego rejonu. Mer, zwracając się do wszystkich mieszkańców, zachęcała do czerpania korzyści, wynikających z realizowanego projektu. „…Czysta i bezpieczna w użyciu woda pitna dla człowieka jest koniecznością. Dlatego żyjmy zdrowo w harmonijnym i czystym środowisku i zapewnijmy dobrobyt naszym dzieciom i lepszą jakość życia” – powiedziała mer.

Do powitania przyczyniła się zastępczyni mera Teresa Dziemieszko, złożyła życzenia z okazji doskonale zrealizowanego i tak potrzebnego dla rejonu wileńskiego projektu i wezwała mieszkańców do podłączenia się do sieci wodociągowych i porządkowania odpadów, które sprawią, że środowisko życia stanie się czystsze i bezpieczniejsze, poprawi się jakość życia. Zastępczyni mera Teresa Dziemieszko podkreśliła również, że mieszkańcy Rukojń mają istotną możliwość do cieszenia się z zalet tego projektu, który ułatwi kłopoty bytowe i pomoże w utrzymaniu i propagowaniu czystego środowiska.
Po prezentacji projektu i dyskusjach na temat jego korzyści tradycyjnie przekazano symboliczny klucz, który dyrektor projektu ZSA „KRS” Erika Gečaitė wspólnie z kierownikiem projektu Vitalijusem Stasevičiusem przekazali dyrektorowi ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktorowi Tankielunowi. Z okazji wręczenia klucza brzmiały szczere gratulacje i najlepsze życzenia.

Oczekuje się, że po realizacji tego projektu zwiększy się dostępność usług zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz wydajność systemu na terenie rejonu wileńskiego

Po oficjalnym spotkaniu wszyscy obecni goście śpieszyli do obejrzenia nowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Z okazji otwarcia proboszcz parafii św. Michała Archanioła ks. Jan Matusewicz poświęcił nowy obiekt i życzył, aby infrastruktura z pełną wydajnością pracowała przez wiele lat.
Do realizacji projektu „Rozwój infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej w rejonie wileńskim (w Skojdziszkach, Rukojniach i Mariampolu)” wykorzystano wsparcie Unii Europejskiej. W maju 2014 r. zostały podpisane trzy umowy o łącznej wartości 7 266 866, 02 euro (z VAT).

Prace w ramach projektu „Rozwój infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej we wsi Rukojnie rejonu wileńskiego” zostały wykonane przez wspólną grupę operacyjną ZSA „KRS” i Per AARSLEFF A/S. Wartość prac we wsi Rukojnie wyniosła 2 658248,89 euro (z VAT). W ramach tej umowy wybudowano 7,53 km sieci wodociągowej i 7.05 km sieci kanalizacyjnych, wybudowano nowe oczyszczalnie ścieków o wydajności 148 m³/dzień oraz nowe urządzenia do uzdatniania wody. Umożliwiono podłączenie się do nowo wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla 143 gospodarstw domowych.
Oczekuje się, że po realizacji tego projektu zwiększy się dostępność usług zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz wydajność systemu na terenie rejonu wileńskiego. Wszystkim obecnym i nowo dołączonym mieszkańcom będzie dostarczana lepszej jakości, czysta i bezpieczna woda pitna. Za pomocą nowoczesnych urządzeń i specjalnych technologii ścieki będą oczyszczane do ustalonych parametrów, dlatego do środowiska będą odprowadzane jedynie czyste ścieki i bez szkodliwych substancji dla środowiska.
Samorząd Rejonu Wileńskiego, troszcząc się o zdrowie i dobrobyt mieszkańców, o jakość wody pitnej i niezawodne zaopatrzenie w nią, o właściwe zbieranie i oczyszczanie ścieków bytowych oraz stan ekologiczny środowiska z sukcesem inwestuje w realizację projektów rozwoju infrastruktury gospodarki wodnej. W r. 2017 na gospodarkę wodną Samorząd przeznaczył kwotę prawie o 70% wyższą niż w 2016 r. i prawie 3 razy wyższą niż w r. 2015.
Mamy nadzieję, że w przyszłości więcej mieszkańców będzie mogło korzystać z nowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, co poprawi jakość życia ludzi i zmniejszy zanieczyszczenie środowiska.

Foto. vrsa.lt