Więcej

  Spis ludności w języku ojczystym? Nie, ale są przetłumaczone pytania

  Czytaj również...

  Organizacje pozarządowe zgłosiły do Departamentu Statystyki obiekcje – ankieta może być niedostępna dla osób, które nie znają języka litewskiego. Na prośbę o wierne tłumaczenie ankiety, Departament Statystyki Republiki Litewskiej odpowiada: przygotowano tłumaczenie pytań, ale ankietę i tak będzie trzeba wypełnić po litewsku.

  Zdjęcie ilustracyjne, tłumaczenia pytań
  Departament Statystyki udostępnił tłumaczenia pytań ankietowych. Niestety sama ankieta pozostaje dostępna tylko w języku litewskim
  | Graf. Statistikos Departamentas, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

  Czytaj więcej: Niebawem powszechny spis ludności. Ilu jest Polaków na Litwie?

  Wypełnianie ankiety do spisu powszechnego zostało udostępnione 15 stycznia. Potrwa do 17 lutego i do tego czasu można ją dobrowolnie wypełnić. Jedyne, co będzie potrzebne, to dane z naszego dokumentu. W razie pomyłki można ją wypełnić jeszcze raz poprawnie i nasze dane zostaną „nadpisane”. Jest to wygodny sposób nawet dla osób, które mogą mieć większe od innych trudności w korzystaniu z komputerowych technologii. Ankietę można znaleźć tutaj.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Trwa spis ludności. Poinformuj o swojej narodowości, języku i religii!

  Tylko po litewsku, tłumaczenie znajdź sam

  Tutaj znajdziemy pytania ankiety w czterech dostępnych językach

  Niestety, ankieta jest dostępna tylko w języku litewskim. Departament Statystyki zaznacza, że przetłumaczył tylko pytania ankiety na języki narodowe – sama ankieta jest tylko w języku litewskim, a tłumaczenie pytań jest w oddzielnym pliku, który należy znaleźć samemu na stronie departamentu, nie ma ich bowiem dostępnych na stronie samej ankiety.

  Tutaj można pobrać tłumaczenie pytań ankiety.

  Tłumaczenie jest na stronie Departamentu Statystyki. Należy kliknąć w artykuł z dnia 15 stycznia i znaleźć swoją opcję językową w podanych niżej linkach.

  Podczas wypełniania ankiety należy sugerować się kolejnością odpowiedzi w tłumaczeniu, która odpowiada kolejności w ankiecie.

  Jeśli żadna ze wskazanych odpowiedzi nie odpowiada naszemu przypadkowi, można rozwinąć dodatkową listę i wybrać z większej liczby opcji. Jeśli wciąż nie trafiliśmy na odpowiednią, możemy po prostu wpisać w okienku Kitas (pol. Inne).

  Czytaj więcej: Spis powszechny: minister Dobrowolska zachęca do wskazania narodowości

  Tłumaczenie pytań na prośbę organizacji

  Do departamentu zwróciła się Koalicja Organizacji Pozarządowych wraz z innymi organizacjami z prośbą, aby pytania wszystkich etapów badania przetłumaczyć na najpopularniejsze na Litwie języki, jak polski, angielski, rosyjski, arabski.

  „Nie wszyscy mieszkańcy Litwy mogą samodzielnie uczestniczyć w badaniu, ponieważ jeśli w drugim etapie ma być zapewniona reprezentatywność spisując dodatkowe 40 tys. mieszkańców, brakuje wiernego tłumaczenia, nie jest jasne, w jaki sposób pytania są tłumaczone, w takim przypadku pojawia się i inny problem – jakość danych i ich prawdziwość, ponieważ nie ma wiernego tłumaczenia, pytania trochę się różnią” – powiedziała członkini Diversity Development Group, badaczka Akvilė Kriščiūnaitė.

  Zaznaczyła, że w tym czasie tak internetowe ankiety, jak i pytania ankiet kontaktowych są przygotowane tylko w języku litewskim. To może tworzyć problemy przy konkretnych sformułowaniach pytań, na przykład w pytaniu o narodowość, w którym można wybrać tylko jedną odpowiedź.

  „Na Litwie są też rodziny mieszane, są ludzie, którzy w rodzinach mówią w różnych językach, uznają się za przedstawicieli różnych narodowości – to te dane, które mogłyby pokazać pełny obraz” – zauważa badaczka.

  Czytaj więcej: Spis ludności – wielki sprawdzian dla Polaków na Litwie

  Co po ankiecie?

  Gdy upłynie termin wypełniania ankiet, ankieterzy departamentu będą przeprowadzali badania bezpośrednie. Na tym etapie będą zbierane dane od 40 tys. mieszkańców, odpytywane będą 16-letnie i starsze osoby. Dane dzieci będą podawali rodzice lub opiekunowie.

  Wyniki spisu pojawią się jeszcze w tym roku. Ich wyniki są dla Polaków na Litwie bardzo ważne — od liczby mieszkańców deklarujących polską narodowość zależy, jakie decyzje odnośnie polskiej mniejszości będzie podejmował rząd i instytucje podległe. Dotychczas liczba Polaków konsekwentnie zmniejszała się. Wyniki spisu pokażą, na ile udało się spowolnić ten proces.

  Według danych z 2011 roku, 6,6 proc. mieszkańców Litwy zadeklarowało polską narodowość. Pod uwagę należy wziąć fakt, że bardzo wiele osób nie ma wpisanej narodowości w akcie urodzenia, a atmosfera przez wiele lat potęgowała wrażenie, że narodowość może postawić nogę na drodze kariery.

  Czytaj więcej: Fala protestów przeciwko dyskryminacji Polaków


  Na podst.: BNS, SD LR, LRV

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Oni nie chcą, żebyśmy o tym pisali. Niewygodna prawda o faktoidach

  Porozmawiajmy nie o propagandzie, ale o „medialnej ploteczce”. Faktoidy, bo o nich mowa, czasem są przedstawiane jako „małe fakty, ciekawostki”, ale to definicja niepoprawna. W istocie faktoid to nieprawda, która zaczyna być uznawana za prawdę dzięki temu, że ukazała...

  Konferencja z okazji 10-lecia Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. Referat nt. „Kuriera Wileńskiego”

  Konferencję otworzył organizator i kustosz biblioteki cyfrowej, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, prodziekan ds. finansowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił o potrzebie zachowania tego dziedzictwa, które wypracowała Polonia i Polacy za granicą. Biblioteka cyfrowa pomostem dla Polaków Po...

  Na pierwszej linii obrony przed rosyjską propagandą. IX Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Dziękuję za zaproszenie na te ważne rozmowy. Ważne szczególnie teraz, gdy na Ukrainie toczy się wojna, dokonywane są potworne zbrodnie wojenne, gdy na Białorusi już nie ma dziennikarstwa – tymi słowami zwróciła się do uczestników zjazdu wicemarszałek Sejmu RP...

  IX Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Jedna z uchwał dotyczy Litwy

  Powitanie gości Uczestników zjazdu powitała m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski, wiceprezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Maciej Dancewicz. Na sali obecny był...