Więcej

  1,6 mln na centra dziecka w pierwszym kwartale. Ministerstwo zapewnia o zmianie na lepsze

  Czytaj również...

  Wkrótce do samorządów dotrą pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na 425 dziennych centrów dziecka, które świadczą usługi opiekuńczo-wychowawcze. Na pierwszy kwartał przypada 1,6 mln euro, finansowanie będzie ciągłe. Od tego roku akredytowane centra dziecka mogą liczyć na dofinansowanie od państwa. Akredytacje przyznawane są na 3 lata.

  Ciągłość finansowania ma pozwolić centrom wreszcie zacząć tworzyć długofalowe plany
  | Fot. SocMin, tłum. i opr. Ignacy Skrobia-Jaworski

  Wreszcie stabilność?

  Minister ochrony społecznej i pracy Monika Navickienė jest przekonana, że ciągłość finansowania to nowy etap w pomocy rodzinom.

  Czytaj więcej: Posłanka Monika Navickienė: głosy Polaków zobowiązują

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Wierzę, że to nowy etap w świadczeniu usług dla rodzin, gdy razem z samorządami zapewnimy większą dostępność dziennych centrów dziecka na całej Litwie. Dzisiaj to szczególnie ważne, aby dzienne centra prowadziły swoją działalność i wciągały coraz więcej dzieci, które potrzebują tej czy innej pomocy” — powiedziała Navickienė.

  „Bardzo ważną wiadomością jest, że finansowanie centrów dziecka będzie nieprzerwane i będzie ważne przez cały okres akredytacji. Dzięki temu centra będą mogły odważniej planować swoją działalność, a także potrzeby pracowników. Cieszę się, że w ten sposób będą zapewnione równe możliwości dla wszystkich centrów niezależnie od tego, czy są na wsi, czy w dużym mieście” — podkreśliła minister ochrony społecznej i pracy.

  Konkretne wymogi

  Sama akredytacja jest nowością, jednak same rekomendacje przekute w wymagania nie zmieniły się nadto. Jeszcze w 2015 roku zalecało się, aby z dziećmi w takich centrach pracował chociaż jednej pracownik społeczny bądź pedagog spełniający określone kryteria.

  Czytaj więcej: Bicie dziecka: kiedy kończy się wychowanie, a zaczyna się przemoc?

  Do tego powinna być możliwość rozwijania kwalifikacji, a w centrum powinno być więcej niż jedno pomieszczenie, w którym pełniona by była opieka nad dziećmi. Wymienionym wymaganiom sprostało 425 placówek.

  Dotychczas Ministerstwo Ochrony Społecznej i Pracy finansowała dzienne centra dziecka poprzez doraźne projekty – centra przez to nie mogły robić długofalowych planów. Dofinansowanie przychodziło dopiero po wygraniu konkursu, a nie wraz z początkiem roku kalendarzowego. Do 10 proc. koniecznych środków centra musiały zapewnić sobie ze źródeł zewnętrznych.

  Taki model dodatkowo obciążał administracje samorządowe, a dzieci nie miały stabilności, problematyczne było nawet znalezienie wykwalifikowanego pracownika, który byłby na takie warunki pracy przygotowany.

  System akredytacji zastosowano po raz pierwszy właśnie względem dziennych centrów dziecka. Od 2022 roku planuje się rozszerzenie programu na inne placówki pomocy społecznej, które są finansowane ze środków samorządowych i budżetu państwa.

  Pomoc dla dziecka

  Dzienne Centra Dziecka są szczególnie ważne dla dzieci, które nie otrzymują wystarczającej opieki i uwagi w domach. W takich centrach kształci się codzienne nawyki. Uczy się higieny, zdrowego trybu życia, prowadzi się kształcenie społeczne, komunikacyjne. Świadczy się pomoc psychologiczną oraz organizuje zajęcia.

  Czytaj więcej: Działalność centrum „Nadzieja” w Niemenczynie obejmie większą liczbę dzieci

  Dzieci mogą liczyć na pomoc pracowników, porozmawiać o trudnościach i przeżyciach, uczą się poznawania siebie i rozwiązywania problemów.

  Mają zapewnione wyżywienie, a jednocześnie nie trwonią czasu. Otrzymują pomoc w wykonywaniu pracy domowej, choć centra działają nawet latem.

  Mapa dofinansowania
  | Graf. SocMin, tłum. i opr. Ignacy Skrobia-Jaworski

  Opr. własne


  Na podst.: SocMin

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...