Działalność centrum „Nadzieja” w Niemenczynie obejmie większą liczbę dzieci

Litwa odchodzi od instytucjonalnej opieki nad dziećmi na rzecz opiekowania się dziećmi w, między innymi, rodzinach, wspólnotowych domach opieki.

W ramach prowadzonej reformy instytucjonalnej opieki prowadzony jest rozwój centrów pobytu dziennego dla dzieci. Usługi świadczone przez takie ośrodki są jednym z głównych narzędzi prewencyjnych, które mają nie dopuścić do trafienia dziecka do systemu opieki.
5 maja br. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisała z Centralną Agencją Zarządzania Projektami umowę finansowania projektu „Rozwój sieci centrów pobytu dziennego dla dzieci w rejonie wileńskim”. Po zrealizowaniu projektu centrum pobytu dziennego „Nadzieja” w Niemenczynie przeniesie się do znacznie większych pomieszczeń, bardziej przystosowanych do działalności ośrodka.
Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do tego, aby jak najwięcej dzieci, zwłaszcza zaniedbanych socjalnie, otrzymało wysoko wykwalifikowaną pomoc specjalistów, co w efekcie przełoży się na umocnienie rodzin w rodzinie.

Po tym, gdy centrum pobytu dziennego „Nadzieja” przeniesie się do bardziej przestronnych pomieszczeń, liczba dzieci, które będą mogły korzystać z usług centrum, wzrośnie do 30. Centrum pobytu dziennego „Nadzieja”, będące w gestii organizacji pożytku publicznego „Centrum Socjalne Dzieci i Nastolatków”, jest jedynym w Niemenczynie centrum pobytu dziennego dla dzieci. Zajmuje powierzchnię 47,41 metrów kwadratowych i mieści się pod adresem ul. Święciańska 18.
Do centrum uczęszcza na stale 20 usługobiorców. Placówka ma się przenieść do bardziej przestronnych pomieszczeń o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Nową siedzibę będzie miało przy ul. Kościelnej 21. Przeniesienie się do większych pomieszczeń pozwoli zwiększyć liczbę usługobiorców o 30%.

Pomieszczenia przy ul. Kościelnej 21 zostaną wyremontowane ze środków UE i Samorządu Rejonu Wileńskiego. W ramach projektu pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie nabyty sprzęt i meble.
Projekt ma być ukończony 31 sierpnia 2021 roku.
Na realizację projektu z funduszy unijnych Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskał ok. 80 000 EUR, wkład własny Samorządu wynosi 8 500 EUR.
W rejonie wileńskim działa 12 centrów pobytu dziennego dla dzieci. Z ich usług korzysta 247 dzieci.
Ośrodki te organizują i świadczą usługi socjalne dla dzieci z rodzin niezamożnych, dzieci zagrożonych socjalnie, w tym też dla dzieci niepełnosprawnych. Placówki te świadczą również usługi na rzecz członków rodzin takich dzieci, pomagając im. m.in. w rozwijaniu umiejętności społecznych, wspomagając w stosowaniu umiejętności, zmniejszając zakres wykluczenia społecznego i przeciwdziałając powstawaniu problemów socjalnych.


Foto: pixabay.com