Transmisja inauguracji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego

Instytut Myśli Schumana uruchamia działalność Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) Jana Pawła II i Roberta Schumana, do którego dostęp będzie miał każdy z dostępem do internetu. Ma być odpowiedzią na potrzeby w zakresie praktycznej aplikacji myśli chrześcijańsko-społecznej. Niżej podajemy link do transmisji.

Transmisja jest prowadzona przez Instytut Myśli Schumana.

Czytaj więcej: Goście redakcyjni z Instytutu Myśli Schumana

Honorowy Patronat nad Powszechnym Uniwersytetem Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz praktycy z różnych dziedzin i obszarów życia społecznego i gospodarczego, m.in. prof. Jan Żaryn, prof. Michał Seweryński, prof. Igor Kosacki.

| Fot. organizatorzy
Minister Przemysław Czarnek
Fot. creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en

Na stronie uniwersytetu czytamy, że teoria jest na tyle dobra na ile jest praktyczna. Dlatego uniwersytet podejmować się ma ambitnej misji formowania ludzi i różnych rodzajów organizacji w zakresie kształtowania kompetencji i „potencjału do wdrażania zasad myśli chrześcijańsko-społecznej do praktyki funkcjonowania instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych”.

Czytaj więcej: Šimonytė i Stoltenberg omówili możliwość zorganizowania szczytu NATO na Litwie

Do 2022 roku

Zajęcia obejmują sześć modułów tematycznych, które realizowane są przez 2 semestry, począwszy od 6 lutego 2021 i potrwają do 15 stycznia 2022.

Spotkania będą odbywały się co drugą sobotę i trwają po cztery godziny lekcyjne. Słuchacze pracują w małych 5-osobowych zespołach, które realizują projekt polegający na budowaniu i kształtowaniu modelu konkretnej organizacji.

Projekt zespołu w formie pisemnej jest przedmiotem końcowego egzaminu, co daje możliwość uzyskania dyplomu uniwersytetu.

Każdy może dołączyć

Dla skutecznego udziału w zajęciach słuchacze powinni posiadać sprzęt spełniający odpowiednie warunki techniczne, czyli sprawne łącze internetowe, komputer z kamerą i mikrofonem oraz konto na platformie MS Teams.

Czytaj więcej: Zdalna edukacja. Stracony czas?

Uniwersytet ma charakter powszechny i kształci osoby w ramach pozaszkolnej formy edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat uniwersytetu oraz zapisania się w poczet Słuchaczy zachęcamy do wejścia na stronę internetową.

Powszechny Uniwersytet pozwala wejść w świat nowych możliwości. Dostępny jest dla wszystkich: www.PUNCS.pl.

Informacja organizatorów