Więcej

  Goście redakcyjni z Instytutu Myśli Schumana

  Czytaj również...

  Prof. Zbigniew Krysiak (od lewej) i Ryszard Krzyżowski podczas wizyty w naszej redakcji opowiedzieli o działalności i celach Instytutu Myśli Schumana Fot. Marian Paluszkiewicz

  14 marca, redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedzili prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana oraz Ryszard Krzyżowski, wiceprezes instytutu. Celem organizacji, utworzonej w Warszawie w 2016 r., jest promocja myśli Roberta Schumana, którego proces beatyfikacyjny właśnie trwa w Watykanie.

  Promocja jest prowadzona poprzez wydawanie książek o Schumanie i jego sposobie działania, popularyzację wiedzy o nim i jego ideach w szkołach, na uczelniach i w mediach, organizowanie konferencji i seminariów w Polsce i Europie na temat aktualności i wartości myśli Schumana dla rozwoju Polski i Europy jako wspólnoty narodów.

  – Podejmujemy wiele inicjatyw w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym. Wizytowaliśmy już w Belgii, Rumunii, na Łotwie, Węgrzech i w wielu innych krajach Europy, a teraz z myślą Roberta Schumana chcemy zapoznać też społeczność na Litwie. Projekty, które proponujemy, wynikają z idei Schumana, których głównym motywem jest budowanie relacji. Stworzył on przesłanie: jedność, solidarność i pokój. Budowanie relacji jest elementem tworzenia pojednania i to implikuje solidarność jako dzielenie się dobrami, sprawiedliwy i solidarny model gospodarczy, co też w dalszej kolejności prowadzi do pokoju. Natomiast brak solidarności może doprowadzić do wojny – opowiada nam prof. Zbigniew Krysiak.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wśród inicjatyw instytutu dotyczących relacji warto wymienić od kilku lat realizowane w Polsce projekty „Wigilia bez granic” i „Wielkanoc bez granic”. Polegają one na zaproszeniu obcokrajowców studiujących lub pracujących w Polsce do polskich domów na Wigilię lub śniadanie wielkanocne. W ten sposób przedstawiciele innych kultur mają okazję zapoznać się i jednocześnie przeżyć razem polską kulturę, tradycje i religię.

  – Chodzi nam o stworzenie nowego modelu integracji cudzoziemców poprzez budowanie osobistych relacji z Polakami. Relacji, które później będą kontynuowane i przełożą się na inne sfery życia społecznego czy gospodarczego. Jednym z takich przykładów może być turecka para, która spędziła Wigilię razem z polskim małżeństwem. Okazało się, że prowadzili biznes w podobnych dziedzinach. Zaprzyjaźnili się i wkrótce zaczęli prowadzić wspólny interes. I o to właśnie nam chodzi, żeby nawiązały się trwałe relacje – wyjaśnia Ryszard Krzyżowski.

  Kolejnym ważnym projektem instytutu jest „Życie bez granic” – swoista modyfikacja idei wolontariatu, inicjatywa dotycząca ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Realizacja inicjatywy ma się odbywać przez „Wspólnoty Serca”, które mają skupiać zainteresowanych, np. 10 rodzin pełnosprawnych i 10 rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Regularne, cotygodniowe spotkania mają sprzyjać budowaniu relacji między tymi rodzinami, które potem przekładają się na codzienną pomoc. Ważny tutaj jest też aspekt traktowania obu stron jako niedoskonałych, dlatego potrzebujących siebie nawzajem.

  – Chodzi o to, że zazwyczaj wolontariat polega na tym, że są dwie strony: usługobiorca i usługodawca. Natomiast nasza idea polega na tym, że obie strony mają się wzajemnie obdarowywać. Formujemy to na zasadzie, że tak naprawdę nikt z nas nie jest pełnosprawny, każdy ma jakiś deficyt sprawności – czy to intelektualnej, czy fizycznej, czy też jakiejś innej. Podczas jednego ze spotkań charytatywnych miałem okazję oglądać obrazy namalowane przez osoby niepełnosprawne umysłowo. Były to piękne obrazy, których nigdy nie potrafiłbym namalować! Któż z nas był więc niepełnosprawny? Wracając do tych „Wspólnot Serca”, ich filozofia głosi, że właśnie wszyscy mamy jakiś deficyt sprawności, wszyscy możemy wzajemnie się obdarowywać i wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Zatem osoby niepełnosprawne mają potrzebę powrotu do godności, która jest związana z ich potrzebą dawania. Nikt bowiem nie chce być kimś, nad kim się zwyczajnie litują, bo w takim przypadku mamy jednostronną relację. Natomiast każdy pragnie też przynosić korzyść i coś dawać – tłumaczy prof. Zbigniew Krysiak.

  Kolejnym celem instytutu jest utworzenie opartych na wartościach chrześcijańskich grup Schumana w parlamentach narodowych oraz stworzenie takiej frakcji w Parlamencie Europejskim. Zdaniem przedstawicieli instytutu, frakcja mogłaby liczyć ok. 300 osób.

  – Pozwoliłoby to rozpocząć „remont” w Brukseli, żeby wracać do realizacji idei wspólnoty narodów Europy, którą stworzył Schuman. Filozofia, którą kieruje się Unia Europejska w obecnej postaci, niszczy nie tylko chrześcijaństwo, ale także demokrację. Robert Schuman mówił bowiem, że demokracja w Europie albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii i anarchii. Od mówienia jednak nic się nie zmienia, więc należy się jednoczyć i pracować razem, żeby mieć jakiś wpływ na procesy w Europie – mówi prezes Instytutu Myśli Schumana.

  Swoje projekty i propozycje prof. Zbigniew Krysiak i Ryszard Krzyżowski przedstawili już wczoraj podczas spotkania z grupą posłów do sejmu. Dziś natomiast, planują omówić poszczególne inicjatywy z arcybiskupem wileńskim, Gintarasem Grušasem.

  – Podczas spotkania z arcybiskupem skupimy się przede wszystkim na projekcie „Modlitwa bez granic”. Proponujemy, by we wszystkich stolicach Europy trzynastego dnia każdego miesiąca przeprowadzać mszę, połączoną z modlitwą w intencji powrotu Europy do korzeni chrześcijańskich i rychłą beatyfikację Roberta Schumana. Taka modlitwa rozpoczęła się w listopadzie w Polsce, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Do tego pomysłu dołączył się już Paryż, Budapeszt, przygotowuje się Ryga. Będziemy rozmawiać o tym w Wilnie, także w Bukareszcie, Pradze i innych miastach Europy – mówił Zbigniew Krysiak, przedstawiając w skrócie plany i propozycje instytutu.

  Więcej informacji na temat działalności Instytutu Myśli Schumana oraz postaci Roberta Schumana można znaleźć na stronie internetowej imschuman.com.

  ROBERT SCHUMAN TWÓRCĄ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

  Robert Schuman

  Robert Schuman (1886-1963) był współtwórcą koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), ponadnarodowej organizacji gospodarczej, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne. Jest nazywany „ojcem Europy”, ale też „świętym w garniturze”. Zajmował rozmaite stanowiska we francuskiej administracji rządowej – ministra finansów, premiera, w latach 1948-52 szefa francuskiej dyplomacji. Opowiadał się za umocnieniem współpracy francusko-niemieckiej; ostro sprzeciwiał się powojennej izolacji Niemiec.
  W swojej najważniejszej książce „Dla Europy” wielokrotnie odwoływał się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Był głównym autorem dokumentu znanego pod nazwą planu Schumana, ogłoszonego 9 maja 1950 r. Konsekwencją tego planu było podpisanie w kwietniu 1951 r. w Paryżu traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. EWWiS miała prowadzić do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, połączenia ludzi ponad wzajemnymi animozjami, uprzedzeniami i chęcią zemsty.

   

   

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Krótka historia praktycznego orzechołoma

  Gdy słyszy się kombinację słów „dziadek do orzechów”, natychmiast nasuwają się skojarzenia ze wzruszającą baśnią E.T.A. Hoffmanna, z niezrównaną muzyką baletową Piotra Czajkowskiego i z Bożym Narodzeniem. Drewniany dziadek jest jednak znacznie starszy niż bajka o nim. Drewniany zgniatacz orzechów,...

  Wilno dostarczy rozrywki także tej zimy

  Bożonarodzeniowe imprezy, lodowisko, festiwale teatralne i filmowe, międzynarodowe targi książki – to tylko kilka powodów, by nawet zimą nie nudzić się w Wilnie. Wilno ubiera się właśnie w swoją najpiękniejszą szatę, by na ponad miesiąc zanurzyć swoich mieszkańców i gości...

  Umowa podpisana, ale strajk nauczycieli nadal realny

  2 grudnia, po strajku ostrzegawczym pedagogów, podpisana została zrewidowana umowa zespołowa pracowników oświaty i nauki. Dokument podpisał premier Saulius Skvernelis, minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius oraz liderzy czterech związków zawodowych ze sfery oświaty. Część oświatowców krytykuje jednak...

  Prosty krok, by śmieci zyskały nowe życie

  Konieczność segregacji odpadów nigdy wcześniej nie była tak ważna jak dziś. Śmieci każdy, lecz nie każdy odpowiedzialnie zarządza produkowanymi przez siebie odpadami. Warto więc sobie uświadomić, jak to robić właściwie. Nigdy wcześniej produkowanie i nabywanie rzeczy nie było tak łatwe...