Więcej

  Rejon wileński nadal rośnie! W 2020 r. wzrosła liczba jego mieszkańców

  Czytaj również...

  W 2020 r. w rejonie wileńskim przybyło 2228 nowych mieszkańców. To więcej, niż wyniósł wzrost tej liczby w 2019 r. (+1628). Według danych PP „Centrum Rejestrów” na dzień 1 stycznia 2021 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego swoje miejsce zamieszkania deklaruje łącznie 107 337 mieszkańców. Ta liczba obejmuje mieszkańców wciągniętych do rejestru osób niemających tu miejsca zamieszkania.

  Cieszymy się, że w Samorządzie Rejonu Wileńskiego każdego roku odnotowuje się coraz większy przyrost mieszkańców. Po przekroczeniu w 2013 r. liczby 100 tys. w ciągu ostatnich siedmiu lat w rejonie wileńskim osiedliło się ponad 7 tys. nowych mieszkańców. Dogodne położenie geograficzne, niskie podatki, tanie działki w otoczeniu przyrody, bezpieczeństwo oraz perspektywa życia w komfortowych warunkach tworzonych przez samorząd przyciągają chętnych do zamieszkania w malowniczym rejonie wileńskim.

  Warto przy tym podkreślić, że według danych PP „Centrum Rejestrów” Samorząd Rejonu Wileńskiego jest też jednym z najmłodszych samorządów w kraju, tj. łączna liczba dzieci i młodzieży jest tu wyższa niż liczba ludności w wieku emerytalnym.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Chociaż ogólna liczba mieszkańców samorządu rośnie, ten wzrost w gminach jest nierównomierny. W niektórych gminach liczba mieszkańców nieznacznie maleje każdego roku, za to w innych w ciągu ostatnich 10 lat prawie się podwoiła. Jedną z nich jest gmina Awiżenie, która ma największą liczbę mieszkańców. W 2010 r. gmina liczyła 7092 mieszkańców. W 2020 r. ta liczba sięgnęła już 12 957 mieszkańców. W minionym  roku swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało tu 909 nowych mieszkańców.

  Od wielu lat drugie miejsce pod względem liczby mieszkańców zajmuje gmina Niemież, licząca 9619 mieszkańców. Drugi rok z rzędu trzecie miejsce pod tym względem należy zaś do gminy Zujuny, która w 2018 r. wyprzedziła gminę Pogiry. Gmina Zujuny, leżąca w pobliżu stolicy, liczy 8080 mieszkańców. Znajdująca się na czwartym miejscu w zestawieniu gmina Pogiry liczy 7608 mieszkańców. W gminie Rzesza mieszka 7168 mieszkańców, a w gminie Rudomino – 6306.

  Pod względem wzrostu liczby mieszkańców warto też wyróżnić inne szybko rozwijające się gminy, takie jak: Bezdany, Mickuny i Suderwie. Przegoniły one nawet gminę Pogiry, jeśli chodzi o przyrost liczby ludności w 2020 r. W gminie Pogiry zarejestrowano w ubiegłym roku 79 nowych osadników, z kolei w gminie Bezdany odnotowano 161 nowych mieszkańców, w gminie Mickuny – 149, a w gminie Suderwie – 111. Szybko rozwija się też gmina Rzesza, gdzie z 2020 r. zarejestrowano 260 nowych mieszkańców.

  – Cieszę się, że coraz więcej osób docenia i decyduje się na zamieszkanie w rejonie wileńskim. Stwarzamy tu odpowiednie warunki bytowe i chcemy, aby nasi mieszkańcy cieszyli się z życia. Rejon oferuje szeroką sieć placówek oświatowych, powszechnie dostępne usługi społeczne, z roku na rok poprawia się infrastruktura dróg, a obciążenia podatkowe są mniejsze niż w innych rejonach. Z satysfakcją odnotowujemy, że szybko rośnie liczba wydawanych pozwoleń na budowę – rejon rozszerza się i rozwija się pod każdym względem. A jak pokazuje rosnąca liczba mieszkańców, nasze wysiłki na rzecz zapewnienia im dobrobytu nie pozostają niezauważone – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Według wstępnych wybliczeń samorządu liczba mieszkańców rejonu jest wyższa niż przedstawiana w raportach PP „Centrum Rejestrów”, albowiem ok. 30 tys. mieszkańców zamieszkuje we wspólnotach ogrodniczych rejonu wileńskiego lub na innych terenach, ale ich deklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w innych samorządach.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...