Rejon wileński nadal rośnie! W 2020 r. wzrosła liczba jego mieszkańców

W 2020 r. w rejonie wileńskim przybyło 2228 nowych mieszkańców. To więcej, niż wyniósł wzrost tej liczby w 2019 r. (+1628). Według danych PP „Centrum Rejestrów” na dzień 1 stycznia 2021 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego swoje miejsce zamieszkania deklaruje łącznie 107 337 mieszkańców. Ta liczba obejmuje mieszkańców wciągniętych do rejestru osób niemających tu miejsca zamieszkania.

Cieszymy się, że w Samorządzie Rejonu Wileńskiego każdego roku odnotowuje się coraz większy przyrost mieszkańców. Po przekroczeniu w 2013 r. liczby 100 tys. w ciągu ostatnich siedmiu lat w rejonie wileńskim osiedliło się ponad 7 tys. nowych mieszkańców. Dogodne położenie geograficzne, niskie podatki, tanie działki w otoczeniu przyrody, bezpieczeństwo oraz perspektywa życia w komfortowych warunkach tworzonych przez samorząd przyciągają chętnych do zamieszkania w malowniczym rejonie wileńskim.

Warto przy tym podkreślić, że według danych PP „Centrum Rejestrów” Samorząd Rejonu Wileńskiego jest też jednym z najmłodszych samorządów w kraju, tj. łączna liczba dzieci i młodzieży jest tu wyższa niż liczba ludności w wieku emerytalnym.

Chociaż ogólna liczba mieszkańców samorządu rośnie, ten wzrost w gminach jest nierównomierny. W niektórych gminach liczba mieszkańców nieznacznie maleje każdego roku, za to w innych w ciągu ostatnich 10 lat prawie się podwoiła. Jedną z nich jest gmina Awiżenie, która ma największą liczbę mieszkańców. W 2010 r. gmina liczyła 7092 mieszkańców. W 2020 r. ta liczba sięgnęła już 12 957 mieszkańców. W minionym  roku swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało tu 909 nowych mieszkańców.

Od wielu lat drugie miejsce pod względem liczby mieszkańców zajmuje gmina Niemież, licząca 9619 mieszkańców. Drugi rok z rzędu trzecie miejsce pod tym względem należy zaś do gminy Zujuny, która w 2018 r. wyprzedziła gminę Pogiry. Gmina Zujuny, leżąca w pobliżu stolicy, liczy 8080 mieszkańców. Znajdująca się na czwartym miejscu w zestawieniu gmina Pogiry liczy 7608 mieszkańców. W gminie Rzesza mieszka 7168 mieszkańców, a w gminie Rudomino – 6306.

Pod względem wzrostu liczby mieszkańców warto też wyróżnić inne szybko rozwijające się gminy, takie jak: Bezdany, Mickuny i Suderwie. Przegoniły one nawet gminę Pogiry, jeśli chodzi o przyrost liczby ludności w 2020 r. W gminie Pogiry zarejestrowano w ubiegłym roku 79 nowych osadników, z kolei w gminie Bezdany odnotowano 161 nowych mieszkańców, w gminie Mickuny – 149, a w gminie Suderwie – 111. Szybko rozwija się też gmina Rzesza, gdzie z 2020 r. zarejestrowano 260 nowych mieszkańców.

– Cieszę się, że coraz więcej osób docenia i decyduje się na zamieszkanie w rejonie wileńskim. Stwarzamy tu odpowiednie warunki bytowe i chcemy, aby nasi mieszkańcy cieszyli się z życia. Rejon oferuje szeroką sieć placówek oświatowych, powszechnie dostępne usługi społeczne, z roku na rok poprawia się infrastruktura dróg, a obciążenia podatkowe są mniejsze niż w innych rejonach. Z satysfakcją odnotowujemy, że szybko rośnie liczba wydawanych pozwoleń na budowę – rejon rozszerza się i rozwija się pod każdym względem. A jak pokazuje rosnąca liczba mieszkańców, nasze wysiłki na rzecz zapewnienia im dobrobytu nie pozostają niezauważone – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Według wstępnych wybliczeń samorządu liczba mieszkańców rejonu jest wyższa niż przedstawiana w raportach PP „Centrum Rejestrów”, albowiem ok. 30 tys. mieszkańców zamieszkuje we wspólnotach ogrodniczych rejonu wileńskiego lub na innych terenach, ale ich deklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w innych samorządach.