Więcej

  Ustawa o mniejszościach w zatwierdzonym harmonogramie Sejmu na sesję wiosenną

  Czytaj również...


  W środę Rząd Litwy zatwierdził przedłożony Sejmowi program prac sesji wiosennej. Łącznie znajduje się w nim ponad 110 inicjatyw. Wśród nich znajduje się Ustawa o mniejszościach narodowych. Wcześniej przygotowanie ustawy na wiosnę zapowiadało Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z Ministerstwem Kultury.

  Sejm Litwy
  Ustawa o mniejszościach narodowych trafiła do harmonogramu prac Sejmu
  | Fot. LRS

  W trakcie spotkania premier Ingrida Šimonytė podkreśliła, że ​​wiele projektów już w Sejmie zgłoszono i zarejestrowano. Dodała, że nadzieję na ich przyjęcie podczas wiosennej sesji.

  Czytaj więcej: Komisje sejmowe rozważą zakaz wjazdu dla zagranicznych artystów

  Ustawa o mniejszościach narodowych

  Program przewiduje zmiany w Ustawie o mniejszościach narodowych, określające prawa i obowiązki mniejszości narodowych oraz obowiązki państwa w zakresie pielęgnowania ich kultury.

  Czytaj więcej: Dlaczego jest nam potrzebna ustawa o mniejszościach narodowych? oraz Czy potrzebna nam ustawa o mniejszościach narodowych?

  Litwa nie ma Ustawy o mniejszościach narodowych od 2010 roku, gdy poprzednia wygasła. Temat ten od lat wywołuje wiele kontrowersji szczególnie wśród nacjonalistów litewskich. Uważają oni, że jakiekolwiek dbanie o mniejszości narodowe jest odstępstwem od interesu Litwy. Na Litwie mniejszości narodowe stanowią ponad 15 proc. populacji kraju.

  O potrzebie ustawy niejednokrotnie mówili przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie, a także politycy litewscy. Głównym argumentem jest fakt, że ustawa taka jest też kwestią wizerunku na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, bez takiej ustawy pojawiają się zarzuty, że partnerstwo strategiczne Polski i Litwy to tylko sztuczna wizja współpracy.

  Czytaj więcej: Šimonytė: Chcę pogłębiać partnerstwo Litwy i Polski

  Niejasne jest, czy nowa ustawa regulowałaby kwestię pisowni nazwisk. Najprawdopodobniej w kwestii nazwisk będzie potrzebna nowa ustawa.

  Wcześniej minister sprawiedliwości Dobrowolska wspominała, że resorty przygotowują ustawę dot. nazwisk. Zasugerowała, że taki projekt może wpłynąć na wiosnę. Oznaczałoby to podniesienie dwóch ważnych dla Polaków na Litwie problemów podczas jednej sesji Sejmu.

  Czytaj więcej: Ustawa o nazwiskach wraz z wiosną? Dobrowolska liczy na postęp jeszcze w tym roku

  Kary za szpiegostwo będą surowsze?

  Zaproponowano również usunięcie nazw instytucji z Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Pozwoli to na zatwierdzenie ich przez inne rządy, dostosowanie kodeksu cywilnego tak, aby nazwy placówek mogły być pisane w języku obcym na podstawie alfabetu łacińskiego.

  Kodeks karny planuje zaostrzenie kar za szpiegostwo, ale przewiduje możliwość uniewinnienia tych, którzy przyznali się. Proponuje się także dekryminalizację innych mniej niebezpiecznych czynów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rząd będzie także proponował zmiany w ustawie o inwestycjach, wprowadzające nową podstawę wydawania zezwoleń na pobyt przedstawicieli krajów trzecich w celu dokonywania inwestycji w kraju. Przewiduje się takżę możliwość rejestracji firmy bez adresu fizycznego.

  Partie europejskie na Litwie?

  W dalszej kolejności planowane jest wprowadzenie zmian w Ustawie o łączności elektronicznej, tak aby w przypadku zagrożenia dla obywateli Litwy przebywających za granicą możliwe było otrzymywanie danych o liczbie takich osób od operatorów telefonii komórkowej i wysyłanie im powiadomień.

  Jedna z większym zmian jest planowana w Ustawie o partiach politycznych. Proponuje się umożliwienie obywatelom Unii Europejskiej zakładania partii politycznych na Litwie.

  Planowane jest udoskonalenie Ustawy o ochronie przed przemocą w rodzinie poprzez wzmocnienie prewencji oraz wprowadzenie zmian w Ustawie o informacji publicznej. Ma to umożliwić mediom pozyskiwanie danych z rejestrów i państwowych systemów informacyjnych. Jest to postulat w ramach tak zwanych otwartych danych państwowych (lit. atviri duomenys)

  Przedstawiony plan proponuje przeniesienie kilkudziesięciu dyrektyw i rozporządzeń europejskich, a szereg proponowanych zmian dotyczy wykładni Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zasad budżetu, oddzielenia finansowania niektórych dziedzin od konkretnych podatków.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Sesja wiosenna Sejmu rozpocznie się 10 marca.


  Na podst.: BNS, SD, LRV, KE, własne

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  82 lat od utworzenia AK. Polscy i litewscy weterani pojednali się już 20 lat temu

  Armia Krajowa walczyła z okupantem, niemieckim jak i sowieckim. Działała także na terytorium Wileńszczyzny, co do dziś wywołuje dyskusje historyczne. Powstawała od początku wojny, chociaż armią krajową stanie się dopiero 3 lata później. 27 września 1939 r. powstała Służba...

  Kalinowcy krytycznie o 2020: „Białorusini w poniedziałek po prostu poszli do pracy”

  — Lubimy mówić o tym, co zrobimy po wyzwoleniu, ale mało mówimy o tym, co trzeba robić, aby kraj wyzwolić. U nas edukowany naród, który zrobił błąd w 1994 r., chociaż większość zagłosowała inaczej. Teraz dzieci, wnukowie wychodzą na...

  Kalinowcy w Wilnie: „Nikt nie chciał umierać za Gdańsk. W efekcie zginęło 50 mln ludzi”

  Obecni byli nawet dziennikarze francuscy z portalu Le Point, którzy przyjechali opisywać nastroje w krajach Wschodniej Europy przed zbliżającą się drugą rocznicą początku wojny na Ukrainie. Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo Białoruskiej Kultury na Litwie, w skrócie TBK. Przewodniczący Alaksander Adamkowicz otworzył...

  Wyjeżdżający z Litwy Białorusini i Ukraińcy podnieśli statystyki emigracji

  Według danych agencji w 2023 r. z Litwy wyemigrowało 12 tys. obcokrajowców i 10 tys. obywateli Litwy. W porównaniu z 2022 r. liczba emigrantów wzrosła o 44 proc., wyjechało wówczas 15,3 tys. stałych mieszkańców. Główne kierunki emigracji pozostają takie...