Więcej

  Wspólnoty rejonu wileńskiego w 2020 r.

  Czytaj również...

  | Fot. pixabay.com

  Przedstawiamy projekty finansowane przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy, które zostały zrealizowane w rejonie wileńskim w ubiegłym roku i przyczyniły się do aktywizacji społecznej w naszym samorządzie. Na realizację projektów w 2020 r. ministerstwo przeznaczyło ponad 68 tys. euro.

  Społeczności i organizacje pozarządowe działające w rejonie wileńskim w 2020 r. wykorzystały ponad 56 tys. euro z funduszy ministerstwa. Niestety, 11,61 tys. euro zwrócono z powodu trudności organizacyjnych. Niemało zmartwień przysparzały ograniczenia kwarantanny i związane z nimi wyzwania.

  Jednak większość zaplanowanych działań została zrealizowana. 23 zrealizowane projekty stanowią 96 proc. planu ubiegłego roku. Prowadzone działania miały na celu umocnienie wspólnot lokalnych poprzez: organizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promocję działalności kulturalno-oświatowej wśród członków społeczności, prowadzenie zajęć sportowych i zdrowotnych, akcji społecznych oraz inicjatyw na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej i środowiska. Tego dotyczyło 21 projektów, na które przeznaczono 46,59 tys. euro.

  Przeprowadzono też dwie akcje społeczne na rzecz członków społeczności potrzebujących wsparcia. Wydano na nie 9,85 tys. euro.

  Duża część projektów była związana z montażem siłowni plenerowych (outdoor fitness), promocji sportu i zdrowego stylu życia, upiększania wsi i miasteczek poprzez instalację oświetlenia bożonarodzeniowego czy innego pielęgnowania przestrzeni publicznej.

  W realizacji projektów uczestniczyło prawie tysiąc mieszkańców rejonu wileńskiego. Jednak liczba beneficjentów jest znacznie większa. Obliczenia te nie uwzględniają osób, które korzystają z wprowadzonych udogodnień.

  [ramka, pasek, może być małymi literkami]

  23 projekty wzmacniające wspólnotowość

  • Wspólnota „Bukiškėnai”: „Zajętość wspólnoty i warsztaty twórcze na rzecz poprawy przestrzeni publicznych”.

  • Wspólnota wsi Orwidowo: „Promocja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży z miejscowości Orwidowo i jej okolic”.

  • Stowarzyszenie krainy Buiwidz: „Organizacja obchodów Bożego Narodzenia i zakup prezentów bożonarodzeniowych”.

  • Wspólnota wsi gminy Dukszty: „Instalacja i uzupełnienie rekreacyjnej przestrzeni informacyjnej”.

  • Wspólnota wsi gminy Czarny Bór: „Środowisko, nastrój, pokój”.

  • Centrum Wspólnoty Kowalczuk: „Poprawa jakości środowiska”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  • Wspólnota wsi Słoboda: „Instalacja stoisk informacyjnych na ścieżce edukacyjnej wsi Słoboda”.

  • Stowarzyszenie „Centrum Wspólnoty Mejszagoły”: „Promocja działalności kulturalno-oświatowej członków społeczności”.

  • Wspólnota Mariampola: „Urządzenie istniejących plaż w wioskach Mariampol i Rakańce”.

  • Wspólnota Miednik: „Remont i konserwacja placu zabaw dla dzieci położonego na terenie gminy Miedniki”.

  • Wspólnota Mickun: „Przestrzeń publiczna gminy Mickuny i poprawa jakości środowiska miasteczka Mickuny”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  • Wspólnota wsi Kabiszki: „Najlepszy prezent – uśmiech dzieci”.

  • Stowarzyszenie „Hobby folk”: „Kreowanie wizerunku miasta Niemenczyn poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych i środowiska”.

  • Społeczność „Paberžės Santara”: „Uprawiaj sport na świeżym powietrzu, bo motywacją do uprawiania sportu jest piękna przyroda”.

  • Wspólnota Trzech Jezior: organizacja tradycyjnych wspólnotowych imprez sportowych – „Turniej Szachowy”, „Turniej Siatkówki Plażowej” oraz „Uroczystości rodzinne”.

  • Wspólnota mieszkańców Skirgiszek: „Wiek nie jest ograniczeniem. Komunikujmy się, wspólnie uprawiajmy sport”.

  • Centrum społeczności gminy Rudomino: „Oświetlenie w atmosferze ferii zimowych”.

  • Społeczność Sawiczun: „Utrzymanie i renowacja placów zabaw dla dzieci na terenie społeczności lokalnej”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  • PP „Społeczność parafialna Suderwie”: „Towarzystwo sportowe Suderwie”.

  • Wspólnota wsi Werusowo: „Czas wolny a uprawianie sportu”.

  • Wspólnota wsi Kiwiszki „Kyvija”: „Promowanie ducha wspólnoty mieszkańców gminy Szaterniki”.

  • Centrum Wspólnoty Zujun: „Wzmocnienie możliwości mobilności społeczności Zujun”.

  • Centrum Wspólnoty wsi Ciechanowiszki: „Dostosowanie przestrzeni publicznej wsi Ciechanowiszki do potrzeb wspólnoty poprzez wybudowanie nowego boiska do siatkówki na świeżym powietrzu i uporządkowanie środowiska”.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...