NAWA ogłasza nabór do programu stypendialnego POLONISTA (2021)

9 marca 2021 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA (2021). Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), doktorantów i kandydatów na studia doktoranckie,  laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Czytaj więcej: W Wilnie rozpoczęła się XXX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Pełen zestaw narzędzi

Studenci-stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestnictwo w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów.

Przede wszystkim poprzez prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów.

Wolny wybór

Zainteresowani studenci i doktoranci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej i z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

W ramach Programu naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego.

Czytaj więcej: Studia polonistyczne w Wilnie nie tylko dla pedagogów

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 roku o godz. 15:00 czasu polskiego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkie niezbędne informacje o Programie, w tym Ogłoszenie o naborze i Regulamin, można znaleźć na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich.