Więcej

  Wilno ogłasza konkurs — do 10 tys. dzieci na obozie letnim finansowanym przez samorząd

  Czytaj również...

  Samorząd Wilna ogłasza konkurs na letnie programy rekreacyjne dla dzieci, które obejmą ok. 10 tys. uczestników. Wiele uwagi poświęconej będzie obozom, które oferują letnie zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgłosić swój projekt można do 30 kwietnia za pośrednictwem samorządowego systemu.

  Dzieci będą mogły pojechać na obóz letni, trwa nabór wniosków od potencjalnych organizatorów
  | Fot. ELTA, Dainius Labutis

  „Ten rok szkolny wymagał od dzieci, rodziców i nauczycieli dużo cierpliwości i siły emocjonalnej, wszystkie dzieci chętnie odsuwają się od ekranów komputerów i bawią się na świeżym powietrzu. Mamy wielką nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli dzieciom spotkać się z przyjaciółmi i uczestniczyć w programach organizowanych latem tego roku przez placówki edukacji nieformalnej” — mówiła Edita Tamošiūnaitė, wicemer Wilna.

  „Zachęcamy organizatorów do uwzględnienia bieżących problemów i zorganizowania większej ilości zajęć dla dzieci w atrakcyjnych formach i metodami edukacji nieformalnej, które pozwolą zrekompensować dzieciom straty w nauce. W trakcie konkursu mamy nadzieję otrzymać wiele ciekawych, nietradycyjnych, oryginalnych programów, z których może korzystać nawet 10 tysięcy dzieci” — dodała Tamošiūnaitė.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Osoby niepełnosprawne chcą być aktywne zawodowo

  Jak najmniejszy koszt dla rodzica

  W tym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, aby jak najwięcej dzieci bawiło się w obozach finansowanych przez samorząd, a ich cena była odpowiednia dla rodziców. Organizatorzy programu mają zadbać o to, aby cena jednodniowego obozu finansowanego przez samorząd nie przekraczała 14,40 euro, a dla rodziców dzieci w bardziej wrażliwej sytuacji społecznej nie przekraczała 5 euro.

  Czytaj więcej: Trwa przyjmowanie dzieci do grup wczesnoszkolnych w rejonie wileńskim

  Do programu samorząd zaprasza placówki sportowe, oświatowe, kulturowe, a także wolnych nauczycieli i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie samorządu wileńskiego.

  Do konkursu mogą być zgłaszane programy, które przewidują obozy dla dzieci uczących się na terytorium samorządu Wilna. W jednym obozie letnim musi uczestniczyć nie mniej niż 15 dzieci. Muszą mieć zajęcie przez co najmniej 4 godziny w ciągu dnia bez przerwy. Jedna zmiana musi trwać od 5 do 18 dni kalendarzowych.

  Jeden podmiot może organizować nieograniczoną liczbę zmian. Dziecko może odpoczywać za środki samorządu nie dłużej niż 18 dni.

  Priorytetowo zostaną potraktowane wnioski, których autorzy będą proponowali realizację obozów z jak najmniejszym wkładem rodziców, będzie przewidziane zajęcie dla większej liczby dzieci, a program będzie szczegółowo opisany, wydatki uzsadnione.

  Samorząd przyjmuje wnioski do 30 kwietnia 2021 roku, do godz. 12. Wnioski mogą być składane tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu usługowego samorządu.


  Na podst.: vilnius.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...