Język ojczysty 4-5 godzin tygodniowo, obowiązkowy. Ministerstwo spełniło apele społeczności

Postulaty społeczności polskiej na Litwie zostały spełnione. W ostatnich dniach głośna stała się sprawa planowanych zmian w kształceniu średnim, tj. klas III-IV gimnazjum i 11-12 klas w szkołach średnich (pisaliśmy o tym tutaj). Pierwsze plany zakładały, że język ojczysty nie będzie obowiązkowy, a do wyboru będzie możliwy tylko w zakresie 4 godzin tygodniowo.

Zdjęcie ilustracyjne, maturzyści w radosnej scenerii
Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że prawo maturzystów do nauki języka polskiego nie zostanie uszczuplone
| Fot. Marian Paluszkiewicz, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

Druga wersja planu, 28 kwietnia, uwzględniała już język ojczysty jako obowiązkowy w szkołach mniejszości narodowych. Wciąż jednak możliwe było tylko kształcenie w zakresie 4 godzin tygodniowo.

Czytaj więcej: Resort oświaty poprawił plan programu. Język polski zostaje jako obowiązkowy

Dziś ministerstwo opublikowało trzecią poprawkę. Język polski w szkołach polskich będzie realizowany w pełnym zakresie — będzie obowiązkowy, a uczeń będzie mógł wybrać poziom podstawowy (B) w zakresie 4 godzin, bądź rozszerzony (A) w zakresie 5 godzin tygodniowo, jak było dotychczas.

Nowy skorygowany plan można znaleźć tutaj.


Na podst.: SMM