Zarząd wodociągów spotkał się z mieszkańcami Niemenczyna — szukają przestępcy ekologicznego

W poniedziałek zarząd spółki gospodarki wodnej „Vilniaus vandenys” spotkał się z mieszkańcami Niemenczyna. Podczas spotkania przedstawiciele spółki przedstawili mieszkańcom, jakie działania zostały już podjęte w sprawie zgłoszonego w okolicy zanieczyszczenia, które objawia się nieprzyjemnym zapachem oraz zanotowanymi podwyższonymi poziomami zanieczyszczeń w lokalnej oczyszczalni.

Zdjęcie ilustracyjne, „Vilniaus vandenys” przy pracy
| Fot. ELTA

Gdy spółka „Vilniaus vandenys” odnotowała wzmożony napływ zanieczyszczeń do oczyszczalni w Niemenczynie, a mieszkańcy wsi Gaukštonys i Pučkalaukis zaczęli narzekać na nawracające nieprzyjemne zapachy, firma podjęła kroki w celu rozwiązania problemu.

„Wielokrotnie sprawdzaliśmy i analizowaliśmy możliwe przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia wpływającego do oczyszczalni ścieków w Niemenczynie i zwracaliśmy się do ekologów, prosząc ich o pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnego zanieczyszczającego. Niestety nie mamy jeszcze żadnych wiarygodnych informacji o pochodzeniu zapachów, które najczęściej są odczuwalne w weekendy i wieczory oraz o osobach fizycznych lub prawnych za nie odpowiedzialnych” — informuje spółka.

„Dlatego spotkaliśmy się z lokalną społecznością i poprosiliśmy, aby ci, którzy mają informacje lub zauważyli niedozwolone zanieczyszczenia, niezwłoczne powiadomili spółkę. Tylko pracując razem, znajdziemy zanieczyszczającego i pociągniemy go do odpowiedzialności. Po prostu nie ma innej alternatywy” — mówił Marius Švaikauskas, dyrektor generalny „Vilniaus vandenys”.

Czytaj więcej: Wilno prosi o finanse, aby zbadać ryzyko zanieczyszczenia wody przez elektrownię w Ostrowcu

Podejrzenie: zanieczyszczający trudzi się hodowlą

Specjaliści podjęli już wszelkie niezbędne kroki, aby zidentyfikować źródło nieprzyjemnego zapachu. Skontrolowano pompy wodne Niemenczyna i Kabiszek, dwie linie ciśnieniowe, którymi do oczyszczalni trafiają ścieki z domów mieszkalnych i innych obiektów. Stwierdzono, że źródło specyficznego zapachu znajduje się w ściekach ze wsi Kibiszki.

Firma podejrzewa, że ​​nieprzyjemny zapach może być związany ze skażeniem pochodzenia zwierzęcego poprzez nielegalne podłączenie do kanalizacji lub zrzucanie odpadów do studni kanalizacyjnych obsługiwanych przez spółkę.

Użyto robota

W celu zidentyfikowania źródła nieprzyjemnych zapachów spółka czasowo zawiesiła odbiór napływających ścieków, zakryła i uszczelniał komorę rozdzielczą. Firma rozpoczęła również monitorowanie zanieczyszczenia ścieków oraz kontrole potencjalnych legalnych trucicieli. Specjaliści firmy codziennie pobierają próbki ścieków i szukają możliwych nielegalnych połączeń. W tym ostatnim celu firma wykorzystała nawet robota, który może jeździć po rurach kanalizacyjnych i je nagrywać.

„Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć sprawcę zanieczyszczeń, ale potrzebujemy również zaangażowania instytucji o szerszych uprawnieniach. Nieoceniona jest również pomoc społeczności. Firma bada alternatywy dla budowy nowych rur kanalizacyjnych i skierowania ścieków do wileńskiej oczyszczalni ścieków lub znacznej renowacji oczyszczalni w Niemenczynie, ale oba te środki wymagałyby nie tylko ogromnych inwestycji, ale przede wszystkim, co istotne dla lokalnej społeczności, trwałoby kilka, a nawet kilkadziesiąt lat” — mówi Švaikauskas.

Zwrócono się do instytucji środowiskowych podległych Ministerstwu Środowiska Republiki Litewskiej z prośbą o ocenę aktualnej sytuacji i sprawdzenie sposobu gospodarowania odpadami powstałymi w ramach działalności gospodarczej.

W rozwiązywanie problemu zaangażowało się również Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC), które bada, czy zwiększone zanieczyszczenie i nieprzyjemne zapachy nie mają negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców.

„Vilniaus Vandenys” prosi wszystkich mieszkańców okolic Niemenczyna i osoby tu pracujące i odwiedzające o powiadomienie firmy, jeśli zauważą podejrzane działania związane ze ściekami.

Czytaj także: Scentralizowany system kanalizacyjny w rejonie wileńskim


Na podst.: VV