Co zagraniczni studenci powinni wiedzieć o ochronie zdrowia na Litwie?

Jak ubezpieczyć się na Litwie? Kto musi, a kto nie? To i inne rzeczy na temat ubezpieczenia zdrowotnego na Litwie, które powinni znać zagraniczni studenci, wyjaśniają specjaliści. Na początku nowego roku szkolnego specjaliści Państwowej Kasy Chorych przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia (VLK) uczestniczyli w wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet Wileński (VU). Studenci zagraniczni studiujący na uczelni zostali poinformowani o usługach zdrowotnych świadczonych na Litwie oraz o tym, jak je otrzymać.

| Fot. ELTA, Dainius Labutis

Inga Ježerkauskaitė, główny specjalista Wydziału Spraw Międzynarodowych VLK, opowiedziała zagranicznym studentom, jak i kiedy studenci z Unii Europejskiej i innych krajów mogą uczestniczyć w litewskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Wskazała, w jakich przypadkach udzielane są świadczenia zdrowotne opłacane z państwa, a kiedy trzeba je samemu opłacić.

Ekspert poinformowała o międzynarodowej opiece zdrowotnej, usługach przysługujących posiadaczom karty S1 oraz o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ježerkauskaitė opowiedziała także, jakie leczenie jest dostępne w przypadku choroby COVID-19, w jaki sposób studenci z zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na Litwie są ubezpieczeni i odpowiedziała na inne pytania związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czytaj więcej: Wileńska Terytorialna Kasa Chorych obsługuje mieszkańców również w soboty

Komu przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na Litwie dotyczy cudzoziemców:

  • Na stałe mieszkających w Republice Litewskiej;
  • Czasowo przebywający na Litwie, pod warunkiem, że są legalnie zatrudnieni w kraju, a także niepełnoletni członkowie ich rodzin;
  • Którzy otrzymali dodatkową ochronę w Republice Litewskiej oraz niepełnoletni bez opieki;
  • Osoby, do których ma zastosowanie ustawodawstwo litewskie zgodnie z rozporządzeniami UE dotyczącymi koordynacji ubezpieczenia społecznego.

Informacja po angielsku

Fundusze ubezpieczeń zdrowotnych często otrzymują pytania dotyczące opieki zdrowotnej od cudzoziemców studiujących na Litwie oraz od uczelni, w których studiują. Dlatego takie spotkania, które mogą dostarczyć niezbędnych informacji, odpowiedzieć na niepokojące pytania i dostarczyć odpowiednich linków, w których studenci zagraniczni mogą znaleźć potrzebne im informacje, są bardzo przydatne. Wiele odpowiedzi można znaleźć m.in. na stronie kas chorych w języku angielskim https://ligoniukasa.lrv.lt/en/.

Osoba ubezpieczona w jednym państwie członkowskim UE jest uprawniona do uzyskania niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE. Jeżeli osoba jest ubezpieczona w jednym państwie UE, ale mieszka w innym, ma prawo do bezpłatnej pierwszej pomocy w kraju zamieszkania.

Za opłacenie tych świadczeń zdrowotnych odpowiada państwo, w którym dana osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym. Zasady te obowiązują również w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Esveikata

Sekcja „e-sveikata” (w języku litewskim) serwisu oferuje szeroki zakres usług online: sprawdzenie, czy dana osoba jest ubezpieczona obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Można dowiedzieć się, jaki jest koszt leczenia i leków, zamówić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, sprawdzić miejsce w kolejce.

Wątpliwe pytania można przesyłać, wysyłając wiadomość na ogólny adres e-mail: info@vlk.lt lub pod ogólny numer telefonu: (8 5) 232 2222.

Czytaj więcej: E-usługi, czyli dotacyjny hit


Na podst.: ligoniukasa.lrv.lt