Więcej

  Co zagraniczni studenci powinni wiedzieć o ochronie zdrowia na Litwie?

  Czytaj również...

  Jak ubezpieczyć się na Litwie? Kto musi, a kto nie? To i inne rzeczy na temat ubezpieczenia zdrowotnego na Litwie, które powinni znać zagraniczni studenci, wyjaśniają specjaliści. Na początku nowego roku szkolnego specjaliści Państwowej Kasy Chorych przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia (VLK) uczestniczyli w wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet Wileński (VU). Studenci zagraniczni studiujący na uczelni zostali poinformowani o usługach zdrowotnych świadczonych na Litwie oraz o tym, jak je otrzymać.

  | Fot. ELTA, Dainius Labutis

  Inga Ježerkauskaitė, główny specjalista Wydziału Spraw Międzynarodowych VLK, opowiedziała zagranicznym studentom, jak i kiedy studenci z Unii Europejskiej i innych krajów mogą uczestniczyć w litewskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Wskazała, w jakich przypadkach udzielane są świadczenia zdrowotne opłacane z państwa, a kiedy trzeba je samemu opłacić.

  Ekspert poinformowała o międzynarodowej opiece zdrowotnej, usługach przysługujących posiadaczom karty S1 oraz o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ježerkauskaitė opowiedziała także, jakie leczenie jest dostępne w przypadku choroby COVID-19, w jaki sposób studenci z zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na Litwie są ubezpieczeni i odpowiedziała na inne pytania związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Wileńska Terytorialna Kasa Chorych obsługuje mieszkańców również w soboty

  Komu przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie

  Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na Litwie dotyczy cudzoziemców:

  • Na stałe mieszkających w Republice Litewskiej;
  • Czasowo przebywający na Litwie, pod warunkiem, że są legalnie zatrudnieni w kraju, a także niepełnoletni członkowie ich rodzin;
  • Którzy otrzymali dodatkową ochronę w Republice Litewskiej oraz niepełnoletni bez opieki;
  • Osoby, do których ma zastosowanie ustawodawstwo litewskie zgodnie z rozporządzeniami UE dotyczącymi koordynacji ubezpieczenia społecznego.

  Informacja po angielsku

  Fundusze ubezpieczeń zdrowotnych często otrzymują pytania dotyczące opieki zdrowotnej od cudzoziemców studiujących na Litwie oraz od uczelni, w których studiują. Dlatego takie spotkania, które mogą dostarczyć niezbędnych informacji, odpowiedzieć na niepokojące pytania i dostarczyć odpowiednich linków, w których studenci zagraniczni mogą znaleźć potrzebne im informacje, są bardzo przydatne. Wiele odpowiedzi można znaleźć m.in. na stronie kas chorych w języku angielskim https://ligoniukasa.lrv.lt/en/.

  Osoba ubezpieczona w jednym państwie członkowskim UE jest uprawniona do uzyskania niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE. Jeżeli osoba jest ubezpieczona w jednym państwie UE, ale mieszka w innym, ma prawo do bezpłatnej pierwszej pomocy w kraju zamieszkania.

  Za opłacenie tych świadczeń zdrowotnych odpowiada państwo, w którym dana osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym. Zasady te obowiązują również w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

  Esveikata

  Sekcja „e-sveikata” (w języku litewskim) serwisu oferuje szeroki zakres usług online: sprawdzenie, czy dana osoba jest ubezpieczona obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Można dowiedzieć się, jaki jest koszt leczenia i leków, zamówić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, sprawdzić miejsce w kolejce.

  Wątpliwe pytania można przesyłać, wysyłając wiadomość na ogólny adres e-mail: info@vlk.lt lub pod ogólny numer telefonu: (8 5) 232 2222.

  Czytaj więcej: E-usługi, czyli dotacyjny hit


  Na podst.: ligoniukasa.lrv.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gala Plebiscytu „Polak Roku 2022” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Czytaj więcej: Znamy finałową dziesiątkę „Polaka Roku 2022”! Kapituła wyłoniła kandydatów Gala przebiegła w znanej i lubianej formule — prócz finalistów, nagrodzono także najbardziej gorliwie głosujących Czytelników. Po części „poważnej” przyszedł czas i na występy. Historyczną 25. edycję (w roku 70-lecia...

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....