Więcej

  Druga edycja projektu MEW@: co nowego?

  Czytaj również...

  Z dniem 30 października rozpoczęła się druga edycja spotkań w ramach międzynarodowego projektu dla polskich uczniów na Litwie i świecie — MEW@. Akronim rozwijający się na „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa” tak, jak w poprzednim roku, zapadnie uczestnikom w pamięć łącząc polskich uczniów ze świata dzięki technologiom informacyjnym. W tym roku do projektu dołączyli nowe szkoły-uczestniczki, a nawet klasy. W poprzedniej, pierwszej edycji projektu, uczestniczyło pięć szkół z czterech krajów.

  Migawki z drugiej edycji projektu MEW@
  | Fot. organizatorzy

  W tym roku do szkół z Litwy, Polski, USA i Wielkiej Brytanii dołączyły szkoły z Rosji, również z Polski, a także z Uzbekistanu. Co ważne i ciekawe, jedna z koordynatorów zagranicznych ma wileńskie korzenie i organizatorzy proszą o pomoc w znalezieniu informacji o przodkach, którzy pochodzili z Nowej Wilejki.

  Czytaj więcej: Podsumowanie projektu MEW@. „Taki projekt to forma patriotyzmu”

  Nowa edycja, podobne wyzwania

  Koordynatorzy projektu — czyli Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim, gdzie inicjatorem projektu jest pedagog Krystyna Masalska, a koordynatorkami Anna Mackiel oraz Anna Krasowska, oraz grupa patronująca „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” z administratorem Anną Pawiłowicz-Janczys na czele — nie kryją zadowolenia.

  „Niezmiernie cieszymy się z tego powodu, że nasz projekt zwiększył się ilościowo nowymi uczestnikami, powiększyła się też geografia naszych spotkań. Kolejne nowe wyzwanie – uzgodnienie czasu wirtualnych spotkań, który odpowiadałby dla wszystkich, ponieważ jedyna rzecz, która nas dzieli to różny czas” — czytamy w komunikacie organizatorów przysłanym do „Kuriera Wileńskiego”.

  Nowi uczestnicy

  Do projektu dołączyli kolejni uczestnicy. Są to:

  • Polska Klasa w Taszkiencie (Uzbekistan) – koordynatorzy Elena Kondratenko i Olga Svirjak.
  • Towarzystwo Kultury Polskiej „Królowa Jadwiga” w Kaliningradzie (Rosja) – koordynator prezes towarzystwa Julia Lysakowska.
  • Zespół Szkół Specjalnych w Chowanówku (Polska) – dyrektor Ewa Szczecińska.

  Tematem spotkania zapoznawczego było przedstawienie miejscowości i placówki oświatowej uczestników projektu. Krystyna Masalska zapoznała uczestników z wynikami pierwszej edycji, a uczennice Gabriela i Justyna zaprezentowały nowym członkom formę spotkań.

  Wyzwania także nowe

  Jak wskazują organizatorzy-koordynatorzy, do projektu dołączyła też szkoła dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oznacza to, że projekt dąży nie tylko do umiędzynarodowienia, ale także maksymalnej inkluzywności i otwartości.

  „W tym roku stawiamy na nowe wyzwania. Mamy w planach nie tylko tradycyjne spotkania na Zoom, ale również przeprowadzenie wspólnych akcji, wykonywanie różnych wspólnych prac. Taka forma była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ do nas dołączyła szkoła dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby każdy uczestnik projektu czuł się dowartościowany pod każdym względem” — czytamy w przysłanej informacji.

  Wielki świat, mały świat

  Na pierwszym spotkaniu okazało się, że koordynatorka klasy z Uzbekistanu Olga Svirjak ma wileńskie korzenie. Jak dowiedzieli się uczestnicy, jej dziadek Borys Żurawski pochodził z Nowej Wilejki. Następnie w 1914 roku został powołany do wojska i wysłany na Kaukaz. Do Uzbekistanu trafił jeszcze z wojskiem carskim.

  Organizatorzy chcą znaleźć więcej informacji na temat losów rodziny Żurawskich, stąd proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć jakieś informacje.

  Tak jak w pierwszej edycji, projekt będzie dopasowany do ram nałożonych przez rok szkolny.


  Na podst.: organizatorzy

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  82 lat od utworzenia AK. Polscy i litewscy weterani pojednali się już 20 lat temu

  Armia Krajowa walczyła z okupantem, niemieckim jak i sowieckim. Działała także na terytorium Wileńszczyzny, co do dziś wywołuje dyskusje historyczne. Powstawała od początku wojny, chociaż armią krajową stanie się dopiero 3 lata później. 27 września 1939 r. powstała Służba...

  Kalinowcy krytycznie o 2020: „Białorusini w poniedziałek po prostu poszli do pracy”

  — Lubimy mówić o tym, co zrobimy po wyzwoleniu, ale mało mówimy o tym, co trzeba robić, aby kraj wyzwolić. U nas edukowany naród, który zrobił błąd w 1994 r., chociaż większość zagłosowała inaczej. Teraz dzieci, wnukowie wychodzą na...

  Kalinowcy w Wilnie: „Nikt nie chciał umierać za Gdańsk. W efekcie zginęło 50 mln ludzi”

  Obecni byli nawet dziennikarze francuscy z portalu Le Point, którzy przyjechali opisywać nastroje w krajach Wschodniej Europy przed zbliżającą się drugą rocznicą początku wojny na Ukrainie. Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo Białoruskiej Kultury na Litwie, w skrócie TBK. Przewodniczący Alaksander Adamkowicz otworzył...

  Wyjeżdżający z Litwy Białorusini i Ukraińcy podnieśli statystyki emigracji

  Według danych agencji w 2023 r. z Litwy wyemigrowało 12 tys. obcokrajowców i 10 tys. obywateli Litwy. W porównaniu z 2022 r. liczba emigrantów wzrosła o 44 proc., wyjechało wówczas 15,3 tys. stałych mieszkańców. Główne kierunki emigracji pozostają takie...