Druga edycja projektu MEW@: co nowego?

Z dniem 30 października rozpoczęła się druga edycja spotkań w ramach międzynarodowego projektu dla polskich uczniów na Litwie i świecie — MEW@. Akronim rozwijający się na „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa” tak, jak w poprzednim roku, zapadnie uczestnikom w pamięć łącząc polskich uczniów ze świata dzięki technologiom informacyjnym. W tym roku do projektu dołączyli nowe szkoły-uczestniczki, a nawet klasy. W poprzedniej, pierwszej edycji projektu, uczestniczyło pięć szkół z czterech krajów.

Migawki z drugiej edycji projektu MEW@
| Fot. organizatorzy

W tym roku do szkół z Litwy, Polski, USA i Wielkiej Brytanii dołączyły szkoły z Rosji, również z Polski, a także z Uzbekistanu. Co ważne i ciekawe, jedna z koordynatorów zagranicznych ma wileńskie korzenie i organizatorzy proszą o pomoc w znalezieniu informacji o przodkach, którzy pochodzili z Nowej Wilejki.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu MEW@. „Taki projekt to forma patriotyzmu”

Nowa edycja, podobne wyzwania

Koordynatorzy projektu — czyli Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim, gdzie inicjatorem projektu jest pedagog Krystyna Masalska, a koordynatorkami Anna Mackiel oraz Anna Krasowska, oraz grupa patronująca „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” z administratorem Anną Pawiłowicz-Janczys na czele — nie kryją zadowolenia.

„Niezmiernie cieszymy się z tego powodu, że nasz projekt zwiększył się ilościowo nowymi uczestnikami, powiększyła się też geografia naszych spotkań. Kolejne nowe wyzwanie – uzgodnienie czasu wirtualnych spotkań, który odpowiadałby dla wszystkich, ponieważ jedyna rzecz, która nas dzieli to różny czas” — czytamy w komunikacie organizatorów przysłanym do „Kuriera Wileńskiego”.

Nowi uczestnicy

Do projektu dołączyli kolejni uczestnicy. Są to:

  • Polska Klasa w Taszkiencie (Uzbekistan) – koordynatorzy Elena Kondratenko i Olga Svirjak.
  • Towarzystwo Kultury Polskiej „Królowa Jadwiga” w Kaliningradzie (Rosja) – koordynator prezes towarzystwa Julia Lysakowska.
  • Zespół Szkół Specjalnych w Chowanówku (Polska) – dyrektor Ewa Szczecińska.

Tematem spotkania zapoznawczego było przedstawienie miejscowości i placówki oświatowej uczestników projektu. Krystyna Masalska zapoznała uczestników z wynikami pierwszej edycji, a uczennice Gabriela i Justyna zaprezentowały nowym członkom formę spotkań.

Wyzwania także nowe

Jak wskazują organizatorzy-koordynatorzy, do projektu dołączyła też szkoła dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oznacza to, że projekt dąży nie tylko do umiędzynarodowienia, ale także maksymalnej inkluzywności i otwartości.

„W tym roku stawiamy na nowe wyzwania. Mamy w planach nie tylko tradycyjne spotkania na Zoom, ale również przeprowadzenie wspólnych akcji, wykonywanie różnych wspólnych prac. Taka forma była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ do nas dołączyła szkoła dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby każdy uczestnik projektu czuł się dowartościowany pod każdym względem” — czytamy w przysłanej informacji.

Wielki świat, mały świat

Na pierwszym spotkaniu okazało się, że koordynatorka klasy z Uzbekistanu Olga Svirjak ma wileńskie korzenie. Jak dowiedzieli się uczestnicy, jej dziadek Borys Żurawski pochodził z Nowej Wilejki. Następnie w 1914 roku został powołany do wojska i wysłany na Kaukaz. Do Uzbekistanu trafił jeszcze z wojskiem carskim.

Organizatorzy chcą znaleźć więcej informacji na temat losów rodziny Żurawskich, stąd proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć jakieś informacje.

Tak jak w pierwszej edycji, projekt będzie dopasowany do ram nałożonych przez rok szkolny.


Na podst.: organizatorzy