Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji podatkowych od nieruchomości

Ogólną wartość posiadanych nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej Centrum Rejestrów
| Fot. Marian Paluszkiewicz

15 grudnia mija termin składania deklaracji podatkowych od nieruchomości. Według danych opublikowanych przez Państwową Inspekcję Podatkową w dniu 18 listopada br., tego rodzaje deklaracje złożyło ok. 900 mieszkańców Litwy posiadających nieruchomości na sumę większą niż 150 tys. euro.

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) informuje, że mieszkańcy posiadający nieruchomości o łącznej wartości podatkowej przekraczającej próg 150 tys. euro, do 15 grudnia powinni złożyć deklarację podatku od nieruchomości oraz zapłacić podatek. Dotychczas ok. 900 podatników złożyło deklaracje podatkowe, zgodnie z którymi zapłacą podatek od nieruchomości na kwotę ok. 450 tys. euro. Od stycznia br. obowiązują nowe zasady opodatkowania nieruchomości – podatek jest pobierany, gdy wartość posiadanej nieruchomości przekracza 150 tys. euro; dotychczas kwota ta wynosiła 220 tys. euro. Każdy właściciel nieruchomości na stronie internetowej Centrum Rejestrów (Registrų Centras) może sprawdzić, na jaką sumę wyceniona jest posiadana przez niego nieruchomość oraz jaki podatek powinien zapłacić.

„Deklaracje na podatek od nieruchomości mieszkańcy wypełniają w systemie elektronicznym Elektroninio deklaravimo sistema (EDS). Wypełniając formularz KIT715v.2, należy w nim wskazać łączną wartość nieruchomości oraz wybrać limit wolny od podatku: 150 tys. euro lub w przypadku ulgowym 200 tys. euro. Po złożeniu formularza wielkość podatku jest obliczana automatycznie. Ogólną wartość wszystkich posiadanych obiektów nieruchomości można znaleźć na stronie Centrum Rejestrów” – informuje Martynas Endrijaitis, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Czytaj więcej: W Wilnie najbardziej atrakcyjny rynek nieruchomości

Ulgi przysługują m.in. osobom wychowującym troje lub więcej dzieci (adoptowanych) do 18. roku życia oraz wychowującym dziecko niepełnosprawne (adoptowane) do 18. roku życia, także osobom, które wychowują dziecko w wieku powyżej 18 lat, jeżeli jest ono niepełnosprawne i wymaga stałej opieki.

Corocznie Centrum Rejestrów przeprowadza powszechną wycenę nieruchomości na terenie całego kraju, nie rzadziej niż co 5 lat naliczane są podatki. „Właściciele nieruchomości powinni sprawdzić wartość podatkową swojej nieruchomości, bo na pewno się zmieniła po upływie 5 lat. Można to zrobić wpisując unikalny numer nieruchomości. Na Litwie w ciągu 5 lat wartość podatkowa budynków ogólnego przeznaczenia wzrosła średnio o około 30 proc.: mieszkań średnio o 40 proc., budynków mieszkalnych o ok. 30 proc., a budynków do innych celów – o około 20 proc. Z pewnością wartość podatków wzrosła najbardziej w stolicy oraz w najprężniej rozwijających się miastach, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych, kurortach. Wpływ na to miał rozwój gospodarki, wzrost dochodów ludności, tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje biznesowe, rozwój infrastruktury – wszystkie te czynniki sprzyjają wzrostowi cen nieruchomości” – tłumaczy Kazys Maksvytis, dyrektor Centrum Rejestrów.

W 2020 r. najwięcej opodatkowanych nieruchomości posiadali mieszkańcy okręgu wileńskiego, ok. 14,3 tys. osób, w okręgu kłajpedzkim – 2,4 tys., kowieńskim – 1,2 tys. Szacuje się, że w br. około 32 tys. mieszkańców kraju złoży deklaracje na podatek od nieruchomości, zaś kwota zapłaconych podatków wyniesie około 13 mln euro.


Opr. Justyna Giedrojć (na podst. vmi.lt)