Więcej

  Opłaty za licencje na prowadzenie działalności i ulgi nie ulegną zmianie w 2022 r.

  Czytaj również...

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na październikowym posiedzeniu postanowiła nie podwyższać opłat za licencje na prowadzenie działalności w 2022 r. Taka decyzja została podjęta już szósty rok z rzędu, aby stwarzać mieszkańcom rejonu wileńskiego korzystniejsze warunki do rozwijania drobnej przedsiębiorczości na podstawie licencji na prowadzenie działalności.

  | Fot. adobe stock

  Minimalny stały podatek dochodowy za jeden dzień działalności na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2022 r. nadal będzie wynosił 0,25 euro, a maksymalna opłata za jeden dzień bez ograniczania obszaru działalności – 1,87 euro. Nie zmienią się też kwoty świadczeń oraz lista osób je otrzymujących.

  Sposób na promocję przedsiębiorczości

  W 2022 r. stała kwota podatku dochodowego, stosowana dla wykonywanej działalności bez ograniczeń terytorialnych, pozostanie taka jak w 2021 r. – 684 euro. W zależności od skali działalności, popytu, rentowności i innych czynników na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego i na terytorium Republiki Litewskiej (z wyjątkiem terytoriów samorządów Olity, Kowna, Kłajpedy, Połągi, Poniewieża, Szawli, m. Wilna i m. Neringi oraz terytorium Samorządu Miasta Mariampol) opłata będzie zróżnicowana, wynosząca od 90 do 240 euro.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej na 1 października br. Samorząd Rejonu Wileńskiego pod względem liczby nabytych licencji na prowadzenie działalności zajął czwarte miejsce ze wszystkich 60 samorządów Litwy, szóste miejsce wsród 60 samorządów pod względem kwoty należnej za uzyskane licencje na prowadzenie działalności oraz pierwsze miejsce wśród samorządów rejonowych.

  W 2021 r. (dane za styczeń–wrzesień), stosując taryfy zatwierdzone przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, PIP wydała 3175 licencji na prowadzenie działalności, z czego 1022 były ulgowe. Pobrano 205 736 euro podatku dochodowego od osób fizycznych, a kwota przyznanych świadczeń wyniosła 17 059 euro.

  Spośród wszystkich nabytych licencji według terytorium najwięcej licencji nabyto na prowadzenie działalności na całym terytorium Republiki Litewskiej – 1286; na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego – 1049; na prowadzenie działalności w innym samorządzie – 999; na terytorium Republiki Litewskiej (za wyjątkiem ww. terytorium) – 79 licencji.

  Dziedziny usług, handlu i produkcji

  W okresie styczeń–wrzesień br. najwięcej licencji na prowadzenie działalności nabyto w następujących dziedzinach: usług – 2594 (kwota podatku do zapłaty – 166 326 euro), handlu – 480 (do zapłaty – 25 euro), produkcji – 231 (do zapłaty – 13 490 euro).

  W zakresie usług w trzech pierwszych kwartałach 2021 r., podobnie jak w 2020 r., wydano najwięcej licencji związanych z robotami budowlanymi – aż 1107, podczas gdy w ubiegłym roku o ponad sto mniej – 1003. Na wynajęcie lokalów mieszkalnych wydano 242 licencje. Niemało, 187 licencji na prowadzenie działalności, wydano na doskonalenie zawodowe i szkolenia z dziedziny nauczania dodatkowego. Nadal popularne są usługi kosmetyczne – wydano 175 licencji dla salonów fryzjerskich, gabinetów i salonów kosmetycznych oraz solariów.

  W sektorze produkcyjnym najwięcej licencji nabyto na produkcję mebli (63), na produkcję sztuk użytkowych i plastycznych (54), a na hodowlę rasowych zwierząt domowych – 35 licencji na prowadzenie działalności.

  Lista ulg nie ulegnie zmianie

  Decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2022 r. lista ulg dla mieszkańców nabywających licencje na prowadzenie działalności nie ulegnie zmianie. Ulgi nadal będą stosowane dla emerytów, rencistów, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców rejonu wychowujących niepełnosprawne dziecko do 18. roku życia, uczniów itp.

  Ulgi dotyczą też emigrantów, którzy powrócili na Litwę. Aby przyczynić się do ograniczenia emigracji i promować emigrację powrotną, już w 2019 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła uzupełniony wykaz wysokości ulg przysługujących mieszkańcom, którzy nabyli licencje na prowadzenie działalności. Lista przewiduje ulgi dla mieszkańców, którzy wrócili na Litwę 12 miesięcy temu, licząc od dnia uzyskania licencji na prowadzenie działalności.

  To niejedyna pomoc dla działalności gospodarczej

  W 2020 r. samorząd wyciągnął pomocną dłoń do przedsiębiorstw dotkniętych pandemią i podjął ważną decyzję o zapewnieniu 25-proc. ulg podatkowych na grunty, nieruchomości i dzierżawę gruntów dla wszystkich osób prawnych, niezależnie od tego, czy ci podatnicy figurują w wykazie podmiotów gospodarczych, których działalność została ograniczona w związku z ogłoszeniem kwarantanny lub zabroniona w czasie trwania kwarantanny.

  Na podstawie tej decyzji w 2020 r. dla osób prawnych kwota ulg w podatku gruntowym wyniosła 112 415 euro, kwota ulg w podatku od dzierżawy gruntu państwowego wyniosła 26 796 euro, ulga w podatku od nieruchomości – 115 911 euro (ostateczna kwota ulgi w podatku od nieruchomości będzie znana pod koniec roku, ponieważ wciąż napływają zapytania od osób prawnych, a kalkulacja tego podatku jest nieustannie korygowana).


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...