Gdańsk i Niemież o Konstytucji 3 maja. Polsko-litewska relacja pedagogów

Dwa państwa, dwie szkoły, wspólny projekt — „Razem dla Edukacji” — „Rodzina Polonijna” finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”.

| Fot. Krystyna Masalska, Iwona Żychowicz.

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum miały wspólny cel w roku 2021 — celebrować 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.). Zarówno Sejm Respubliki Litewskiej jak i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Wspólna historia Polski i Litwy jako Rzeczpospolita Obojga Narodów to silne związki wielu kultur, narodów i języków.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

Wirtualne spotkania młodzieży

Historia ta została zgłębiona podczas wirtualnych spotkań młodzieży obu szkół.

Celem naszych wirtualnych spotkań było także doskonalenie umiejętności językowych uczniów z Niemieża, pogłębianie wiedzy historycznej i geograficznej Polski i Litwy, a przede wszystkim budowanie więzi i relacji młodego pokolenia.

Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się 17 listopada. Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż odbyło się ono poprzez futurystyczny Portal łączący Wilno i Lublin. W czasie rzeczywistym młodzież z Niemieża spotkała się z uczniami Conradinum.

Podczas drugiego spotkania 10 grudnia, Conradinowcy przybliżyli uczniom ze szkoły partnerskiej kluczowe miejsca wspólnej historii obu narodów — Lublin, jako miejsce podpisania Unii Lubelskiej i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Warszawę  — miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja. Młodzież z Niemieża obejrzała prace projektowe m. in. filmy i podcasty, które uczniowie Conradinum przygotowali podczas wycieczki do Warszawy i Lublina.

16 grudnia odbyło się trzecie, ostatnie wirtualne spotkanie szkół. Tym razem uczniowie z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu zaprezentowali młodzieży z Polski kraj Litewski jako region wolności i różnorodności. Uczniowie przedstawili kilka prezentacji. Jedną z nich była prezentacja o Pałacu Władców w Wilnie, gdzie obecnie odbywa się wystawa „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”, na której można zobaczyć m. in. oryginał — Konstytucji 3 maja, szablę samego władcy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młodzież z Niemieża opowiedziała również o zamku w Czerwonym Dworze, Kiejdanach oraz o zamku w Birżach. Przedstawiono bogatą fotorelację, podano sporo faktów historycznych o tych miejscowościach i właścicielach posiadłości Radziwiłłów. Uczniowie swoje prezentacje wzbogacili o przerywniki w postaci pytań skierowanych do młodzieży z Conradinum.

Czytaj więcej: W Pałacu Władców obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem

Pandemia nie przeszkodą

Spotkanie odbyło się w cieplej i świątecznej atmosferze. Conradinowcy na pożegnanie, w galowych mundurach ozdobionych świątecznymi czerwonymi czapkami zaśpiewali kolędę — Dzisiaj w Betlejem.

Na szczęście sytuacja cowidowa nie pozbawiła nas obcowania na odległość, a tylko dodała smaku poczucia wirtualnych spotkań. Dziękujemy dyrektorom szkół: Zbigniewowi Maciejewskiemu (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu) oraz Andrzejowi Butowskiemu (Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum w Gdańsku) za uczestnictwo w naszych wirtualnych spotkaniach i tym samym wzmocnienie naszych przyjaznych stosunków.

Na zakończenie dodamy, że w tym roku projekt jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem — artykuł został napisany wspólnie przez dwie nauczycielki — z Polski i Litwy. Chyba to pierwszy artykuł takiego rodzaju.

Wszystkim uczestnikom oraz czytelnikom życzymy Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.

Czytaj więcej: Konstytucja 3 maja, dzieło wielu narodów. Konferencja Naukowców Polaków Litwy

Fot. Krystyna Masalska, Iwona Żychowicz


Krystyna Masalska, nauczyciel metodyk historii w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, rejon wileński, Litwa

Iwona Żychowicz, nauczyciel matematyki w Szkołach Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku, POLSKA